close

Enter

Log in using OpenID

03.04.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014
ATRİAL FİBRİLASYON KALP ARİTMİ AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GETİRİLEN CİHAZA GEÇİCİ İTHAL İZNİ VERİLMESİ
(Önerge No:637/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nca Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerekli
görülen hastalara yapılmakta olan “Atrial Fibrilasyon Kalp Aritmi” ameliyatlarında
kullanılmak üzere her ameliyat için Türkiye’den cihazlar için özel olarak dizayn
edilen araç üzerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ercantan Toyota Plaza L/şa adresinde
kurulu Semson Tic. Şti. Ltd. Firması tarafından getirilen araç ve
Universal Cryoconsole ile Genius Çok Kanallı RF Ablasyon Jeneratörü isimli
cihazların geçici gümrük giriş ve çıkışlarının sağlanabilmesi için cihazlar ve araca
10 Mart 2014–10 Mart 2015 tarihlerini kapsayan süre için geçici ithal izni verilmesini
onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)660-2014
KKTC BİŞKEK TEMSİLCİLİĞİNE MÜDÜR/TEMSİLCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN
TAYSEER AL-SHANABLEH’İN VİZE İŞLEMLERİ
(Önerge No:651/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Bişkek Temsilciliği’ne
Müdür/Temsilci olarak görevlendirilen ve vize işlemleri için KKTC’ne gelen Tayseer
Al-Shanableh’in 10-14 Mart 2014 tarihli Bişkek-İstanbul-Ercan geliş-dönüş uçak
bilet bedeli ile Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden gerekli vizenin
alınması için yapılan harcamanın Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları” 05-04-01-1-3-1-03-3-4-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)661-2014
KÖPRÜ İZNİ VERİLMESİ VE KAMU YOLU AYRILMASI (TUZLA)
(Önerge No:652/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Gazimağusa Tuzla’da
Hasan Tosunoğlu’na ait Pafta/Harita: XXIV-50’de bulunan 252 ve 252/1 parsel
numaralı arazilere ulaşımın sağlanabilmesi amacı ile önergeye ekli haritada kırmızı
ile işaretlenmiş olan dere yatağı üzerine köprü yapım izni verilmesini ve yine ayni
Pafta/Haritada bulunan 362 parsel numaralı hali arazinin önergeye ekli sunulan
haritada sarı ile işaretlenmiş kısmının ise kamu yolu olarak tapu kayıtlarına
işlenmesini, Şehir Planlama Dairesi ile Karayolları Dairesi’nin koyacağı tüm şartlara
uyulması, projelendirilip yetkili makamdan izinlendirilmesi ve tüm masrafların köprü
yapma talebinde bulunan şahsa ait olması koşulu ile onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)662-2014
MEHMET ŞİRİN KARAKUŞ’UN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:653/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedeniyle 5.10.1993
tarihinde hakkında ihraç kararı alınan 1/1/1974 Muş doğumlu Mehmet Şirin
Karakuş’un KKTC’nde bulunan ailesini ziyaret etmesine olanak sağlamak amacı ile
KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)663-2014
AYDIN TAŞKÖPRÜ’NÜN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:654/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedeniyle
28.10.1993 tarihinde hakkında ihraç kararı alınan 2.2.1973 Muş doğumlu
Aydın Taşköprü’nün KKTC’nde bulunan ailesini ziyaret etmesine olanak sağlamak
amacı ile KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)664-2014
KEMAL TAŞKÖPRÜ’NÜN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:655/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedeniyle
17.8.1992 tarihinde hakkında ihraç kararı alınan 2.6.1961 Muş doğumlu Kemal
Taşköprü’nün KKTC’nde bulunan ailesini ziyaret etmesine olanak sağlamak amacı
ile KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)666-2014
BOĞAZ BALIKÇI BARINAĞINDA BATIK BULUNAN YATIN KARAYA ALINMASI
(Önerge No:658/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Boğaz Balıkçı barınağında
2 Nisan 2013 tarihinde bağlı bulunduğu rıhtımda su almak suretiyle bulunduğu
yerde batan ve barınakta can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden GM 221
no’lu Turkish Delight isimli batmış haldeki yatın Balıkçı Barınakları İşletmesi ve İdari
Esasları (Değişiklik) Tüzüğü kapsamında, yüzdürülmesi, yüzdürme olanağı yoksa,
güvenli bir şekide karaya alınabilmesi için ihtiyaç duyulan %16 KDV dahil 11,600 TL
ödeneğin Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Öngörülmeyen
Giderler Ödeneği” 06-02-01-1-2-1-09-4-1-01 kaleminden karşılanmasını, ita
amirliğinin Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’ne verilmesini ve söz konusu yatın,
Tüzüğün 24(4) maddesi uyarınca karaya alınma esnasında oluşacak masrafların
toplam tutarına %20 (yüzde yirmi) eklenerek yatın sahibinden tahsil edilmesini
onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)667-2014
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI’NA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ZİYARET
(Önerge No:660/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın
hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde; proje döngüsü yönetimi, program ve
