close

Enter

Log in using OpenID

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

embedDownload
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.15
Adı :
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
1
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
30.448.518,97
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
630
630
01
03
İŞÇİLER
48.842,06
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
63.474,50
630
630
01
05
Diğer Personel
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
44.217,88
630
630
02
03
İşçiler
10.845,18
02
04
Geçici Personel
4.057,08
630
630
02
05
Diğer Personel
2.409,50
630
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
630
630
03
05
Hizmet Alımları
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
4.101,29
630
05
Cari Transferler
1.195,78
630
05
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
1.195,78
630
11
630
11
630
12
630
12
630
630
12
630
20
PERSONEL GİDERLERİ
24.182.059,79
23.769.657,70
218.597,43
81.488,10
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
4.292.364,51
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
03
99
4.353.894,15
1.624.973,61
1.275.385,97
12.307,93
333.178,42
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
186.879,62
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
186.879,62
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
33.800,78
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
33.673,26
05
Diğer Gelirler
20
02
127,52
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
65.715,24
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
65.715,24
GİDERLER TOPLAMI :
04/03/2015 15:55
30.448.518,97
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content