close

Enter

Log in using OpenID

23614-23391

embedDownload
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/2432 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, Kalaycıbahçe Sokakta, tapunun 3003 ada, 12 parsel numarasında
kayıtlı ve Kalaylıbahçe Sokaktan 37 dış kapı numarası alan 804.92 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.
Kalaycıbahçe Sokağa paralel cephesi 25 mt, parsel arka cephesi 22 mt, yola dik ortalama derinliği 32 mt olan ve tamamı
804.92 m2 alana sahip arsanın, Kalaylı Bahçe Sokak cephesi bahçe duvarı ile çevrili durumda, parsel aynı ada 25 parsel
üzerinde bulunan ve Kırmızı Minare Sokaktan girişli Hasköy Yün İplik Fabrikaları arka cephesinde ve işbu fabrikadan
geçişli, kısmen boş, kısmen de fabrikaya ait sundurma ve depo alanı olarak kullanılmaktadır.
İmar Durumu: Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Şefliğinin, 13.06.2013 tarih, 7298
sayılı imar durum belgesine göre Beyoğlu, Piripaşa Mahallesi, 3003 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz; 21.03.2003 tasdik tarihli,
1/1000 ölçekli Halıcıoğlu-Sütlüce Uygulama İmar Planında H: 4 kat (bina yüksekliği 14.50 m.yi aşamaz) irtifalı, bitişik nizam,
konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 2.047.300,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 03/06/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü: 03/07/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, Kırmızı Minare Sokakta, tapunun 3003 ada, 24 parsel
numarasında kayıtlı ve Kırmızı Minare Sokaktan 3 dış kapı numarası alan 99.45 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı
niteliğindedir. Kırmızı Minare Sokağa paralel cephesi 7 mt, yola dik ortalama derinliği 14.21 mt civarında olan ve tamamı
99.45 m2 alana sahip arsa üzerinde, aynı ada 25 parsel üzerinde bulunan Hasköy Yün İplik Fabrikaları girişi ve güvenlik
bölümü mevcut olup, parsel üzerinde bulunan kargir yapı tek katlı, basit tarzda inşa edilmiştir.
İmar Durumu: Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Şefliğinin, 12.06.2013 tarih, 7176
sayılı imar durum belgesine göre Beyoğlu, Piripaşa Mahallesi, 3003 ada, 24 parsel sayılı taşınmaz; 21.03.2003 tasdik tarihli,
1/1000 ölçekli Halıcıoğlu-Sütlüce Bölgesi Uygulama İmar Planında, istikamet kesintili H: 4 kat (bina yüksekliği 14.50 m.yi
aşamaz) irtifalı, bitişik nizam, (T1) ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 248.625,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 03/06/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü: 03/07/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, Kırmızı Minare Sokakta, tapunun 3003 ada, 25 parsel
numarasında kayıtlı ve Kırmızı Minare Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 12.102,67 m2 miktarlı iki kargir fabrika kargir iplik
fabrikası iki muhavvele merkezi kazan dairesi alet sabite A B C harfleri ile gösterilen ilave binalar vasıflı taşınmazın tamamı
niteliğindedir.
Hasköy Caddesinden ayrılan Kırmızı Minare Sokaktan girişli, yol cephesinde zemin kat+2 normal katlı, üç bölüm halinde,
B.A.K. karkas tarzda, 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan idari bölüm ve imalat bölümleri, ana binaya
bitişik olarak inşa edilmiş olan, tek katlı, 8.50 mt ortalama irtifalı, iki yan cephede cephe boyunca devam eden ilave
sundurmaları bulunan B.A.K. taşıyıcı sistemli, beden duvarları tuğla duvar olan, eternit çatılı imalat mahalleri, ana bina ile
imalat mahalli arasında arıtma tesisleri mevcut, parsel arkasında hemhudut 12 ve 28 sayılı parsellere geçiş olup, bu
parsellerde depolama alanları bulunmaktadır. Parsel üzerinde yer alan binalar 50 yılı geçkin ömre sahip, kapalı alanları
itibariyle takribi 20.000.m2 alana sahip olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar mevcut, idari bölümleri alüminyum
