close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

embedDownload
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.9
Adı :
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
01
830
830
01
01
01
03
830
02
830
02
830
03
830
03
830
830
03
830
830
830
05
830
05
Cari Yıl (N)
71.487,91
Bütçe Giderleri Hesabı
830
1
Personel Giderleri
45.372,58
18.200,00
İşçiler
27.172,58
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03
3.584,71
İşçiler
3.584,71
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
20.588,44
02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
1.789,92
03
Yolluklar
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
201,96
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri
207,89
04
4.469,45
13.919,22
Cari Transferler
1.942,18
Hane Halkına Yapılan Transferler
1.942,18
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
26/03/2015 09:34
71.487,91
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content