close

Enter

Log in using OpenID

bilgi için tıklayınız

embedDownload
1. BÖLÜM
KATI BASINCI
MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
1.
r
3.
3
1
2
G
G
2r
G
G
G
G
4A
2A
2r
A
yatay düzlem
Şe
kil - I de:
_________
G
P=
4A
F = G dir.
A
yatay
düzlem
2A
Tuğlaların her birinin ağırlığına G diyelim.
yatay düzlem
fiekil-I
A
r
Sistemlerin yatay düzleme uyguladıkları basınç
kuvvetleri ağırlıklarına eşittir.
fiekil-II
Şekil - II de:
__________
G
P2 =
P2 = 4P olur.
A
¬F = G
F de¤iflmez.
F1 = 2G
F2 = 2G
F3 = 2G olur.
Buna göre, F1 = F2 = F3 olur.
CEVAP D
Yatay düzleme yaptıkları basınçlar,
2G
G
P1 =
=
2A
A
2.
III
P2 =
2G
G
=
2A
A
P3 =
2G
G
=
olur.
2A
A
Buna göre P1 = P2 = P3 olur.
CEVAP A
II
G
2A
fiekil-I
P3 > P2 > P1 olur.
Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç kuvveti
ağırlığına eşit olduğundan,
F1 = F2 = F3 olur.
CEVAP C
2A
G
•
14G 7G
P1 =
=
4A
2A
14G
P2 =
3A
14G
G
P3 =
=7
2A
A
A
F2
yatay
düzlem
G + F1 G + F2
=
2A
A
G + 2G
= G + F2
2
3G = 2G + 2F2
G = 2F2
(
F2 =
•
Küplerden hir birinin ağırlığı G, bir yüzeyinin alanı
A olsun. Buna göre;
F1 =2G
•
4.
I
•
yatay düzlem
A
fiekil-II
G
olur.
2
CEVAP B
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
1
5.
7.
A
4A
I
A A
II
yatay
yer
A
III
2A
A
2A
K
L
M
2A
2A
A
h
yatay
düzlem
PK = PL = PM
Tuğlaların her birinin ağırlığına G diyelim.
3G
4A
3G
P2 =
2A
3G
P3 =
A
P3 > P2 > P1 olur.
GK GL GM
=
=
2A 2A
A
P1 =
G K = G L = 2G M dir.
Buna göre; GK = GL > GM olur.
CEVAP C
8.
F1 = 3G
F2 = 3G
F3 = 3G olduğundan F1 = F2 = F3 olur.
CEVAP E
A
A
fiekil-I
A
A
fiekil-II
Küplerden her birinin ağırlığı G, bir yüzeyinin alanı
A olsun. Buna göre,
6.
5G
3A
5G
P2 =
A
3P1 = P2 olur.
P1 =
3A
L
3A
GL
A
K
G
A
K G
yatay
düzlem
fiekil-I
3A
Cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları basınç
kuvvetleri ağırlıklarına eşit olduğundan,
yatay
düzlem
F1 = F2 olur.
fiekil-II
CEVAP B
9.
Şekil-I de:
2A
G
P=
A
K
G = P.A olur.
K
Şekil-II de:
2P =
L
2A
GK + GL
3A
A
fiekil-I
L
A
fiekil-II
Cisimlerin büyük tabanlarının alanı 2A, küçük
tabanlarının alanı A olur.
6PA = P.A + GL
GL = 5PA
G
A
›
2G
P =
= 4P olur.
A
2P =
GL = 5G olur.
CEVAP D
CEVAP D
2
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
10.
2A
A
K
2A
L
MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
M
h
1.
Düzgün ve türdeş dik katı cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar,
P = h . d . g bağıntısı ile bulunur.
2A
2A
A
yatay
düzlem
2h . d K . g
P
=
2P
h . dL . g
dK 1
olur.
=
dL 4
M cisminin ağırlığına göre taban alanı az olduğundan, yatay düzleme yaptığı basınç en büyüktür.
L cisminin ağırlığına göre tabana alanı büyük olduğundan, yatay düzleme yaptığı basınç en küçüktür.
CEVAP A
Buna göre, PM > PK > PL olur.
CEVAP A
d
11.
2.
I
Düzgün ve türdeş geometrik şekilli dik katı cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar,
P = h . d . g bağıntısı ile bulunur.
II
PK = PL = PM
h . dK . g = 2h . dL . g = 3h . dM . g
yatay düzlem
fiekil-II
yatay düzlem
fiekil-I
dK = 2dL = 3dM dir.