ve PVC doğramalı, kat zeminleri kısmen karo, kısmen mozaik döşemelidir.
Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda bulunduğu bölge tamamen teşekkül etmiş,
talep gören konut ve ticaret sahasında, ulaşım imkanları elverişlidir.
İmar Durumu: Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Şefliğinin, 12.06.2013 tarih, 7178
sayılı imar durum belgesine göre Beyoğlu, Piripaşa Mahallesi, 3003 ada, 25 parsel sayılı taşınmaz; 21.03.2003 tasdik tarihli,
1/1000 ölçekli Halıcıoğlu-Sütlüce Bölgesi Uygulama İmar Planında istikamet kesintili H: 4 kat (bina yüksekliği 14.50 m.yi
aşamaz) irtifalı, 0.25 emsalli, kısmen T1, kısmen T2, kısmen park alanı kısmen sosyal tesis alanı kısmen de ilköğretim tesis
alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 39.908.010,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 03/06/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü: 03/07/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, Şaban Deresi Sokakta, tapunun 3003 ada, 28 parsel numarasında
kayıtlı 551.15 m2 miktarlı arsanın tamamı niteliğindedir.
Şaban Deresi Sokak üzerinde, aynı ada 25 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan fabrika binası dış duvarı nihayetinde
yer alan ve tamamı 551.15 m2 alana sahip arsanın yol cephesi, bahçe duvarı ile kapatılmış durumda, parsel geçişi 25
parsel üzerinde bulunan fabrika binasından sağlanmaktadır. Parsel üzerinde, fabrika binası imalat bölümü devamında depo
olarak kullanılan alan mevcut olup, tek katlı, B.A. kolonlu, çelik çatılı ve eternit çatı örtülü, beton zeminlidir.
İmar Durumu: Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Şefliğinin, 12.06.2013 tarih, 7180
sayılı imar durum belgesine göre Beyoğlu, Piripaşa Mahallesi, 3003 ada, 28 parsel sayılı taşınmaz; 21.03.2003 tasdik tarihli,
1/1000 ölçekli Halıcıoğlu-Sütlüce Bölgesi Uygulama İmar Planında, istikamet kesintili H: 4 kat (bina yüksekliği 14.50 m.yi
aşamaz) irtifalı, bitişik nizam, (T2) ticaret alanında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti: 1.412.875,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 03/06/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 03/07/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya
bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/2432 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/04/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 23614- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KIRIKKALE 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/6 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, 473 Ada No, 1 Parsel No, gürler Mahalle/Mevkii, 2 Bağımsız Bölüm Taşınmaz Kırıkkale ili,
Merkez ilçesi, Gürler mah. 473 Ada 1 Parselde 508 m2 arsa vasfında olup üzerinde iki yola cepheli betonarme karkas yapı
tarzında yapılı bina olup 20-25 yıllıktır. Taşınmaz tapu kaydında A/2 giriş 1. kat 2 nolu 18/508 arsa paylı mesken niteliğindedir. Kat
irtifakı projesine göre daire doğalgazlı 2+1 mutfak banyo, wc’den ibarettir. Bağımsız bölüm binanın batı cephesindeki yola cepheli
ve 80 m2 alanlı olup şehir merkezindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Tapu kaydı Fedayi Işıker adınadır.
Yüzölçümü: 80 m2
Arsa Payı: 18/508
İmar Durumu: Dosyasındaki gibidir.
Kıymeti: 72.000,00 TL
KDV Oranı: KDV'den muaftır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 26/05/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü: 23/06/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri: Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/6 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/04/2014
(İİK. m 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelik’ten önceki uygulamada
(Bas›n: 23391- www.bik.gov.tr)
kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
742 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content