close

Enter

Log in using OpenID

44584-44568

embedDownload
İSTANBUL 39. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/122 Esas
Davacı TMSF tarafından Süleyman Caner Sipahi, Alara
Koçibey, Meryem Koçibey, Müştak Ayvaz, Cem Cengiz Uzan
ve Meyfer Ayfer Buldu aleyhine açılan Tazminat davasında;
"Çamlık Cad. Sardunya Sk. No: 6-2 Bahçelievler/İstanbul"
adresinde olan Davalı Süleyman Caner Sipahi'ye
gönderilen tebligatın bila tebliğ iade edilmiş olduğu
anlaşılmakla, mahkememizce bilirkişi raporunun ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince; bilirkişi raporunda "Davalıların, şirket
zararına sebebiyet verdiği ileri sürülen işlem ve
eylemlerden dolayı herhangi bir kusurlarının tespit
edilemediği, dolayısıyla herhangi bir sorumluluklarından
bahsedilemeyeceğinin" belirtildiği, bilirkişi raporunun
tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 03.07.2014
(Bas›n: 44584- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/200
08/07/2014
Davacı MORSA AYAKKABI TEKSTİL VE MAĞ. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. vekili tarafından açılan iflasın
ertelenmesi davasında;
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 832515 sicil
numaranda kayıtlı davacı MORSA AYAKKABI
TEKSTİL VE MAĞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ hakkında İflas
Ertelemesi talebinde bulunulduğundan, bu talep
nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek
veya tüzel kişilerin ilan tarihinden itibaren 15 günlük
kesin süre içinde müdahale talebinde bulunmaları
için İ.İ.K.'nun 166. maddesi gereğince ilan olunur.
(Bas›n: 44568- www.bik.gov.tr)
08/07/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2013/723 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi
davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi
istenen hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım
tarihinden itibaren 1 ay içinde Mahkememizin 2013/723 esas sayılı
dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana
çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce
gaipliğine karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur. 03/06/2014
GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN;
Adı Soyadı: Yüksel ZEHİR
Ana-Baba Adı: Melahat-Mustafa Yılmaz
Doğum Tarihi: 06/08/1972
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer: Giresun-Giresun Merkez-Barçaçakırlı
(Bas›n: 41513- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
696 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content