I parçasının ağırlığına göre taban alanı az olduğundan, yatay düzleme yaptığı basınç en büyüktür.
Buna göre,
dK > dL > dM olur.
CEVAP C
II parçasının ağırlığına göre taban alanı büyük olduğundan, yatay düzleme yaptığı basınç en küçüktür.
Buna göre; P1 > P > P2 olur.
CEVAP E
3.
12.
2a
A
K
GL
2A
GK
K
L
›
L
2A
yatay düzlem
fiekil- I
P =
2a
2A
A
GK
P
= 2A
3P
GL
A
GK
1
=
3
2G L
GK 2
=
GL 3
G K = 2G (
2G G
P=
=
2A A
GK
GL
3a
yatay düzlem
fiekil- II
2a
a
2a
a
3a
yatay düzlem
yatay düzlem
fiekil-I
fiekil-II
Düzgün ve türdeş dik katı cisimlerin yatay düzleme
yaptıkları basınçlar P = h.d.g bağıntısı ile bulunur.
Şekil-I de:
P = 3a.d.g olur.
G L = 3G
Şekil-II de:
G K + G L 2G + 3G 5 G 5
=
=
= P olur.
2A
2A
2A 2
CEVAP C
Psis = 3.2a.d.g
Psis = 2P olur.
CEVAP B
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
3
4.
K
L
M
MODEL SORU - 3 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
1.
h
2A
A
A
yatay düzlem
Düzgün ve türdeş geometrik şekilli dik katı cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar P = h . d . g
bağıntısı ile bulunur.
A
G
P
A
=
G + GL
2P
4A
1
4G
=
G + GL
2
G + G L = 8G
G L = 7G olur.
L
4A
yatay düzlem
Bu durumda, PK = PL dir.
CEVAP D
L cismine göre M cisminin ağırlığı daha fazla
olduğundan PM > PL dir.
Buna göre, PM > PK = PL dir.
CEVAP D
a
5.
X
2a
a
Y
Z
G
K
2.
A
GK
G + GL
= K
4A
A
4G K = G K + G L
a
K
3G K = G L
2a
GK
1
=
3
GL
yatay yer
Aynı maddeden yapılmış düzgün ve türdeş geometrik şekilli dik cisimlerin yere yaptıkları basınçlar,
olur.
L
4A
P = h . d . g bağıntısıyla bulunur.
yatay düzlem
Buna göre, PX = PY dir.
CEVAP A
Y ve Z cisimlerinin taban alanları eşit ve GY > GX
olduğundan, PY > PZ dir.
Buna göre, PX = PY > PZ olur.
CEVAP E
6.
K
3.
r
K ve L silindirlerinin
hacimleri,
VK = A.2h
L
GK
•
hK
VK = V ise
GL
hL
EPK = EPL
GK.hK = GL.hL
K nin L ye yaptığı
basınç, sistemin
yatay
düzleme
yaptığı basınca
eşit olduğundan,
L
2r
h
4A
yatay düzlem
PK = Psistem
hK > hL olduğundan,
V.d K .g V.d K .g + 2V.d L .g
=
A
4A
GL > GK
FL > FK olur.
Aynı maddeden yapılmış düzgün dik katı cisimlerin yere yaptıkları basınçlar yükseklikleri ile doğru
orantılıdır.
Buna göre, PK > PL olur.
CEVAP B
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
A
VL = 2V olur.
•
yer (yatay)
4
2h
K
VL = 4A.h
4d K = d K + 2d L
3d K = 2d L
dK 2
olur.
=
dL 3
CEVAP B
4.
r
X
2h
2d
A
Y
d
4A
3h
2r
yatay
düzlem
A . 2h . 2d . g
PX
4
A
=
=
= 1 olur.
Psis
4A . 3h . d . g + A . 2h . 2d . g
16
4
4A
CEVAP C
5.
K ve L silindirlerinin taban alanları
ve hacimleri,
K
AK = A ise,
2h
2d
r
AL = 4A olur.
VK = A.2h
L
h
3d
VL = 4A.h
VK = V ise,
2r
VL = 2V olur.
yatay düzlem
K nin L ye yaptığı basınç P olduğuna göre, sistemin yatay düzleme yaptığı basınç,
P
Psistem
V.2dg
A
=
V.2d.g + 2V.3d.g
4A
P
8
=
Psistem 8
Psistem = P olur.
6.
