close

Enter

Log in using OpenID

1. A

embedDownload
SORU
1. A={1,2,3,4}
kümesinde
tanımlı
β={(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)} bağıntısının
grafiğini
koordinat
sisteminde
gösteriniz.
7. Grafikte verilen β bağıntısı bağıntı
özelliklerinden (yansıma, simetri, ters
simetri, geçişme) hangilerine sahiptir?
2. Şemada kan grupları arasındaki
alışveriş akışı gösterilmiştir. Kan
grupları arasındaki bu bağıntıyı liste
yöntemi ile yazınız.
8. β={(x,y)|
x+2y=10}
olarak
-1
tanımlandığına göre β
bağıntısını
tanımlayınız.
3. A={a,b,c,d}
kümesinde
tanımlı
β={(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(a,b),(b,a)}
bağıntısı bir denklik bağıntısı mıdır?
Gösteriniz.
4. A={a,b,c,d} kümesi üzerinde β
bağıntısı şekildeki gibi tanımlanmıştır.
β-1 bağıntısını liste biçiminde yazınız.
9. Yukarıda şema ile verilen bağıntının
bir sıralama bağıntısı olup olmadığını
gösteriniz.
10. A= {1,2,3,4} kümesinde tanımlanan ve
aşağıdaki şartlara uyan en az elemanlı
birer bağıntı yazınız.
5. Şema ile
aşağıdaki
bulunur.
verilen β bağıntısında
özelliklerden
hangileri
I. Yansıma
II. Simetri
III. Ters Simetri
IV. Geçişme
6. A={1,2,3,4}
kümesinde
tanımlı
β={(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)}
bağıntısı
yansıma, simetri ve ters simetri
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
a. β1: yansıyandır fakat simetrik ve
ters simetrik değil.
b. β2: yansıma, simetri, ters simetri
ve geçişme özelliklerinin tümüne
sahip.
c. β3: yansıma, simetri, ters simetri
ve geçişme özelliklerinin hiçbirine
sahip değil.
TEST
1. A={0,1,2,3} ve B={a,b} kümeleri
veriliyor. A’dan B’ye kaç farklı bağıntı
tanımlanabilir?
A) 4
B) 8 C) 16
D) 128
E) 256
2. s[(AxB) U (AxC)] = 28 ve s(A) = 4
olduğuna göre, s(B U C) kaçtır?
A) 1
B) 4 C) 7
D) 14
E) 28
3. A={1,2,3,4} ve B={4,5,6} kümeleri
veriliyor.
Aşağıdaki
kümelerden
hangisi A’dan B’ye bir bağıntıdır?
A) {(6,4),(1,2)}
7. A={1,2,3,4}
kümesinde
tanımlı
β={(x,y)| (x-y).(x+y-3)=0} bağıntısının
eleman sayısı kaçtır?
A) 6
D) 128
E) 256
8. A={1,2,3,4}
kümesinde
tanımlı
bağıntıların kaç tanesinde (1,3) ikilisi
eleman olarak bulunmaz?
A) 24
B) 26
C) 214 D) 215 E) 216
9. β doğal sayılar kümesinden doğal
sayılar kümesine tanımlı bir bağıntı ve
β={(x,y)|
x+y=6}
olarak
tanımlandığına göre s(β) kaçtır?
A) 0
B) {(2,4),(1,2) ),(4,0)}
B) 8 C) 16
B) 1 C) 7 D) 12
E) 25
10. β={(x,y)| x,y Z ve x+2y=15}olarak
tanımlanıyor. Aşağıdakilerden hangisi
β-1 bağıntısının elemanı değildir?
C) {(0,6),(1,6)}
D) {(0,0),(1,1) ),(2,2)}
A) (5,0)
E) {(1,4), (3,5), (4,4), (2,6)}
B) (7,1)
C) (5,5)
4. s(AxB)=12 ve s(BxB)=16 olduğuna
göre, A kümesinde tanımlı kaç tane
yansıyan bağıntı yazılabilir?
A) 4 B) 16 C) 64
D) 128 E) 512
5. A={0,1,2,3} ve B={a,b,c} kümeleri
veriliyor. A’dan B’ye tanımlı 2
elemanlı bağıntı sayısı kaçtır?
A) 2
B) 9 C) 25
D) 66
E) 120
D) (8,-1)
E) (4,7)
11. A={a,b,c,d,e} kümesi üzerinde 7
elemanlı yansıyan bağıntıların kaç
