close

Enter

Log in using OpenID

2014 E-Bülten Eylül

embedDownload
/HayataDestek
/Support2life
2014/3 (Temmuz-Eylül)
/Support2life
Mevsimlik
Tarımda
Çocuk İşçiliği
Farkındalık
Programı
Geçen yıldan bu yana mevsimlik tarım
işçisi ailelerin çocuklarına yönelik
düzenlediğimiz yaz kampını, bu yıl
Düzce-Çilimli’de Ağustos ayında gerçekleştirdik. Çocuklara ilk gün kamp
çalışmalarından beklentilerini sorduk.
Hepsi oyun oynamak, eğlenmek istedi
tabii. Spor karşılaşmaları, özellikle
de futbol en ilgi gören etkinliklerden
biriydi. Ayrıca Başkent ve Ankara Üniversitesi’nden kamp süresince Hayata
Destek ekibine katılan sosyal hizmet
uzmanlarımız çocukların eğlenerek
öğrenecekleri psiko-sosyal etkinlikler
düzenledi. Kamp süresince yaklaşık
150 çocuk hijyen, çocuk hakları ve
iletişim becerileri gibi konularda atölye çalışmalarına katıldı.
Çilimli Kaymakamlığı’nın desteğiyle
bu yıl kamp süresince 4-11 yaş arası
25 çocuk Çilimli anaokuluna gidebildi. Aldığımız yemek malzemeleriyle
hazırlanan sağlıklı yemeklerle bir ay
boyunca çocuklar beslendi. Anaokulu
sonrasında da akşam üstü kamp etkinlikleri öncesinde çocuklara sağlıklı
besin paketleri dağıttık.
Çocuklar anaokulunda verilen her
şeyi hızlıca öğrenip, öğrendikleri şarkılar eşliğinde kamp sonundaki diploma törenine hazırlandı. Ailelerden
aldığımız olumlu geri bildirimlerle,
kısa süreliğine de olsa, çocukların
hayatında farklar yaratılabildiğini gördük.
Aynı zamanda, yaz kampındaki çocuk
işçilerle de iki hafta süren bir fotoğraf
atölyesi düzenledik. Atölye sonunda
çocukların çektiği fotoğrafları, aileler
ve Çilimli halkı için sergiledik.
“Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil” Kampanyası
Mevsimlik tarım işçisi çocukların göç yolunu paylaşacağımız sitemiz
Geçtiğimiz yıl 20 Kasım’da www.
buiscocukoyuncagidegil.com
adresinde başladığımız imza
kampanyamızı 20’in üzerinde kurumun
da desteği ile Change.org’a taşıdık. İlk
on gün için-de 20.000’e yakın kişi
imzaladı. Açık Radyo’da Açık Dergi ve
Gezegenin Geleceği programlarında
kampanya-dan bahsedildi.
duk: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
bulunan tüm siyasi parti gruplarından
mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve
çocuklarının sorunlarını her yönüyle
ele alıp çözecek bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurmalarını talep ediyoruz. 20 Kasım’da hedeflediğimiz
40.000 imzanın desteğiyle talebimizi
TBMM’ne ileteceğiz.
Kampanyanın www.change.org/buiscocukoyuncagidegil adresine taşınmasıyla birlikte somut bir hedef de koy-
Fotoğrafçı Servet Dilber’in sahada
çektiği fotoğraflar ve Hayata Destek’in
geçtiğimiz yıl Ordu’da düzenlediği
fotoğraf atölyesine katılan tarım işçisi çocukların kendi fotoğraflarından
oluşan sergimiz Eylül ayında İFSAK
Beyoğlu’nda yapıldı.
Sergi açılışında, bu yıl boyunca sahada sürdürdüğümüz araştırma projesinde topladığımız verilerin ve mevsimlik gezici tarım işçisi çocukların
göç yolu hikayelerini paylaşacağımız
“oradaneisivar.com” internet sitemizin
ön tanıtımını yaptık. Site 20 Kasım
itibarıyla aktif olacak.
Urfa ve Hatay’da Hayata
Destek Evleri’nde Açılış Heyecanı!
ile erkek, kadın ve gençlerin katılımına açık çeşitli kulüpler ile faaliyetlerini yıl boyu sürdürecek.
Eylül sonuna kadar yaklaşık 900 kişinin dil sınıfları, bilgisayar, müzik, el
sanatları, kuaförlük gibi kişisel beceri
kazandıran çalışmalara, etkinliklere
katıldığı ve hizmetlerinden faydalandığı Şanlıurfa Hayata Destek Evi’nin
faaliyetleri yılboyunca sürecek.
Geçen bültenimizde haberini vermiştik, Hatay Narlıca’da ve Şanlıurfa’da
iki yeni toplum merkezi-Hayata Destek Evi’nde yaz başından itibaren pilot
çalışmalar başlamıştı. Ağustos ve
Eylül ayında yapılan açılışları da renkli
oldu, yerel ve ulusal basında ilgi çekti.
