close

Enter

Log in using OpenID

6. Hafta

embedDownload
08.11.2014
Mayoz bölünme evrelerinde mitoz bölünmede olduğu gibi profaz,
metafaz, anafaz ve telofaz evreleri görülür. Mayoz bölünme
başlamadan önce bir hazırlı evresi (interfaz) geçirir.
1.ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ
-PROFAZ
EKİM 4.HAFTA
MAYOZ VE EŞEYLİ
ÜREME
1
-METAFAZ 1
-ANAFAZ 1
-TELEFAZ 1
2
2.ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ
-PROFAZ 2
-METAFAZ 2
-ANAFAZ 2
-TELEFAZ 2
3
İnterfaz
○ DNA eşlenir ve eş kromatitler oluşturulur.
Hayvan hücrelerinde sentrozomlar eşlenir.
Protein sentezi, ATP sentezi, solunum ve
büyüme gibi metabolik olayların hızı yükselir.
4
1.ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ
PROFAZ 1
Mayoz’un en önemli ve en uzun safhasıdır
-Homolog kromozomlar kısalıp kalınlaşır.
-Homolog kromozomlar karşılıklı gelip sinapsis yapar.
-Tetratlar oluşur.
-Tetrat sayısı bir hücrenin kaç çift kromozomlu olduğunu
gösterir.
-Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri
arasında parça degişimi meydana gelebilir.(Krossingover)
5
○ Homolog kromozom :Biri anneden diğeri
babadan gelen ve benzer özellikteki genleri
taşıyan kromozolara denir.
○ Sinapsis:Anne ve babadan gelen her biri iki
kromatitten oluşan kromozomların bir araya
gelerek birbiri üzerine sarılmasına denir.
○ Krossing-over:Homolog kromozomların kardeş
olmayan kromatitleri arasındaki parça
değişimine denir. Kalıtsal çeşitliliğe neden olur.
Evrimin açıklanmasına yardımcıdır.
6
1
08.11.2014
METAFAZ 1
-Tetrat:Homolog kromozomların çiftine ait 4
kromatitin ayrı ayrı gözlendiği evredir.
-Kromatit:Bir kromozomdaki tamamen biribirine
benzer olan iplikçiklere denir.
-Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir.
-İğ iplikleri oluşur.
-E.R. kaybolur.
7
ANAFAZ 1
○ İğ ipliklerinin kısalmasıyla homolog
kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara
hareket eder. Bu olay hücrelerde kromozom
sayısının yarıya inmesini sağlar.
9
○ Homolog kromozomlar, tetratlar halinde
karşılıklı, rastgele hücrenin ekvator düzlemine
dizilir.
8
TELEFAZ 1
○ Kutuplara ulaşan haploit kromozomlar iğ
ipliklerinden ayrılır. Kromozomlar etrafında
çekirdek zarı oluşur. Sitoplazma bölünmesi de
bu evrede olur.
○ Kromozomlar kutuplarla toplanırlar.
○ Çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur.
○ Kromatin ağı oluşur.
○ İğ iplikleri kaybolur.
○ Sitoplazma bölünerek 2 hücre oluşur.
10
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content