close

Enter

Log in using OpenID

AUZEF-FR-1.2-09 İç Tetkik Soru Listesi

embedDownload
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ
Dök. No: AUZEF-FR-1.2-09 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
SÜREÇ ADI
TETKİK TARİHİ
TETKİK EKİBİ
ORTAK SORULAR
U
UD GÖZLEM
1. Hangi süreç çalışanı olduğu biliniyor mu?
2. Kalite Politikası biliniyor mu?
3. Güncel dökümanlara ulaşılabiliniyor mu?
4. Dış kaynaklı dökümanlar belirlenmiş mi, güncel
seviyelerle ulaşılabiliniyor mu?
5. Kayıtlar belirlenmiş mi?
6. Kayıtların muhafazası sağlanmış mı?
7. Kayıtlara ulaşılabiliniyor mu?
8. Birim kalite hedefleri belirlenmiş mi?
9. Birim kalite hedefleri izleniyor mu?
10. Birim kalite hedefleri eylem planı mevcut mu?
11. Personelin sorumluluk ve yetkileri belirlenmiş
mi?
12. Personel sorumluluk ve yetkilerini biliyor mu?
13. İç iletişim yöntemleri biliniyor mu?
14. İç iletişim yöntemleri kullanılıyor mu?
15. Personelin nitelikleri belirlenmiş mi?
16. Personelin nitelikleri uygun mu?
17. Altyapı bakımları gerçekleştirilmiş mi?
18. Çalışma ortam şartları belirlenmiş mi?
19. Çalışma ortam şartları sağlanmış mı?
20. Yürütülen faaliyetlere ait süreç standartları
mevcut ve uygulanıyor mu?
21. Süreç standartları “ Süreç Standart Klavuzu’na”
uygun mu?
22. Yürütülen işlere ait iş analizleri mevcut ve
uygulanıyor mu?
23. Gerekli yerler için talimatlar oluşturulmuş ve
kullanılıyor mu?
24. Uygun donanım kullanılıyor mu?
25. Uygun ölçme aleti uygulanıyor mu?
26. Ölçme aletinin geçerli kalibrasyonu var mı?
27. Hizmet uygun şekilde tanımlanmış mı?
26. Hizmette izlenebilirlik sağlanmış mı?
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi
ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ
Dök. No: AUZEF-FR-1.2-09 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 2 / 2
27. Süreç formları mevcut mu?
28. Süreç kontrol kriterleri izleniyor mu?
29. Süreç performans hedefleri izleniyor mu?
30. Şube performans göstergesi (KPI) belirlenmiş
mi?
31. KPI değerleri ölçülüp analiz ediliyor mu?
32. Hizmetin uygunluğunu ölçen yöntem belirlenmiş
mi?
33. Uygun olmayan bir hizmetle karşılaşıldığında
yapılacak işlemler belirlenmiş mi?
34. Birimlerle ilgili açılan Düzeltici ve Önleyici
faaliyet gerçekleştirilmiş mi?
BİRİM SORULARI
U
UD GÖZLEM
İLAVE SORULAR
UD GÖZLEM
U
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi
ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
429 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content