Merkezde Suriyeli mültecilerin sağlık
ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimle ilgili sorularına gereken bilgi
sağlanıp, yönlendirme yapılıyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (BMMYK) desteğiyle
kurulan Hatay Narlıca Hayata Destek
Evi’nin açılışı da Eylül ayında Dünya
Barış Günü’nde gerçekleşti. Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop,
Antakya Belediye Başkan Yardımcısı
Cengiz Özgöz ve BMMYK temsilcisinin katıldığı törende çocuklar Türkçe
ve Arapça şarkılar seslendirdi; “Komşuların Hikayesi” adlı tiyatro gösterisini sundu.
AAR Japan ve Açık Toplum Vakfı
işbirliğiyle, kamp dışında yaşayan
Suriyeli mülteciler ile Şanlıurfa halkının faydalanacağı merkezin açılışına
Japonya Büyükelçisi H.E.Mr. Yutaka
Yokoi, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Celalettin Güvenç ve AAR Genel Sekreteri Yoshiteru Horie katıldı.
Ayrıca yürütülecek psiko-sosyal ve
eğitsel etkinliklerle krizden etkilenmiş çocuk ve yetişkinlere kendilerini
güvende hissedebilecekleri bir ortam
oluşturulması, Şanlıurfa halkı ile Suriyeli mültecilerin bir araya geldiği, birbirlerini tanıyarak ortak paylaşımlarda
bulunabildikleri etkinlikler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Hayata Destek Evi, her hafta Salı’dan
Perşembe’ye dil sınıfları, bilgisayar,
müzik, el sanatları, kuaförlük dersleri
Eylül sonuna kadar yaklaşık 2.150
Suriyeli mülteciye hizmet veren merkezde psikolojik destekten hukuki
danışmanlığa, el işine ve eğitime
kadar birçok faaliyete yer veriliyor.
Önümüzdeki dönemde de beslenme,
hijyen, üreme ve anne-çocuk sağlığı
konularında eğitimler dahil olmak
üzere etkinliklere devam edilecek.
Şartlı Nakit Yardımları
Farklı kültürler
deyimlerde buluştu!
Narlıca Hayata Destek Evi’nde yazın 9-16 yaş grubu
çocuklarla sanat atölyesi düzenledik. Günlük dilde
sıkça kullanılan deyimlerin çağrıştırdığı anlamı
çocuklar canlandırıp filme çekti. Ayrıca “Birlikte
Yaşamak” konulu fotoğraf çalışması da yaptılar.
Eğlenirken yaşadıkları sıkıntıları, korkuları video ve
fotoğraf kamerasının merceğinden dışarı attılar.
Hayata Destek, 2013’den bu yana elektronik kart
dağıtarak yürüttüğü beslenme projesiyle, etnik
köken ve inanç ayrımı gözetmeksizin zor durumdaki mülteci ailelere her ay düzenli gıda ve hijyen
yardımlarını yapmaya devam ediyor. Eylül sonuna
kadar Hatay’ın Kırıkhan, Narlıca, Reyhanlı merkezlerinde ve Şanlıurfa’da yaklaşık 25.000 kişi yardımlardan faydalandı.
Kart dağıtımı sonrasında yapılan izleme çalışmasından çıkan sonuçlara göre mülteciler elektronik kartları en çok hijyen malzemesi almak için kullanıyor.
Pirinç, domates salçası, peynir ve yoğurt en sıkça
tüketilenler.
Ahla’nın Hikayesi
Ahla bebek ailesi Suriye’deki savaştan kaçarak Hatay’a sığındığında
henüz kırkını çıkarmıştı. Yedi kişilik
ailenin en yeni üyesiydi. Babası ne
iş olsa yaparak ayda ancak 500 TL
kazanabiliyor. Dedesi ve anneannesiyle birlikte dokuz nüfus başlarını
sokacak bir dört duvar bulmuşlar
ama kirası 400 TL. Üç ay boyunca
sadece ekmek ve çay ile beslenmiş
hepsi.
Hayata Destek, ihtiyaç tespiti için
ev ev dolaşırken tanıştı Ahla ve
ailesiyle. Ahla 7 aylıkken zafiyet geçirmek üzereydi. Şartlı nakit yardım
programı dahilinde yapılan düzenli
beslenme testleri sonucunda akut
yetersiz beslenme teşhisi konuldu
Ahla bebeğe. Hayata Destek elektronik kart vererek ailenin gıda ve
temel ihtiyaçlarının karşılanmasına
destek olmaya başladı. Ahla şimdi
yaşına göre normal gelişim aralığına girdi, aile heyecanla onun yürümeye başlamasını ve koşmasını
bekliyor.