projelerin mali ve fiziki gerçekleşmelerinin takibi ve etkilerini değerlendirmek üzere,
Program Koordinasyonundan sorumlu Yüksek Ziraat Mühendisi Deniz Solyalı ve
projelerin mali ve fiziki gerçekleşmelerinin takibi ve etkilerinin değerlendirilmesinde
görevli personel Simge Tuğbay’ın 2-4 Nisan 2014 tarihleri arasında Adana’ya
gitmelerini, Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama, iaşe-ibate ve
mevzuat gereği harcırahlarının Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı Projesi”
10-01-04-2-1-60-3-07-1-5-04 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)668-2014
MERVE ÇAKIR İSİMLİ HASTAYA TEDAVİ AMAÇLI KATKI YAPILMASI
(Önerge No:661/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, sağlık kurulu kararı ile Türkiye’de bulunan bir sağlık
kurumuna sevk edilen, ancak Türkiye’de tedavisi mümkün olmayıp kendi
maddi olanakları ile İngiltere’de tedavi gören hasta Merve Çakır’a 20,000 £
(Yirmi Bin Sterlin) tutarı karşılığında Türk Lirası katkı yapılmasını ve gerekli
ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında
Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)669-2014
19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ’NE HİBE EDİLECEK MOTOSİKLET
(Önerge No:662/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği tarafından
Çangar Motors Co. Ltd.’den satın alınacak ve Milli Eğitim Bakanlığı Genel
Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne hibe
edilecek önerge ekinde detayları belirtilen motosiklet için Gümrük ve Fiyat İstikrar
Fonu muafiyeti sağlanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)670-2014
Y(K-I)362-2014 SAYI VE 19.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:663/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Düzenleyeceği Seminere
Katılım’a ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)362-2014 sayı ve 19.2.2014
tarihli kararda yer alan ödenek kaleminin “Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-11-08-1-0-1-03-3-3-01 kalemi olarak
değiştirilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)672-2014
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI’NDA PERSONEL EĞİTİMİNE KATILIM
(Önerge No:665/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kısmi hibe destek
yardım projelerine yönelik 21 Ekim 2011 tarihinde “KKTC’nde Kısmi Hibe Destek
Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları Protokolü”
çerçevesinde, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
bünyesinde yeni oluşturulan izleme ekibinin PCM (Proje Döngüsü Eğitimi) ve
yerinde izleme değerlendirme yapabilmesi için Çukurova Kalkınma Ajansı’nın daveti
üzerine 2-4 Nisan 2014 tarihleri arasında eğitim ve izleme ziyareti amacı ile
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı personeli
Ebru Kaptan Sertoğlu, Mine Fedai, Ferda Öğmen, Şeniz Uluç, Ahmet Babahan ve
KKTC Kalkınma Bankası Personeli Gaye Özarın, Osman Birşen ve İbrahim
Lalehan’ın görevli olarak Adana’ya gitmelerini, Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri, konaklama, iaşe-ibate giderleri ve mevzuat gereği harcırahlarının,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı Projesi”
04-01-4-7-3-65-3-08-1-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)673-2014
TÜRK AJANSI KIBRIS (TAK) ABONE ÜCRETLERİ
(Önerge No:666/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 41/2011 sayılı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasası’nın 53’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca aşağıda
verilen 1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Dönemi TAK Abonelik Ücret Tarifesini onayladı.
TAK HİZMETLERİNİN 1 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİ
ÜCRET TARİFESİ
HİZMETLER
AYLIK ÜCRET
1-
Rum Basını
a) Aylık Bülten (Elden)
b) Bir Adet
c) Aylık (Faksla)
d) Aylık Router’den (Internet)
900.- TL
12.- TL
1,000.- TL + PTT Masrafı
1,000.- TL
Türkçe Bülten
Aylık Bülten (Elden)
Bir Adet
Aylık (Faksla)
Aylık Router’den (Internet)
900.- TL
12.- TL
1,000.- TL + PTT Masrafı
1,000.- TL
2a)
b)
c)
d)
3-
4-
Fotoğraf Servisi
a) Aylık Servis (elden abonelik)
b) Aylık Router’den (Internet)
KKTC Dışına Internet veya Faksla Önemli
Haberleri Geçme
900.- TL
1,000.- TL
1,800.- TL+PTT Masrafı
3.4.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)674-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR
BAKANLIĞI’NCA KITSAB VE KITOB’A YAPILAN DENETİM KATKISI
(Önerge No:667/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile
KITSAB ve KITOB Arasında Yapılan Teşvik Denetim Protokolü çerçevesinde,
KITSAB ve KITOB tarafından gerçekleştirilen denetimler için aşağıda gösterildiği
şekilde herbirine 10,000 Euro olmak üzere toplam 20,000 Euro tutarında katkı
yapılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu’nun “Diğer Dernek, Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara” 04-01-04-7-3-2-053-2-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
Konu
Ödenecek Miktar
1.