CEVAP A
Vsilindir = π . r2 . 2h = 2π . r2 . h = 2V ise,
7
7
1
Vkesik koni = π.h.(4r2 + 2r.r + r2) = π.r2.h = V olur.
3
3
3
PK
=
Psis
=
=
=
=
2V . d . g
A
7
2V . d . g + V . 2d . g
3
4A
8
2 14
+
1 3
24
6 + 14
24
20
6
olur.
5
CEVAP D
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
5
TEST
1.
1
KATI BASINCI
ÇÖZÜMLER
Cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar farklı olabilir. Cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları
basınç kuvvetleri ağırlıklarına eşittir. Cisimlerin
yatay düzleme uyguladıkları basınç kuvvetleri farklı olduğuna göre, ağırlıkları farklıdır.
4.
X
Y
GX
GY
3A
A
yatay
düzlem
PX = PY = P
GK ≠ GL
GX GY
=
& G X = 3G Y
3A
A
mK . g ≠ mL . g
mK ≠ mL
G X = 3G & G Y = G
Buna göre, cisimlerin kütleleri kesinlikle farklıdır.
P=
VK . dK ≠ VL . dL
Cisimlerin hacimleri ve özkütleleri aynı ya da farklı
olabilir.
Psis =
CEVAP A
G
A
olur.
olur.
G X + G Y 3G + G 4G
=
=
= 4P olur.
A
A
A
CEVAP B
M
2.
5.
K
L
2h
h
a
h
a
2a
a
a/2
a
Aynı maddeden yapılmış, aynı yükseklikteki
düzgün cisimlerin yatay
düzleme yaptıkları basınçlar eşittir. Buna göre, PK = PL dir.
M
h
M cisminde tabandan
çıkılan dik kesikli çizgiler dışında madde olduğundan,
yatay düzlem
Düzgün ve türdeş geometrik şekilli dik katı cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar P = h . d . g
bağıntısı ile bulunur.
PK = PL = PM
PM > PK = PL olur.
CEVAP E
6.
h . dK . g = h . dL . g = 2h . dM . g
dK = dL = 2dM
dK = dL > dM olur.
CEVAP D
2A
A
3.
L
K
K
A
A
fiekil-I
yatay
düzlem
A
GK + GL
3A
GK + GL
GL
GK
GL
A
fiekil-II
GK
A
= 3G K
= 2G K
=
=
2A
II
yatay
düzlem
A
III
Tuğlaların her birinin ağırlığına G diyelim.
2G
P1 =
A
2G G
P2 =
=
2A A
2G
P3 =
A
Sistemlerin yatay düzleme uyguladıkları basınç
kuvvetleri, tuğlaların ağırlıkları toplamına eşit olur.
1
olur.
2
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
A
I
P1 = P3 > P2 olur.
F1 = 2G ,
CEVAP B
6
2A
F2 = 2G ,
F1 = F2 = F3 olur.
F3 = 2G olduğundan
CEVAP B
7.
10.
10G – 2G
2A
8G
=
2A
G
olur.
=4
A
PK =
Y
G
G
A
G
G
2G
G
L
2G
10G
yatay
düzlem
2A
P=
3P =
CEVAP D
K
3
yatay
düzlem
h
—L
2
X
yatay
düzlem
2A
fiekil-II
G
A
G + GY
2A
G G + GY
=
2A
A
6G = G + G Y & G Y = 5G
L
hK
—
2
G
X
A
fiekil-I
K
8.
GY
2A
11.
r
olur.
CEVAP C
r
yatay yer
K
EPK = EPL
hK
h
= mL . g . L
2
2
GK . hK = GL . hL
L
r
mK . g .
M
2r
yatay düzlem
Düzgün ve türdeş geometrik şekilli dik katı cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar,
GL > GK
FL > FK dır.
P = h . d . g bağıntısı ile bulunur.
Aynı maddeden yapılmış düzgün cisimlerin yere
yaptıkları basınçlar yükseklikleri ile doğru orantılıdır. Buna göre, PK > PL dir.
Buna göre, K ve M cisimlerinin taban alanlarının
bilinmesine gerek yoktur.
CEVAP C
CEVAP A
9.
12.
2G
2G
2G
K
2G
2G
4G
4G
G
G
L
GK
yatay
düzlem
A
L
fiekil-I
G
G
K
2A
a
a
hK > hL olduğudan,
2G
h
GL
yatay
düzlem
G K – 4G
2A
GL – G
A
G K – 4G
2 =
2G L – 2G
G
4G L = G K & K = 4 olur.
