close

Enter

Log in using OpenID

03.12.2014 - KKTC Başbakanlığı

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014
KKTC’NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2300/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşması ve
Kıbrıs Türk Fotoğraf sanatının gelişiminin sağlanması amacıyla, Kültür Dairesi
tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında
düzenlenen XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne katılmak üzere
belirtilen tarihlerde KKTC’ne gelen Seçici Kurul üyelerinden Ebru Ceren Uzun ve
Seçkin Tercan’ın, İstanbul-Ercan-İstanbul, Akın Acar’ın ise Antalya-ErcanAntalya geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ile adı geçenlerin belirtilen tarihler
arasında her ikisi de dahil olmak üzere beliren konaklama bedelinin, Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-08-08-2-0-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2197-2014
LEFKOŞA KAZASINA BAĞLI ORTAKÖY’DE
(DR. BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ KAVŞAĞI)
EKSİK YAYIMLANAN ÖZEL MÜLKİYETTEKİ
TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:2302/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Kazasına bağlı
Ortaköy’de, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane Kavşağı güzergahı içerisinde kalan
ve eksik yayımlanan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı
Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma
Emri”ni onayladı.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2200-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 30. DÖNEM İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI (İSEDAK)
EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILIM
(Önerge No:2307/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 24-28 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
30. Dönem İslam Konferansı Teşkilatı (İSEDAK) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi
Komitesi İşbirliği Toplantısı’na katılan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş ve beraberinde yer alan Genel Koordinatör
Orçun Kamalı ve Danışman Hüda Hüdaverdi’nin, 24 Kasım 2014 tarihinde gidiş,
28 Kasım 2014 tarihinde dönüş olmak üzere temin edilen, Ercan-İstanbul-Ercan
uçak biletleri bedeli, konaklama, iç ulaşım, araç giderleri ve mevzuat gereği
harcırahlarının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-73-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2201-2014
TÜYAP KİTAP FUARI’NA KATILIMA İLİŞKİN Y(K-I)1949-2014 SAYI VE
22.10.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2308/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, TÜYAP 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile TÜYAP
24. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı Artist 2014’e katılıma ilişkin Bakanlar
Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1949-2014 sayı ve 22.10.2014 tarihli kararda fuara
katılım tarihleri belirtilen Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın dönüş tarihinde
değişiklik olması nedeniyle, bahse konu kararın 2-a) maddesinde belirtilen
“7-13 Kasım 2014” tarihlerinin, “7-16 Kasım 2014” olarak düzeltilmesine ve buna
bağlı olarak Nilay Tunçalp’e aynı tarihlere göre harcırah verilmesine ve yapılacak
harcamanın Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları" 04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden; tarih değişikliği nedeniyle
konaklama giderleri ile uçak bileti ücretinde doğan farkın “TC-KKTC Kültür ve Sanat
İşbirliği ve Katkı Projesi” 04-08-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2202-2014
LEFKOŞA ŞEHİT ÇOCUKLARI YOLU (METEHAN-GÜZELYURT KVŞ.) –
LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU-GÖNYELİ AĞILLAR KAVŞAĞI
YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN
TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:2309/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Şehit Çocukları Yolu
(Metehan-Güzelyurt Kvş.)-Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu-Gönyeli Ağıllar Kavşağı Yol
güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan taşınmaz malların
kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 6. maddesi
uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2203-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:2311/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve
önergede detayları sunulan “Zenjan Class Supermarket Limited” şirket isminin
“Zenjan Ticaret Ltd.” olarak değiştirilmesine Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın
19(1) maddesi uyarınca karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2204-2014
BERLİN TURİZM TANITIM OFİSİ MEMURU EMRAH GÜNEN’İN
EĞİTİM AMACIYLA KKTC’NE GELMESİ
(Önerge No:2312/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı olarak Berlin’de faaliyet gösteren Berlin Turizm Tanıtım Ofisi’nde
(Nord Zypern Tourismus Zentrum) görev yapan Emrah Günen’in “Ofis Muhasebesi”
konusunda eğitim almak üzere, 13 Aralık 2014 - 3 Ocak 2015 tarihleri arasında
KKTC’ne gelmesine, Berlin-İstanbul-Ercan geliş-dönüş uçak biletleri bedelinin,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2205-2014
HİZMET İÇİ EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASI’NA İLİŞKİN
Y(K-I)328-2014 SAYI VE 12.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2313/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 2014 Yılında Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yapılacak Hizmet
İçi Eğitim Sahaları ve Sürelerinin Saptanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu Y(K-I)328-2014 sayı ve 12.2.2014 tarihli kararın ekinde yer alan 2014 Yılı
Hizmet İçi Eğitim Planı’na (Yurt Dışı), yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin aşağıda
belirtilen eğitim planının dahil edilerek, bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine
karar verdi.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Dairesi
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Hizmetleri
Sınıfı
II. Derece
I.