Bakanlık onayı ile Denetim Protokolü çerçevesinde
gerçekleştirilen denetimler için KITSAB’a ödenecek
teşvik tutarı.
10,000 Euro
2.
Bakanlık onayı ile Denetim Protokolü çerçevesinde
gerçekleştirilen denetimler için KITOB’a ödenecek
teşvik tutarı.
10,000 Euro
3.4.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)675-2014
YURT İÇİ FUAR DÜZENLEME (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:668/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Yurt İçi Fuar Düzenleme (Değişiklik)
Tüzüğü’nü onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)676-2014
SES YAYIN CİHAZI KİRALANMASI
(Önerge No:669/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Girne ve Gazimağusa
Kaymakamlıkları’nda her yıl gerçekleşen resmi törenlerde kullanılmak üzere
kiralanacak ses yayın cihazları için gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri”
07-02-01-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)678-2014
İSKELE İTFAİYE ŞUBE BİNASI’NIN AÇILIŞ TÖRENİ
(Önerge No:671/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, İskele İlçesinde yapımı tamamlanan İskele İtfaiye Şube
Binası’nın 12 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen resmi açılış töreninde beliren
1,200.- TL izaz-ikram masraflarının Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri” 19-00-03-1-1-103-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)680-2014
YÖDAK BAŞKANI PROF.DR. HÜSEYİN GÖKÇEKUŞ’UN
TOPLANTIYA KATILMAK ÜZERE RUSYA’YA GİDİŞİ
(Önerge No:674/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 23-26 Nisan 2014 tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek
“4th ENQA Members Forum” konulu toplantıya katılacak olan YÖDAK Başkanı
Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş’un Ercan-İstanbul-Rusya-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri, konferans katılım bedeli, St. Petersburg’daki ulaşım masrafları,
3 günlük harcırah ile konaklama giderinin KKTC Cumhurbaşkanlığı
YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
01-01-09-4-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)681-2014
DENETLEME KOMİSYONU’NUN YENİDEN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:675/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, 37/1987 sayılı Tıp ve Kimya Laboratuvarları ile Radyasyon
Kaynağı Kullanan Laboratuvarların Denetim Altında Çalıştırılmaları Hakkında
Yasa’nın, 16(3) maddesi tahtında çıkarılan Laboratuvar Çalıştırma Esasları
Tüzüğü’nün 9’uncu maddesi ile oluşturulan Denetleme Komisyonu’nun iki yıllık bir
süre için aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dr. Katayon Kobat
Süleyman Şakar
Dr. Süha Akpınar
Dr. Minel Özen
Dr. Dilek Yazman
Dr. Zafer Erdoğmuş
Meltem Bilokçuoğlu
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü
Devlet Laboratuvarı Dairesi Temsilcisi
Radyoloji Uzmanı
Patoloji Uzmanı
Hematoloji Uzmanı
Mikrobiyoloji Uzmanı
Biyokimya Uzmanı
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
KARAR NUMARASI: Y(K-I)682-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ZEYNEP DENNER’İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:676/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)686-2013 sayı ve
10.4.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Tanıtma Dairesi’nde Sözleşmeli
Personel kadrosunda görev yapan Zeynep Denner’in görev süresinin, 1 Nisan 2014
tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 05-02-01-1-3-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)683-2014
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDEN KKTC’NE GELECEK UZMANLARIN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:677/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım Dairesi’nin
birlikte yürüttüğü “KKTC’nde Organik Tarımın ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi,
Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi” çerçevesinde, organik sebze
yetiştiricilerine yerinde eğitim sunulması amacıyla, 7-11 Nisan 2014 tarihleri
arasında KKTC’ne gelecek Prof. Dr. Dursun Eşiyok ve Yrd. Doç. Dr. Nedim
Çetinkaya’nın İzmir-Ercan-İzmir geliş-dönüş uçak biletleri, konaklama ve iaşeibate masraflarının Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan TC Yardımları ile Finanse Edilmesi Öngörülen “Organik Tarımın
Geliştirilmesi Projesi” 10-02-04-2-1-6-3-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)684-2014
“7. ULUSLARARASI SOLAREX İSTANBUL GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ
FUARI”NA KATILIM
(Önerge No:678/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da Fuar
Merkezi, Yeşilköy Türkiye’de düzenlenecek “7. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı”nda güneş enerjisi ve teknolojileri ile bunların mevcut
elektrik-elektronik sistemlerinin entegresi ve sistemlerini oluşturan araç-gereçler
hakkında çıkan yeniliklerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, Sivil Savunma
Teşkilat Başkanlığı’nda görev yapan Muhabere Kısım Amiri Cengiz Topel Dağda ile
II. Derece Teknisyen Savaş Başsın’ın İstanbul’a gitmelerini; Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
21-00-02-2-0-3-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)685-2014
DR. HÜSEYİN MERTSOYLU’NUN KKTC’NE GELMESİ
(Önerge No:679/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi
Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 11-12 Mart 2014 tarihleri
arasında kanser hastalarının muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC’ne
gelen Dr. Hüseyin Mertsoylu’nun Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak bileti
bedeli ile KKTC’nde kaldığı süre zarfında beliren iaşe-ibate giderlerinin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)686-2014
YENİ İNŞA EDİLEN İÇME SUYU TESİSLERİ VE İDARİ BİNALARA DEMİRBAŞ ALIMI
(Önerge No:680/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Su İşleri Dairesi’ne bağlı yeni inşa edilen içme suyu
tesislerine ve idari binalara demirbaş (perde, masa, memur koltuğu, dosya dolabı ve
askılık) alımı yapılması kapsamında, önergeye ekli teklifnamelerde belirtilen toplam
62 adet perde için yerli üretim belgesi sunan Cin Tekstil Ltd.’den, masa, memur
koltuğu, dosya dolabı ve askılıkların ise Hasan E. Hakkı Enterprises Ltd.’den
yapılması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yetki verilmesini ve tüm demirbaş malzemelerinin
toplam fiyatı KDV dahil 47,418.50 TL’nın Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile Finanse Edilmesi
Öngörülen “İçme Suları, İsale Hatları, Şebeke ve Türbin Yenileme ve Dere Islahı ve
Katkı Projesi” 13-03-06-3-0-1-3-06-5-7-08 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)687-2014
PEGASUS HAVAYOLLARI’NIN KKTC’NDEKİ YETKİLİ TEMSİLCİSİ CYXP AVIATION
LTD. İLE ATLASJET HAVACILIK A.Ş.’NİN OCAK-ŞUBAT-MART 2014 AYLARINA AİT
FATURALARININ ÖDENMESİ
(Önerge No:681/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi amacıyla yurtdışına sevk
edilen hastaların uçak biletlerinin karşılanması ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu’nun
K(II)282-2013 sayı ve 15.2.2013 tarihli kararı ile onaylanan ve Sağlık Bakanlığı ile
Pegasus Havayolları’nın KKTC’ndeki yetkili temsilcisi Cyxp Aviation Ltd. ve yine
Sağlık Bakanlığı ile Atlasjet Havacılık A.Ş. arasında imzalanan protokoller
31 Aralık 2013 tarihinde sona erdiğinden ve konu ile ilgili olarak protokollerin
yenilenmesi hususunda çalışmalar yapılmakta olup henüz tamamlanmadığından
hastaların mağdur olmaması için Pegasus Havayolları’nın KKTC’ndeki yetkili
temsilcisi Cyxp Aviation Ltd. ile Atlasjet Havacılık A.Ş.’nin Ocak-Şubat-Mart 2014
aylarına ait faturalarının protokoller yenileninceye kadar sona eren 2013 yılında
imzalanan protokollerin şartlarına göre ödenmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi Görenlere”
11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)688-2014
“8. ÇUKUROVA SANAT GÜNLERİ”NE KATILIM
(Önerge No:682/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 19-23 Mart 2014 tarihleri arasında Antakya’da düzenlenen
“8. Çukurova Sanat Günleri”nde KKTC’ni şair-eğitimci sıfatıyla temsil eden
Polatpaşa İlkokulu Müdür Muavini Şirin Zaimağaoğlu’nun, 19 Mart 2014 tarihinde
gidiş, 22 Mart 2014 tarihinde dönüş olmak üzere Ercan-Hatay-Ercan uçak biletleri
tutarının, Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 09-05-09-1-2-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)690-2014
DÖRTYOL-GEÇİTKALE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK
YAYIMLANAN GEÇİTKALE VE ALANİÇİ KÖYÜNDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT
TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:684/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki
kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan
Dörtyol-Geçitkale Anayolu yol yapım işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik
yayımlanan Geçitkale ve Alaniçi köyünde özel mülkiyete ait taşınmaz malların
kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın
4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma İhbarını” onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)693-2014
KONYA’DA 4’ÜNCÜSÜ YAPILACAK OLAN ULUSLARARASI RUMİ YIL
ÇOCUK OYUNLARI, YILDIZ SPORCULAR YOL BİSİKLET YARIŞINA
KKTC BİSİKLET FEDERASYONU EKİBİNİN KATILIMI
(Önerge No:688/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 19-24 Nisan 2014 tarihleri arasında Konya’da 4’üncüsü
yapılacak olan Uluslararası Rumi Yıl Çocuk Oyunları, Yıldız Sporcular Yol Bisiklet
Yarışı’na 6 kişiden oluşacak KKTC Bisiklet Fedrasyonu ekibinin katılmasını,
10,142.- Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların
(uçak bileti, bisiklet bagaj ücreti, iaşe-ibate giderleri) Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)694-2014
SPOR FEDERASYONLARI’NA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:689/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan ve önergeye ekli listede
isimleri ve yapılması uygun görülen katkı miktarları belirtilen Spor Federasyonları’na
yurtiçi faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine
Katkı" 04-12-08-1-0-2-05-3-2-05 kaleminden toplam 360,000 Türk Lirası katkı
yapılmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)695-2014
ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK “ULUSLARARASI YARI DEMİR ADAM TRİATLON
YARIŞMASI” HARCAMALARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:690/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun, 27 Nisan 2014
tarihinde KKTC’nde gerçekleştireceği “Uluslararası Yarı Demir Adam Triatlon
Yarışması” harcamalarının 16,100.00 Türk Lirası tutarındaki kısmının Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)696-2014
KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU’NA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:691/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı olarak
Süper I. II. Lig’de mücadele veren Spor Kulüpleri’ne ödenecek olan
3. ve 4. taksitlerin ödenebilmesi amacına yönelik olarak Kıbrıs Türk Futbol
Federasyonu’na Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan
“Futbol Federasyonuna” 04-12-08-1-0-2-05-3-2-19 kaleminden
1,000,000.- Türk Lirası katkı yapılmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)697-2014
POLİS HAFTASI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
(Önerge No:692/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 2014 Yılı Haziran ayında kutlanacak “Polis Haftası
Etkinlikleri” çerçevesinde yapılacak 45,000.00 TL harcamanın Polis Genel
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri"
19-00-03-1-1-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)698-2014
TATLISU BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:693/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Tatlısu Belediyesi 2014 Mali Yılı
Bütçesi’ni Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)699-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:695/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 32 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli
Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)700-2014
Y(K-I)678-2013 SAYI VE 18.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:696/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)678-2013 sayı ve
18.12.2013 tarihli kararın önergesine ekli listenin 20’nci sırasında yer alan
taşınmaz mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Hüseyin Cahit Baysal’a Güzelyurt
İlçesi Gaziveren’de Koçan No: B659, Pafta/Harita No: XIX/45.W1, Parsel No: üz
637 üzerinde kain J Blok zemin katta 2 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın
alma izni verilmesini onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)701-2014
2014 YILINDA KARDEŞ OKUL UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ OKULLARA
KATKI YAPILMASI
(Önerge No:698/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 6-7 Haziran 2007 tarihlerinde düzenlenen
“TC-KKTC VI. Dönem Ortak Komite Toplantısı”nda alınan kararlara istinaden
“2014 Yılında Kardeş Okul” uygulaması çerçevesinde, aşağıda öngörülen şekilde
katılımcı okullara katkı yapılmasını ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile Finanse Edilmesi
Öngörülen “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi”
09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16 kaleminden karşılanmasını onayladı.