tanesinde (a,b) sıralı ikilisi bulunur?
A) 1
A) 64 B) 48
C) 16
D) 12
E) 6
E) 27
12. A={2,4,6,8} kümesi veriliyor. A’dan
A’ya tanımlı 6 elemanlı kaç tane
yansıyan bağıntı yazılabilir?
A) 0
6. A={1,2,3} ve B={1,2} kümeleri
veriliyor. A’dan B’ye (1,2) ve (3,1)
sıralı ikililerini bulunduran kaç bağıntı
tanımlanabilir?
B) 3 C) 7 D) 19
B) 7
C) 15
D) 66
E) 120
13. A={1,2,3,4} kümesinde tanımlı 7
elemanlı
yansıyan
ve
simetrik
bağıntıların kaçında (2,3) sıralı ikilisi
eleman olarak bulunur, (4,1) eleman
olarak bulunmaz?
A) 0
B) 1 C) 7
D) 12
E) 25
14. Beş elemanlı bir kümede tanımlanan
yansıma özelliğine sahip fakat simetri
ve ters simetri özelliğine sahip olmayan
bir bağıntının en az kaç elemanı
olabilir?
A) 0
B) 5 C) 7 D) 8
E) 11
15. A={1,2,3,4}
kümesinde
tanımlı
β={(1,1), (2,2), (2,1)} bağıntısının
yansıyan olup simetrik ve ters simetrik
olmaması için en az kaç eleman
eklenmelidir?
A) 2
B) 4 C) 6 D) 8
18.
E) 10
A={a,b,c,d,} kümesinde tanımlı
şemada verilen β bağıntısı yansıma,
simetri, ters simetri ve geçişme
özelliklerinden
kaç
tanesine
sahiptir?
A) 0
16. A={1,2,3,4}
kümesinde
tanımlı
aşağıdaki bağıntılardan kaç tanesi ters
simetriktir.
β1 = {(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)}
β2 = {(1,2),(3,4),(2,1)}
β3 = {(1,2),(2,3),(3,4)}
A) 1
B) 1 C) 2 D) 3
E) 4
19. Pozitif reel (gerçel) sayılar kümesi
üzerinde
her
(a,b)
için
ab
bağıntısı
 ( a, b) 
3b
tanımlanmıştır.
β4 = {(1,1),(2,1),(3,3)}
Buna
göre,
(2,1)=(4,m)
eşitliğinde m sayısı kaçtır?
β5 = {(1,1),(2,3),(3,2),(3,3)}
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
E) 1
E) 5
17. A={0,2,4,8,16} kümesinde tanımlı
β = {(x,y): x2 y, (x,y) A2}
bağıntısı veriliyor. β nın eleman
sayısı kaçtır?
A) 12 B) 10 C) 9
B) 4 C) 3 D) 2
D) 8
E) 7
20. A={-2,-1,0,1,2,3,4} kümesinde tanımlı,
β={(x,y)|
x2=y}
bağıntısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) {(2,4)}
B) {(1,1),(2,4)}
C) {(2,4), (-2,4) ,(1,1)}
D) {(-1,1),(0,0),(1,1),(2,4)}
E) {(0,0),(1,1),(-1,1),( 2,4),(-2,4)}
21.
24. A={0,1,2,3}
kümesinde
tanımlı
β={(0,0),(1,1),(2,2),(3,3),(2,1),(0,2),(1,3)}
bağıntısı veriliyor. β nın geçişme
özelliğine sahip olması için hangisi
eklenmelidir?
Yukarıdaki şemada kan grupları
arasındaki alışveriş akışı gösterilmiştir.
Kan grupları arasındaki bağıntının
yansıma, simetri, ters simetri ve
geçişme özelliklerinden kaç tanesine
sahiptir?
A) 4
B) 3 C) 2 D) 1
E) 0
A) (1,2) B) (2,0) C) (2,3)
D) (0,3) E) (0,1)
25. Reel sayılarda tanımlı aşağıdaki
bağıntılardan hangisi simetrik bir
bağıntıdır.
A) β = {(x,y): x y}
B) β = {(x,y): 2x+=3y}
22. Reel
sayılarda
tanımlı
2
β = {(x,y): x y, (x,y)
A2}
bağıntısının tersi kendine eşit
olduğuna göre m kaçtır?
A) 2
B) C) 1
D)
E)
23. A={0,1,2,3} kümesinde tanımlı
β = {(x,y): y=2x-1, (x,y) A2}
olduğuna göre s(β β-1) kaçtır?
A) 8 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
C) β = {(x,y): x+y=5}
D) β = {(x,y):
}
E) β = {(x,y): x-y=3}
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content