Sınıf
Çalışma
Memuru
Avrupa
Birliği
Destekli
Dil Eğitim
Bursu
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Müdürlüğü
1 5 Kasım
2014 30 Ocak
2015
İngiltere
Londra
Oxford
House
College
Avrupa
Birliği
Avrupa Birliği
Tarafından
Karşılanacak
Çalışma
Dairesi
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2206-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:2314/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Başbakanlığa bağlı Devlet Basımevi 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan ve ödeneği yetersiz kalan “Kırtasiye Alımları” 03-07-01-3-9-1-03-21-01 kalemine, “İlan Giderleri” 03-07-01-3-9-1-03-5-4-01 kaleminden 530.- TL,
“Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları” 03-07-01-3-9-1-03-7-1-02 kalemine,
“Diğer Hizmet Alımları” 03-07-01-3-9-1-03-5-9-90 kaleminden 450.- TL ve
“Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri” 03-07-01-3-9-1-03-7-3-01 kaleminden de
200.- TL olmak üzere toplam 650.- TL aktarılmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2207-2014
PERSONEL DAİRESİ’NE BAĞLI MÜNHAL MEVKİLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN
GAZETELERE VERİLEN İLAN GİDERLERİ ÖDEMELERİ İÇİN ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:2316/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Personel Dairesi kadrolarında bulunan ve Kamu Hizmeti
Komisyonu Başkanlığı tarafından münhal ilan edilerek basın yoluyla duyurulan
III. Derece II. Sınıf İdare Memuru ve IV. Derece Katip Yardımıcısı İlk Atanma
Yeri Kadroları münhal ilan giderlerinin ödenebilmesi için Başbakanlığa bağlı
Personel Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Giyecek
Alımları” 03-05-01-3-1-1-03-2-5-01 kalemindeki 1,516.00 TL’nın “İlan Giderleri”
03-05-01-3-1-1-03-5-4-01 kalemine aktarılmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2209-2014
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK “YÜKSEKÖĞRETİM
ALANINDA ULUSLARARASI AKADEMİK ETKİNLİK” KONULU PANELE KATILIM
(Önerge No:2318/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 3-5 Aralık 2014 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi’nde
gerçekleşecek “Yükseköğretim Alanında Uluslararası Akademik Etkinlik” konulu
panele Yüksek Öğretim Müfettişleri Servet Dinççetin ve Senem Yaşar İnce ile
Eğitim-Öğretim Uzmanı Temel Aktunç’un görevli olarak katılmalarına, konaklama
giderleri ile İstanbul’daki ulaşım giderleri davet eden tarafından karşılanacağından,
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 09-01-09-9-9-103-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2210-2014
ÇEVRE KORUMA DAİRESİ PERSONELİ ÖZŞEN ALBAYRAK DİRAN’IN
PASAPORT YENİLEME İŞLEMİ
(Önerge No:2319/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Avrupa Birliği tarafından
“Katı Atık Yönetimi” konusunda 8-12 Aralık 2014 tarihleri arasında Brüksel’de
organize edilecek teknik çalışma programına katılmak üzere görevlendirilen
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi personeli
Özşen Albayrak Diran’ın, pasaport yenileme amacıyla Ankara’ya gitmesine ve
Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2212-2014
BELÇİKA’DA YAPILACAK TEKNİK ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILIM
(Önerge No:2323/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, 7-13 Aralık 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği tarafından
Katı Atık Yönetimi konusunda Belçika’da organize edilecek teknik çalışma
programına katılmak üzere, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Çevre
Koruma Dairesi personeli Nuran Uğursev, İbrahim Alkan ve Özşen Albayrak
Diran’ın görevlendirilmesine, uçak biletleri ile konaklama giderleri Avrupa Birliği
tarafından karşılanacağından, mevzuat gereği harcırahları, vize harcı ile seyahat
sigorta giderlerinin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2213-2014
İHTİYAT SANDIĞI YÖNETİM KURULU’NDAKİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ
TEMSİLCİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
(Önerge No:2324/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)1464-2013 sayı ve
29.5.2013 tarihli karar ile İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyeliğine Devlet Planlama
Örgütü Temsilcisi olarak atanan Ödül Muhtaroğlu’nun görev değişikliği nedeniyle,
34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12. maddesinin (3) fıkrasının (A) (c) bendi
uyarınca yerine İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyesi olarak Ayşe Ağaoğlu’nun
atanmasına ve atamanın diğer üyelerin görev sürelerinin sona eriş tarihi olan
29.5.2015 tarihine kadar geçerli olmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2214-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:2325/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 11 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar
verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2215-2014
SHENAY BEYTULA YAPAR’IN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:2326/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde muhaceret izinsiz çalıştığı nedenle 5.8.2011
tarihinde hakkında ihraç emri verilen, 17.6.1985 Asenovgrad (Bulgaristan) doğumlu
Shenay Beytula Yapar’ın, KKTC yurttaşı olan eşinin yaşamını KKTC’nde
sürdürüyor oluşu da göz önünde bulundurularak, aile birliğinin tesis edilmesine
olanak sağlamak amacı ile KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2217-2014
KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI UYARINCA GÜNLÜK KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRININ VE GELİR BASAMAKLARININ YENİDEN SAPTANMASI
(Önerge No:2328/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı:
1. Y(K-I)211-2014 sayı ve 29.1.2014 tarihli kararın 1.11.2014 tarihinden itibaren iptal
edilmesi.