1. Türkiye’den gelecek okulları misafir eden okullara 2,000.00 TL’na kadar,
2. Türkiye’ye gidecek okullara öğrenci başına ulaşım giderlerine 250.00 TL’na
kadar,
3. Türkiye’ye gidecek olan her 5 öğrenci için sorumlu idareciye 250.00 TL’na
kadar katkı yapılması.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL DENİL ERTUĞ’UN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:699/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)720-2013 sayı ve
10.4.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Dışişleri Bakanlığı’nda Sözleşmeli
Personel kadrosunda görev yapan Denil Ertuğ’un görev süresinin, 1 Nisan 2014
tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 05-01-01-1-3-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)703-2014
Y(K-I)80-2013 SAYI VE 25.9.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:700/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun K(II)787-2012 sayı ve 28.3.2012 tarihli
kararı uyarınca, E-1154-2009 sayı ve 25.11.2009 tarihli, E-633-2010 sayı ve
31.3.2010 ve K-352-2011 sayı ve 2.3.2011 tarih ile Y(K-I)80-2013 sayı ve 25.9.2013
tarihli kararları ile 2013 yılı sonuna kadar ihracat şekilleri belirlenen harubun
2014 yıl sonuna kadar Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın uygun göreceği
firmaların ve yine Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’ndan miktar ve ihracat şekli
konusunda onay alınması koşuluyla, parlatılmış ve bütün harubu azami 25 Kg’lık
torbalar/koliler ve/veya karton kutular ve/veya plastik ambalaj ve/veya Gıda, Tarım
ve Enerji Bakanlığı’nın uygun göreceği diğer ambalajlar içerisinde, Tarım Dairesi
“Tarım Teftiş Servislerinin” denetimi ve gerekiyorsa fumigasyon yapılması şartı ile
Türkiye ve/veya diğer ülkelere (3. Ülkelere) ihraç edilmesini onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2014
ZEYTİNYAĞI İTHALATININ SERBEST BIRAKILMASI
(Önerge No:704/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2012-2013 üretim yılında zeytin rekoltesinin düşük olması
ve zeytinyağı üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde gerçekleşmemesi
nedeniyle, 2014 yılı zeytin ürününün hasat edileceği Kasım ayına kadar ülke
ihtiyacını karşılamak amacıyla, ekte sunulan “Zeytinyağı İthalatında Uygulanacak
Usul ve Esaslar” ile Zeytinyağı ithalatında aranacak kalite kriterleri ile Gıda, Tarım
ve Enerji Bakanlığı’nın belirleyeceği sınıflarda ve TC Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve/veya akredite Laboratuarlarda analizlerin yapılması koşuluyla,
140 ton zeytinyağı ithalatının serbest bırakılmasına karar verdi.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
ZEYTİNYAĞI İTHALATINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
2012 - 2013 üretim yılında zeytin rekoltesinin düşük olması yurtdışından zeytinyağı
ithalatını zorunlu kılmaktadır. Yeni zeytinyağı üretim dönemine kadar üreticilerimizin
elindeki stoklarda göz önüne alınarak toplam zeytinyağı ihtiyacı 140(Yüz Kırk)
tondur.
İthalatta Uygulanacak usul ve Esaslar:
1-Bakanlık, sadece ham zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı ve natürel birinci
zeytinyağı ithalatına Nisan - Temmuz 2014 tarihleri arasında en fazla 140 tona kadar
Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığın’dan ön izin alınması koşulu ile izin verecektir.
2-İthal edilecek olan zeytinyağının 100 tonu dökme, 40 tonu ambalajlı( 5 lt’ ye kadar
cam şişe veya teneke kutu) olacak şekilde izinlendirilecektir.
3-Dökme zeytinyağı izinleri Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na kayıtlı ve Ticaret
Dairesi’nden ithalatçı belgesine haiz zeytinyağı fabrikası olan ve /veya halihazırda
piyasaya markalı zeytinyağı arz eden, şişeleme tesisi olan işletmelere ve
değirmencilere Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın onayı ile uygun göreceği
miktarda izin verilecektir. Ambalajlı (5 It’ye kadar cam şişe veya teneke kutu) da ithal
edilecek olan
zeytinyağları Ticaret Dairesi’nin uygun göreceği miktarlarda
verilecektir.
4-Dökme olarak ithal edilip KKTC’de ambalajlanacak olan zeytinyağlarının
ambalajlarının üzerinde orjinlerinin (menşe, ülkesi) belirtilmesi yasa gereğidir.
5-TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sağlık Sertifikası(orijinal) ithal aşamasında sunması yasa gereğidir.
6-Ek-1’deki analizler TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarında
ve/veya TC’de akredite olmuş laboratuvarda yaptırılacaktır. Zeytinyağının KKTC’ye
varışında KKTC Sağlık Bakanlığı laboratuvarında ayrıca yağ asitleri kompozisyonu
ve serbest yağ asitleri (oleik asit cinsinden) yaptırılacaktır.
7-İthal edilecek olan zeytinyağlarında 5’lt küçük ambalaj ve/veya büyük kaplarda
(tanker vb.) Besin ve İlaç Satış Yasası (Fasıl 261) madde 19 altındaki Tüzüğün
ambalaj ve üretim-son kullanım ve diğer etiket maddelerine uyulacaktır.
8-Tanker ve benzeri büyük kaplardaki zeytinyağının üretim tarihi ve son kullanım
tarihi resmi bir belge ile belgelenecektir.
9-Tanker ve buna benzer büyük ambalajlarda gelecek dökme zeytinyağı için
“zeytinyağı konulması uygundur” belge (orijinal) sunulacaktır.
Ek:1. Aşağıdaki zeytinyağı ithalatında aranacak kalite kriterleri, TC Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve/veya akredite bir laboratuvarda yaptırılıp ithal aşamasında
sunulacaktır.
Özellikler
Değerler
Ham
Natürel Sızma
Zeytinyağı Zeytinyağı
Natürel Birinci
Zeytinyağı
1.Kalite
Kriterleri
1.1.
