close

Enter

Log in using OpenID

T.C. ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

embedDownload
T.C. ANKARA 4. SULH HUKUK
MAHKEMESİ
Sayı : 2013/193 Esas
MALİYE HAZİNESİ'nin mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası
nedeniyle;
TMK 33 Maddesine göre istenilen gaiplik konusunda;
Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/10/2001 tarih ve 2001/486 esas 2001/1104 sayılı
kararı ile Ankara Altındağ Hacı Bayram Mahallesinde bulunan 477 m2 yüzölçümlü 19636 ada
1 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından C. Ömer oğlu Rami Efendi ve C. Ömer oğlu Remzi’nin
hak ve menfaatlerini korumak üzere 3561 sayılı Kanun gereğince Ankara Defterdarı tarafından
kayyum tayyin edildiği,
Altındağ Belediyesi tarafından kayyum tayin edilen C. Ömer oğlu Rami Efendi ( 45,09 m2)
ve C. Ömer oğlu Remzi ( 45,09 m2) hissesi bulunan 19636 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 19974
ada 1 parsele şuyulandırıldığı bildirilmiştir.
Bahse konu taşınmazda adı geçen hissedarların hisseleri Hacı Bayram Camii ve Çevresi
Yenileme Alanı Projesi kapsamında Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/482 esas
sayılı davasında açılan dava ile kamulaştırıldığı ve kamulaştırma bedelinin kayyum hesabına
bankaya vadeli olarak yatırıldığı,
C. Ömer oğlu Rami Efendi ( 45,09 m2) ve C. Ömer oğlu Remzi'nin adına açılan kişi hesabının
bakiyesi 27/02/2012 tarihi itibari ile 87.108,24 TL olup Türkiye Halk Bankası Merkez Şubesinin
194-AK003138 nolu hesabına değerlendirildiği,
Bu sebeple C. Ömer oğlu Rami Efendi ve C. Ömer oğlu Remzi'nin gaipliğine karar verilerek
kayyumluk hesaplarında bulunan mebağın Hâzineye intikali ve diğer tüm mirasının Devlete
geçmesine karar verilmesi talep edildiğinden,
Yukarıda adı geçen şahısların bulunduğu yeri bilenlerin 6 ay içinde mahkememize haber
vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/04/2014
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 27328)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content