GL
yatay
düzlem
X
Y
K
L
fiekil-II
yatay
düzlem
X ve Y cisimleri K ve L nin üzerine konulduğunda,
basınç kuvvetleri eşit arttığına göre;
GX = GY dir.
I. yargı kesinlikle doğrudur.
PK
=
PL
K nin yatay düzleme yaptığı basınç, L ninkinden
daha fazla arttığından, K nin taban alanı L ninkinden küçüktür.
III. yargı kesinlikle doğrudur.
K ve L nin ağırlıkları için kesin birşey söylenemez.
II. yargı için kesin birşey söylenemez.
CEVAP C
CEVAP E
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
7
TEST
1.
2
d1
K
•
KATI BASINCI
ÇÖZÜMLER
L
•
d2
•
4.
d3
M
•
•
K
•
h
L
•
•
h
d
•
•
•
•
2d
yatay düzlem
Cisimlerin taralı kısımları kesilip atıldığında:
AK
K cisminin ağırlığı taban alanına göre azaldığından, PK azalır.
AK . 2h . 2d . g = AL . h . d . g
4AK = AL
M cisminin ağırlığı taban alanına göre arttığından,
PM artar.
CEVAP A
AK = A ise AL = 4A dır.
G
A
G
P
PL =
=
4A 4
P=
K
L
AL
GK = GL
L cisminin ağırlığı taban alanına göre değişmediğinden, PK değişmez.
2.
yatay
düzlem
olur.
I. yargı doğrudur.
M
K, L nin üzerine konursa,
h
›
P =
G + G 2G
G
P
=
=
=
4A
4A 2A 2
olur.
II. yargı doğrudur.
yatay düzlem
M cisminin yatay düzleme yaptığı basınç L ninkinden büyüktür. PM > PL
L, K nin üzerine konursa,
››
P =
K cismi ile M cisminin yatay düzleme yaptıkları
basınçlar arasında,
G + G 2G
=
= 2P
A
A
olur.
III. yargı doğrudur.
PM > PK yada PK > PM ilişkisi olabilir.
CEVAP E
Buna göre,
PM > PK > PL , PK > PM > PL olabilir.
Buna göre, B seçeneği doğru olabilir.
CEVAP B
3.
2G
2G
I
G
X
K
L
M
yatay
N
G
3G
A
2P
2P =
A
P
2G
A
5.
II
P=
yatay
düzlem
G
A
Şekilde görüldüğü gibi, çubuğun ağırlık merkezi M
noktasında olur.
CEVAP D
8
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
K cisminin yatay düzleme yaptığı basınç,
7G – 3G
2A
4G
=
2A
G
=2
olur.
A
P=
3G
L
7G
2A
yatay
düzlem
CEVAP C
6.
r
r
K
L
L
M
r
9.
2r
2r
h
2A
60° GL.cos60°
K
r
A
Cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları basınç
kuvvetleri ağırlıklarına eşittir.
60° GL
yatay
düzlem
fiekil-I
•
yatay
düzlem
fiekil-II
FK = FL = FM
M
GK = GL = GM
3A
53° G .cos53°
M
VK . dK . g = VL . dL . g = VM . dM . g
VK . dK = VL . dL = VM . dM
2A
K
L
L
2A
A
yatay
düzlem
olur.
yatay
düzlem
A
fiekil-I
yatay
düzlem
PK = PL = PM
G K G L . cos60° G M . cos53°
=
=
A
2A
3A
GL 1 GM 3
GK =
. =
.
2 2
3 5
G
G
GK = L = M ( GM > GL > GK
4
5
K
2A
•
fiekil-III
7.
A
GM
53°
VK < VL = VM olduğundan, dK > dL = dM olur.
CEVAP E
CEVAP B
fiekil-II
PK = PL
GK GL
=
& G K = 2G L
2A
A
G K = 2G & G L = G olur.
P=
›
P =
G
A
F = 2G
G K + G L 2G + G 3G
=
=
A
A
A
10.
›
P = 3P olur.
›
›
F = 3G & F =
3
F olur.
2
CEVAP C
2G
8.
G
2G
4G
K
2G
2G
2G
A
G
4G
53°
6G
3G
G
2G
2G
yatay
düzlem
2G
53°
5G
L
•
2A
10G
K
yatay
düzlem
A
4G
5G
L
yatay
düzlem
fiekil-I
2A
5G
fiekil-II
4G – G
PK
3
A
=
=
= 2 olur.