Serbest
asitlik
> 2,0
(% en
çok, oleik
asit
cinsinden)
1.2.
Peroksit
Değeri,
(meq aktif oksijen/kg
yağ, en
çok)
1.3. Gaz Kromatografide
Belirlenen Yağ Asitleri
Kompozisyonu (% m/m
Metil Esterleri)
≤ 0,8
≤ 2,0
20
20
≤
0,05
7,520
0,33,5
≤
0,05
7,520
0,33,5
≤ 0,3
≤ 0,3
≤ 0,3
≤ 0,3
≤ 0,3
≤ 0,3
0,55,0
55,083,0
3,521,0
≤ 1,0
≤ 0,6
Miristik asit (C14:0)
≤ 0,05
Palmitik asit (C16:0)
7,5-20
Palmitoleik asit (C16:1)
0,3-3,5
Heptadekanoik/margarik
asit (C17:0)
Heptadesenoik/margoleik
asit (C17:1)
Stearik asit (C18:0)
0,5-5,0
Oleik asit (C18:1)
55,0-83,0
Linoleik asit (C18:2)
3,5-21,0
Linolenik asit (C18:3)
Araşidik asit (C20:0)
Gadoleik/eikosenoik asit
(C20:1)
Behenik asit (C22:0)
Lignoserik asit (C24:0)
≤ 1,0
≤ 0,6
0,55,0
55,083,0
3,521,0
≤ 1,0
≤ 0,6
≤ 0,4
≤ 0,4
≤ 0,4
≤ 0,2
≤ 0,2
≤ 0,2
≤ 0,2
≤ 0,2
≤ 0,2
Mineral Yağ
Pirina Yağı
Pamuk Yağı
Kolza (Rapsike)Yağı
bulunmamalı
“
“ “
“
“ “
“
“ “
Not: Bu analizleri belgeleyen raporda ilgili tanker veya ambalajlara ait analizler olduğu
belirtilecek.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)709-2014
DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI, TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANINA İLİŞKİN
SÖZLEŞMENİN UZATILMASI
(Önerge No:694/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)317-2013 sayı 30.10.2013 tarihli
kararı ile Düzenli Depolama Sahası, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanına geçici
olarak çöplerin gömülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı ile Olaytrans Ltd.
(Yüklenici/Müteahhit Firma) arasında imzalanan ve 15.10.2013 - 31.3.2014
tarihlerini kapsayan sözleşmenin süresi 31.3.2014 tarihinde sona erdiğinden
Düzenli Depolama Sahası, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında görev
yapmakta olan Olaytrans Ltd. ile 1.4.2014 - 30.9.2014 tarihlerini kapsayacak,
30.9.2014 tarihinde sona erecek şekilde sözleşme süresinin uzatılmasını ve
16.4.2012 tarihinde yürürlüğe giren ihale kararındaki ihale bedelinin aynı koşullarda
olmak şartıyla toplam KDV dahil 625,164.60 TL’lık (183 gün x günlük 2,945.00 TL +
KDV) sözleşme yapılması hususunda Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi
uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)710-2014
TEŞVİKLENDİRME ESASLARI ÇERÇEVESİNDE
NORTHERN AKMİNA TURİZM ŞTİ. LTD.’E ÖDENECEK OLAN BOŞ BACAK KATKISI
(Önerge No:701/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülke turizmini geliştirmek amacıyla, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın onayı ile Teşvik Esasları
çerçevesinde hazırlanan Çarter Antlaşması uyarınca Northern Akmina Turizm Şti.
