close

Enter

Log in using OpenID

Bilişim Teknolojileri - İÜ AUZEF Medya ve İletişim

embedDownload
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
18.11.2014
Dersin Kodu :
MİUE1010
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
2
3
0
0
3
5
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Koşul Mevcut Değil
Derse Devam Zorunluluğu :
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Bilişim Teknolojileri Dersinin içeriğinde şunlar yer almaktadır: Grafik Uygulama Programlarının Ön Tanıtımı,
Grafik Tasarımın Kullanımı ve Uygulama Alanları, Tasarım Elemanları, Adobe Photoshop Programının
Arayüzü Tanıtımı, Küçük Uygulamalarla Öğretilmesi, Tasarım İlkelerine Giriş, Tasarım İlkelerinin Uygulama
ve Örneklerle Açıklanması, Adobe Photoshop’ta; Çalışma Alanı, Araç Çubukları, Paneller, Layer Mantığının
Dersin İçeriği :
Kavranması, Type Layer, Yazı Çeşitleri, Character ve Paragraph Paletleri, Adobe Photoshop’ta; Temel Resim
İşleme Yöntemleri, Bunların Kavranması İçin Çeşitli Örnek Uygulamalar, Renk Ayrımı, Adobe Photoshop’ta;
Seçimlerle Çalışmak, Katmanlar, Adobe Photoshop’ta; Linkler, Maskeleme ve Kanallar, Gazete, Dergi İlanı
veya Broşür, Föy Gibi Tek Sayfa (veya Arkalı Önlü Tek Yaprak) Tasarımların Örneklerle Ele Alınıp
İncelenmesi ve İlk Uygulamaları, İnfo Grafikler, İnfo Grafik Özellikleri
A) BİLGİ: Grafik Tasarımın Kullanımı ve Uygulama Alanlarını bilir, Tasarım Elemanlarını bilir, Adobe
Photoshop Programının özelliklerini ve nasıl kullanıldığını bilir, Tasarım İlkelerinin neler olduğunu bilir, İnfo
Dersin Öğrenme Çıktıları :
Grafiklerin ne olduğunu ve nasıl hazırlandığını bilir. B)BECERİ: Adobe Photoshop Programını kullanabilir,
İnfo Grafik hazırlayabilir. C) TUTUM: Grafik tasarımın sosyal medyada kullanımının öneminin farkındadır.
Öğrenciler dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sisteme önceden yüklenmiş olan ders notlarını
incelemiş olarak derse katılır. Canlı ders slayt eşliğinde gerçekleştirilir. Konular dersin öğretim üyesi
Dersin İşleniş Yöntemi :
tarafından güncel örnekler verilerek anlatılır. Öğrencilerin konu ile ilgili detaylı bilgileri hangi kaynaklardan
alabileceği bilgisi verilir. Öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya koymaları için gerekli bilgi desteği verilir.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Sayfa 1 / 3
Toplam
2
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
Toplam
2
Derslerin sürekli
Derslerin iyileştirilmesinde gelişmeler izlenmekte ve güncellemeler yapılmaktadır.
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
100
20
80
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
42
70
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
118
4,72
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Grafik Uygulama Programlarının Ön Tanıtımı
Grafik Tasarımın Kullanımı ve Uygulama Alanları
Tasarım Elemanları
Adobe Photoshop Programının Arayüzü Tanıtımı, Küçük Uygulamalarla Öğretilmesi
Tasarım İlkelerine Giriş
Tasarım İlkelerinin Uygulama ve Örneklerle Açıklanması
Adobe Photoshop’ta; Çalışma Alanı, Araç Çubukları, Paneller, Layer Mantığının Kavranması
Type Layer, Yazı Çeşitleri, Character ve Paragraph Paletleri
Adobe Photoshop’ta; Temel Resim İşleme Yöntemleri, Bunların Kavranması İçin Çeşitli Örnek Uygulamalar
Renk Ayrımı
Adobe Photoshop’ta; Seçimlerle Çalışmak, Katmanlar
Adobe Photoshop’ta; Linkler, Maskeleme ve Kanallar
Gazete, Dergi İlanı veya Broşür, Föy Gibi Tek Sayfa (veya Arkalı Önlü Tek Yaprak) Tasarımların Örneklerle Ele Alınıp
İncelenmesi ve İlk Uygulamaları
İnfo Grafikler, İnfo Grafik Özellikleri
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
Sayfa 2 / 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
Mezunların, Medya ve İletişime ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması,
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma,
Medya ve İletişime özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme,
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve medya ve iletişim
problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme,
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme,
Bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilme,
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Alanında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme,
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olabilme,
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilme,
Öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik edebilme,
Ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilme,
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilme,
Farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri
raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri
analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
11.09.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content