2. Değiştirilmiş Şekliyle 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın
87, 87(2) ve 88’inci maddeleri gereğince günlük, haftalık veya aylık olarak belirli
bir ücrete dayanmaksızın komisyon ücreti, kâra katılma gibi belirsiz zaman ve
miktar üzerinden ücret alan sigortalılarla, Yasa’nın 4’üncü maddesinin (1) ve (2).
fıkralarında belirtilen sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin
hesabına esas tutulacak günlük ve aylık alt ve üst sınırı ile Yasa’nın 4’üncü
maddesinin (3) ve (4). fıkraları kapsamındaki sigortalıların 20 derece üzerinden
yaşlarına göre girebilecekleri Gelir Basamakları Tablosu’nun ekte yeniden
düzenlenmiş şekliyle 1.11.2014 tarihinden itibaren Yasa ile birlikte uygulanmak
üzere yeniden saptanması.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2219-2014
KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU’NUN BORÇ LİMİTİNİN ARTIRILMASI
(Önerge No:2333/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, K.T. Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu’nun
27.11.2014 tarih ve 22/2014 sayılı toplantısında almış olduğu aşağıdaki
117 numaralı kararını onayladı.
“Karar No:117
Yönetim Kurulu 01-15/10/2014 dönemi üretici ödemesinin 29/11/2014
tarihinde yapılabilmesi için K.T.Kooperatif Merkez Bankası’nda mevcut
8,000,000.- TL borçlanma limitine ek olarak 5/12/2014 tarihine kadar
10-118-272 no’lu hesap için 2,000,000.- TL tutarında ek bir limit açılmasına
karar vermiştir.”
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2221-2014
BAZI MADDELERİN 1972 UYUŞTURUCU MADDELER YASASI’NA EK CETVEL’İN
I’İNCİ KISMINA İLAVE EDİLMESİ EMİRNAMESİ
(Önerge No:2337/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, yürürlükteki 1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası’nın 13’üncü
maddesinin (b) bendinin verdiği yetkiye dayanarak, adı geçen Yasaya ekli
CETVEL’in I. Kısmına bazı maddelerin de ilave edilmesine yönelik hazırlanan
ekteki Emirnameyi onayladı.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Sağlık Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2222-2014
UYDU FOTOĞRAFI VE HARİTA ALIMI
(Önerge No:2166/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu ile Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü arasında imzalanacak önergeye ekli
sözleşme uyarınca, Orman Dairesi Müdürlüğü’nün faaliyetlerini daha sağlıklı
yürütebilmesi amacı ile ihtiyaç duyduğu KKTC’nin 2014 yılı uydu fotoğrafı ve
rektifike edilmiş haritaların 40,000 TL karşılığında Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan
temin edilmesi hususunda Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasına ve bu iş için gerekli ödeneğin Orman Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi” 13-05-042-2-01-3-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2224-2014
STANTOTO BETTING LTD. ŞİRKETİ VE QUICKWIN BETTING LTD. ŞİRKETLERİNİN
MÜŞTEREK BAHİS OYNATMA İZİNLERİNİN 1 AY SÜREYLE ASKIYA ALINMASI
(Önerge No:2338/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014/91 sayılı Genel Yönetim
Kurulu kararı ve Bakanlık önerisine atfen, 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor
Yasası’nın 26. maddesinin 2(F) Bendi uyarınca, Stantoto Betting Ltd. ve Quickwin
Betting Ltd. Şirketleri’nin Müşterek Bahis Oynatma izinlerinin 1 ay süreyle askıya
alınmasına karar verdi.
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2225-2014
KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU’NUN
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.’DEN BORÇLANMASI
(Önerge No:2332/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim
Kurulu’nun 3.12.2014 tarih ve 24/2014 sayılı toplantısında almış olduğu aşağıdaki
121 numaralı kararını onayladı.
“Karar No:121
Yönetim Kurulu 1/12/2014 tarihli toplantısında almış olduğu 119 no’lu
borçlanma ile ilgili kararın iptal edilmesi ve yeni kararın aşağıdaki şekilde olmasına
karar vermiştir.
Üretici çiğ süt bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere Kıbrıs Vakıflar
Bankası Ltd.’den 4,000,000.- TL borçlanılmasına, buna karşılık 2014 yılında Süt ve
Süt Ürünleri İhracatçıları tarafından K.T. Süt Endüstrisi Kurumu’na devredilen ve
devredilecek, oluşan ve oluşacak İhracat Navlun desteği alacaklarının ilgili bakanlık
tarafından Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’e temlik verilmesi, Gıda, Tarım ve Enerji
Bakanlığı’nın ilgili kaleminden 2015 yılı Şubat Ayı sonuna kadar aktarmanın
yapılarak borcun kapatılması, konu ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu onayının alınıp
borçlanma için Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’e başvurulması.”
3.12.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content