Ltd.’e ödenecek 200,020 Euro’luk boş bacak katkısının Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun “Turizm Acentelerine” 04-01-04-7-3- -2-051-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)706-2014
BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU
YÖNETİM KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
(Önerge No:705/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I) 690-2013 sayı ve 18.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan
Serhat Kotak’ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe 50/1983 sayılı Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu Yasası’nın 8’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendi
uyarınca Gültekin Kaygısız’ın üye olarak atanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)691-2014
19/1998 SAYILI YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER MÜTEAHHİTLERİ KAYIT VE
DENETİM YASASI’NCA OLUŞTURULAN ENCÜMEN’E ÜYE ATANMASI
(Önerge No:685/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, K(II)35-2013 sayı ve 9.1.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı
ile 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim
Yasası’nca oluşturulan İnşaat Encümeni’ne atanan Meriç Erülkü’nün görev
süresinin 9.1.2014 tarihinde sona ermesinden dolayı yerine Müteahhitler Birliği
Başkanı Cafer Gürcafer’in 3 yıllığına üye olarak atanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)665-2014
ERCAN HAVAALANI LEFKOŞA-MAĞUSA ANAYOLU YOL KENARI İLE REFÜJLERDEKİ
OTLARIN TEMİZLENMESİ İŞLERİ
(Önerge No:656/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 2013 Mali Yılı içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi sorumluluğundaki Ercan Havaalanı,
Lefkoşa-Mağusa Anayolunda yol kenarı ile refüjlerdeki otların temizlenmesi için
İnbo Temizlik Ltd.’e ödenmesi öngörülen KDV dahil 11,000.00 TL’nın Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan mahalli kaynaklarla
finanse edilmesi öngörülen “Yolların Yapım Bakım ve Onarımları Projesi”
08-03-04-5-1-04-1-06-5-7-07 kaleminden karşılanmasını onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)671-2014
Y(K-I)125-2014 SAYI VE 22.1.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:664/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Engelliler Spor Federasyonu’nca satın alınacak araca
muafiyet sağlanmasına ilişkin Y(K-I)125-2014 sayı ve 22.1.2014 tarihli karara
“araç kayıt ücretinden muaf tutulması” ibaresinin ilave edilmesini ve sözkonusu
kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm ve Kültür Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)708-2014
İZİN KURULU VE İTİRAZ KURULU’NUN YENİDEN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:490/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim
Yasası’nın 4’üncü maddesinde oluşumu düzenlenen İzin Kurulu ve Ayni Yasa’nın 20’nci
maddesinde oluşumu düzenlenen İtiraz Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1. K(II)912-2013 sayı ve 22.4.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İzin Kurulu’na üye olarak
atanan Meftun Orkun, Tuncay Yalçuk, Musfafa Defteralı, Olgun Amcaoğlu, Bahar Özçetin,
İsmail Zeki Manicioğlu, Ali Veli Eceoğlu, Ali Çaluda ve Uğur Solyalı’nın; ayrıca sözkonusu
karar ile İtiraz Kurulu’na üye olarak atanan Dr. Nazmiye Çelebi, İsa Nurçin ve Fuat
Topaloğlu’nun, 3.4.2014 tarihinden itibaren üyeliklerine son verilmesi;
2. İzin Kurulu’nun, aşağıdaki üyelerin atanarak yeniden oluşturulması;
İzin Kurulu Üyeleri:
1. Halil Sakallı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi
2. Hasan Nihat Erduran
3. Veçhi Cezaroğlu
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi
4. Erkan Okandan
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
5. Halil Talaykurt
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı Temsilcisi
6. Ahmet Beşerler
Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi
7. Uğur Solyalı
Kamu Araçları İşletmecileri Birliği Temsilcisi
8. Kamil Güneş
Kuzey Kıbrıs Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Temsilcisi
9. Kemal Gözay
Birleşik Taksiciler Birliği Temsilcisi
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
3. İtiraz Kurulu’nun, aşağıdaki üyelerin atanarak yeniden oluşturulması;
İtiraz Kurulu Üyeleri:
1. Hasan Çoban
Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü
2. Feride Gözek
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi
3. Beksan Bekir Akandere
KAR-İŞ Temsilcisi
Başkan
Üye
Üye
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Polis Genel Müdürlüğü
Başkan
Üye
Üye
Üye
KARAR NUMARASI: Y(K-I)704-2014
TRAFİK İLE İLGİLİ TÜM BİRİMLERİN TEK ÇATI ALTINDA TOPLANMASI
AMACI İLE YAPILAN TÜZÜKLER
(Önerge No:702/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan ve aşağıda isimleri verilen Trafik İle İlgili Tüm
Birimlerin Tek Çatı Altında Toplanması Amacı ile Yapılan Tüzükleri onaylayarak,
Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
1. Taksimetre Genel ve Teknik Özellikleri (Değişiklik) Tüzüğü.
2. Motorlu Araçlara Özel Seçilmiş Normal Kayıt Sıra Numaralı Plaka Verilmesi (Esas
ve Usulleri) (Değişiklik) Tüzüğü.
3. Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli, Ceza Puanı Yazılması ve Sabit Para
Cezalarının Tahsilinde İzlenecek Yöntemler (Değişiklik) Tüzüğü.
4. Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi Verilmesi ve Uyulması Gereken
Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü.
5. Kamu Taşımacılığında Kullanılan Motorlu Araçların Sağ Tarafında Bulunan
Kapıların “Tehlike Çıkış Kapısı Olarak Kullanımı” (Değişiklik) Tüzüğü.
6. Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü.
7. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek
Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü.
8. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü.
9. Akaryakıt İstasyonlarının Niteliklerini Düzenleme (Değişiklik) Tüzüğü.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI:Y(K-l)657-2014
1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM)
(KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 97 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE
EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ.
2) 2014 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN
VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK)
EMİRNAMESİ
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan
1.
2014 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin
(95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami
Satış Fiyatları Emirnamesini; ve
2014 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi’ni
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
2.
3.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content