PL
5G – 2G
3
2A
2
K ve L cisimleri dengede olduğundan cisimlerin
yapmış oldukları basınçlar,
3G
PK
3
A
=
=
PL
10G – 6G
2
2A
olur.
CEVAP A
CEVAP D
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
9
Adı ve Soyadı : .....................................
Sınıfı
: .....................................
Numara
: .....................................
Aldığı Not
: .....................................
1.
Bölüm
Yazılı Soruları
(Katı Basıncı)
4.
3
A
A
ÇÖZÜMLER
F1 =G
X
A
F2 =3G
O
yatay
A
2
3G
G
I
A
A
A
A
A
A
A
1
yatay
düzlem
A
Sistemin ağırlıklı merkezi O noktası olur. I. desteğe G kadar kuvvet uygulanırsa II. desteğe 3G
kuvveti uygulanır. Basınçlar,
yatay düzlem
Küplerden her birinin ağırlığı G, yüzeylerinden
birinin alanı A olsun.
PI = P =
13G
P1 =
5A
PII =
13G
P2 =
2A
P3 =
II
4G
G
A
3G
= 3P olur.
A
13G
olur.
3A
Buna göre, P2 > P3 > P1 olur.
2.
Basınç kuvvetleri tuğlaların ağırlıklarına eşit olduğundan,
F1 = F2 = F3 olur.
Şekillerin yere göre potansiyel enerjileri arasındaki
ilişki de, ağırlık merkezlerinin yerden yükseklikleri
ile orantılı olduğundan,
E1 > E3 > E2 olarak bulunur.
3.
3A
GK
GL
d
3A
2d
PL
K
yatay yer
L
2A
Özdeş kapların hacmine V dersek,
GK = V.d.g
GL = V.2d.g olur.
Bu durumda K sıvısının ağırlığına G dersek, L sıvısının ağırlığı 2G olur. Öyleyse,
G
PK 3A
P
1
olur.
=
& K=
PL 2G
PL 3
2A
10
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
r
K
2A
PK
5.
h
L
2r
r
A
4A
Vsilindir = π . r2 . h = V olsun.
Vkesik koni =
1
π . h . (4r2 + 2r . r + r2)
3
Vkesik koni =
7
r . 7r . h
= V olur.
3
3
2
PK = PL
7
V . dK . g 3 V . dL . g
=
A
4A
dK
7
olur.
=
dL
12
yatay
düzlem
6.
8.
L
K
h
M
2r
2r
r
h
r
r
2r
2r
yatay
düzlem
yatay düzlem
yatay
düzlem
A1 =A
fiekil-I
I.
durumda:
__________
G
P=
d›r.
A
Düzgün ve türdeş geometrik şekilli dik katı cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar,
A2 =4A
fiekil-II
II. durumda:
__________
5
G + n.G
P=
2
4A
P = h . d . g bağıntısı ile bulunur.
G . (1 + n)
5 G
=
2 A
4A
PK = 2P = 2h . dK . g
10 = 1 + n
P = h . dK . g
n = 9 tane
PL = P = 2h . dL . g
PM = P = h . dM . g
9.
Buradan, dK = 2dL = dM
dK = dM > dL olur.
Makaraların her birinin
ağırlığı G olduğundan,
denge şartından K cismini yukarı yönde çeken
kuvvet 2G olur. K cisminin yatay düzleme yaptığı basınç,
G
G
L
6G – (G + G)
2A
4G
=
2A
G
= 2·
bulunur.
A
K
G
G
G
G
K
yatay
yer
6G
2A
h
L
M
A
10.
r
h
r
G
G
P=
7.
G
G
2r
yatay düzlem
Düzgün ve türdeş geometrik şekilli dik cisimlerin
yatay düzleme yaptıkları basınçlar,
P = h . d . g bağıntısı ile bulunur.
PK = PL
2h . dK . g = h . dL . g
2dK = dL
dL > dK olur.
PL = PM ve M cisminin hacmi L cismine göre az
olduğundan,
dM > dL dir.
Buna göre, dM > dL > dK olur.
GK
2r
2A
K
GK =3G
GL
K
L
A
L
2A
fiekil-II
2A
A
fiekil-I
GK
3P
= A
2P
GL
2A
3 2G K
=
2
GL
GK 3
=
GL 4
G K = 3G
G L = 4G
GL = 4G
3P =
P=
›
P =
3G
A
G
A
3G + 4G
2A
=
7 G
2 A
=
7
P olur.
2
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
645 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content