Sivil Toplum Afet Platformu - SİTAP
Google STK Akademisi, Hayata Destek Ofisi, İstanbul
Hayata Destek, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG) ve Mavi Kalem
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin afet risklerinin azaltılması,
afet müdahalesi çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için
bir araya gelerek oluşturduğu Sivil
Toplum Afet Platformu (SİTAP) çalışmalarına devam ediyor.
Temmuz- Eylül 2014 arası proje
kapsamında:
Kurumsal ve bireysel üyelik kabulüne
başladı. Afet alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan STK’ları bir araya
getirmeyi amaçlayan SİTAP’a üyelikler
internet sitesi aracılığıyla gerçekleşiyor
Eylül ayında Afetlerde Psikososyal
Destek Hizmetler Birliği (APHB)
tarafından oluşturulan Soma Dayanışma Ağı hakkında bilgi almak üzere
Soma’yı ziyareti gerçekleşti. SİTAP
bünyesinde Psiko-sosyal Destek sektörünün koordinasyonundan sorumlu
Türk Psikologlar Derneği ve Gıda Bankacılığı Temel İhtiyaç Derneği temsilcileriyle bir araya gelindi. Soma’da
gerçekleştirilen faaliyetler, ihtiyaçlar
ve yol haritası konusunda bilgi alışverişi yapılarak gelecek işbirlikleri için
Hayata Destek de
İklim Adaleti Talep Ediyor
23 Eylül’de Birleşmiş Milletler’in çağrısıyla New York’da gerçekleşen İklim Değişikliği Acil Durum Zirvesi öncesinde dünya
liderlerinin insanlık için doğru karar almasında baskı oluşturmak
amacıyla, tüm dünya ülkelerinde başlatılan #PeoplesClimate
kampanyasının Türkiye ayağını koordine eden Küresel Eylem
Grubunun #acayiphavalar etkinliğini destekledik.
İklim değişikliği felaketlere yol açıyor. Felaketler de can ve mal
kaybına. Hayata Destek olarak afet risklerinin azaltılması öncelikli
konumuz. Kayıpları olmadan önlemeye çalışmayı, olduktan sonra
telafi etmeye çalışmaya tercih ediyoruz.
adımlar atıldı. Soma özelinde oluşturulan ve hangi kurumun, nerede, nasıl
bir çalışma yaptığını gösteren “1K2N
matrisi” bilgileri yenilendi. Güncel
1K2N Matrisi için lütfen tıklayınız.
Google Akademi Eğitimi SİTAP ve
Google işbirliği ile 26 Eylül’de Hayata
Destek Derneği ofisinde düzenlendi.
Eğitime farklı kuruluşlardan 20 kişi
katıldı. Google ürün ve servislerinin
özellikleri hakkında detaylı bilgi verilen
toplantıda Google trends, analytics,
news, alerts, hangout vb. uygulamaların kullanımları hakkında katılımcılara
eğitim verildi.
Notlar
•
Sphere Projesi kapsamında Temel İnsani
Yardım Standartları’nı dünya çapında 60
kurum test etti. Hayata Destek olarak bu
çalışmanın bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.
•
25 Ağustos’ta, hak temelli ve uluslararası
standartlara uygun, bağımsızlık, tarafsızlık,
insanlık, hesap verebilirlik ve ayrım gözetmeme ilkeleri üzerine kurulan Hayata Destek’in dernekleşme sürecini tamamlamasını
yani Hayata Destek’in dernek yaş gününü
kutladık
•
HayataDestekDirektörüSemaGenelKaraosmanoğlu, “Suriye Krizi ve İnsani Yardım”
konusunda Temmuz ayında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
(ANAMED) binasında yapılan Sosyal İnovasyon Konuşmaları’nın konuğu oldu.
Hayata bağlanmak için
annesine sıkı sıkı sarılan
bu eller desteğinizi
bekliyor.“Korku, evsizlik
ve acı” savaştan,
şiddetten kaçıp ülkemize
sığınan binlerce Suriyeli
mülteci çocuk için
yaşamın özeti.
Kış kapıyı çoktan
araladı.
50 TL’lik bağışınızla
çocuklar ve ailelerine
battaniye, kışlık
malzeme ve erzak
yardımı sağlanabilir.
Bağışlarınız için:
http://bagis.hayatadestek.org/suriye
Hayata Destek’e Destekler
Hayata Destek’e ve projelerine bağış yaparak destek veren
Safter Taşkent, Mehmet Fuat Deligöz, Ayşe Sezer, Aslı Alpar, Yasemin Cennet Sünbül ve Yılmaz-Burak Taş’a değerli
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde insanların hayatında farklar yaratabiliyor, yardım elimizi uzatabiliyoruz. Size teşekkür için yüzlerce, binlerce nedenimiz
var, hepsi de insan!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
543 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content