close

Enter

Log in using OpenID

bbbbbbbbbbbb - Yunus Emre Çocuk Yuvası

embedDownload
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-1-
Eritema Enfeksiyozum (Beşinci Hastalık)
VİRÜS HASTALIK
Parvovirüs B19/Beşinci hastalık
ÖZELLİKLER
İlkbahar, 5-17 yaş 4-21 gün kuluçka
PRODROM
Hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik
DÖKÜNTÜ VE
HASTALIK
Ani başlangıçlı ‘’Tokatlanmış yüz’’şeklinde faysal eritem, ağız etrafında solukluk burun
etrafında döküntü olmaması. Gövdede makülopapüler ekzantem, el ayaları ve ayak
tabanında da olabilir.3-5 gün sürer. Atipik olarak,papüler-purpurik,eldiven ve çorap şeklinde
görülebilir.
TANI
IgM VE IgG serolojileri, akut ve nekahat titreleri, DNA tayini
TEDAVİ
Semptomatik, Hemotolojik komplikasyonlarda IVIG ve transfüzyonlar
KOMPLİKASYONLAR
Sağlıklı bireylerde; Henoch-Schonlein purpurası , poliarteritis nodosa, enfeksiyöz
mononükleoz HIV veya hemolitik anemili biyerlerde : aplastik anemi Gebelikte: hiprops
fetalis veya ölü doğum
KORUNMA
Aşı yok. Semptomik olduktan sonra izolasyona gerek yok (Bulaşıcı değil)
Eritema enfeksoyozum parvovirüs B19 adında tek sarmal DNA virüsünün neden olduğu sık rastlanan bir çocukluk
çağı hastalığıdır. Parvovirüs B19 sağlıklı bireylerde selim bir hastalık tablosuna neden olurken, hemolitik anemisi olan
vakalarda ve HİV ile enfekte kişilerde aplastik anemi nedenidir. Gebelikte geçirilen primer parvovirus B19
enfeksiyonu hidrops fetalise neden olur.
Hastalık 5-15 yaş arasında sıktır ve 3-5 yılda bir ilkbaharda epidemiler görülebilir. Erişkinlerin %50’sinde geçirilmiş
enfeksiyona ait serolojik bulgular saptanabilir. Virus solunum yolu salgıları ile ve kan yolu ile bulaşır. Kuluçka dönemi
4-14 gündür; ancak 21 güne kadar uzayabilir.
Eritema enfeksiyozum selim seyirli bir hastalıktır. Vakaların %20’sinde asemptomatiktir. Klasik olarak 2-3 gün süren
orta derecede ateş, baş ağrısı, nezle, halsizlik bulgularını izleyerek tipik döküntü gelişir. Çocuklarda döküntü ile
birlikte faranjit, miyalji, kusma,ishal, öksürük, nezle ve konjunktivit olabilir. Vakaların %10’unda genellikle büyük
eklemleri tutan artralji ve artrit de vardır.
Döküntü maküler, ödemli eritem plakları şeklindedir ve bu nedenle yanaklar “tokat atılmış gibi” kırmızıdır ve ağız
etrafında solukluk dikkati çeker. 1-4 gün içinde döküntü yaygınlaşır; gövde ve ekstremitelerde soluk makülopapüler
dantele benzer döküntüler saptanır. Hastalığı izleyen hafta ve aylarda ısı değişiklikleri, egzersiz, güneşe maruz kalma
veya emosyonel değişiklikler ile döküntüler tekrar gelişebilir veya artabilir. Tipik döküntü 5-10 gün sürer. Salgınlar
sırasında kaşıntı saptanabilir. Döküntü ortaya çıktıktan sonra hasta bulaştırıcı değildir. Nadir olarak döküntü el ve
ayaklara lokalize kalır ve “eldiven ve çorap” görüntüsü oluşturur.
Parvovirüs B19 kemik iliğinde eritroid seri öncüllerini etkiler, dolaşan retikülosit sayısını azaltır. Sağlıklı çocuklarda
bu durum anemiye neden olmaz; ancak eritrosit yaşam süresinin kısaldığı hastalıklarda parvovirus B19 enfeksiyonları
sırasında ‘’geçici aplastik kriz’’olarak adlandırılan ağır anemiler görülmektedir. Hemoglobinopatisi olan vakalarda ve
HİV ile enfekte çocuklarda bu tablo sıktır. Ayrıca bu hastalarda virüsün vücuttan atılma süresi de uzamaktadır.
Aplastik krizler IV immünglobülin ile tedavi edilmektedir.
Gebeliğin ilk 20 haftasında geçirilen primer enfeksiyon %33 oranında fetusta da enfeksiyona neden olur. Parvovirus
B19, fetusta gelişmekte olan eritroid seri öncülü hücrelern olgunlaşmasını durdurarak ağır anemiye neden olur. Kalp
yetersizliği, asit, plevral efüzyon ve ödem ile birlikte hiprops fetalis tablosu gelişir. Miyokardit, karaciğer yetersizliği
ve mekonyum peritoniti de bildirilmiştir. Erken tanı konan vakalarda intrauterin transfüzyonu başarılı olmaktadır.
Eritema enfeksiyozumun tanısı klinik olarak konur. IgM ve lgG tipi antikorların ölçülebildiği serolojik terstler de
vardır. IgM akut enfeksiyondan 6 ay sonraya denk saptanabilmektedir. IgG antikorları ise enfeksiyonun 7.gününde
belirir ve yaşam boyu gösterilebilir. Aplastik krize giren olgunların kemik iliği örneklerinde virus DNA’sı da
gösterilebilmektedir. Hastalığın özgül tedavisi yoktur.
-2-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Dr. Melek GÜNEL
ÇOCUKTA CİNSEL TACİZ ve İSTİSMAR...
Ne yapmalıyız?
Hiç şüphesiz cinsel istismar çocuklarımızın başına asla gelmemesini umduğumuz bu olaydır. Öte yandan bu konuyu
uygun zamanda çocuklarımızla konuşmuş olmak oldukça önemlidir. Çünkü çocuklarımızı cinsel istismardan
korumanın en iyi yolu budur. Cinsel istismar konusunda bilgilendirilmiş çocuklar bu talihsiz deneyimi engellemek ve
yaşadıkları istismarı güvendikleri bir yetişkin ile paylaşmak konusunda daha hazırlıklı olurlar.
Çocuklara nasıl bu bilinç kazandırılmalı?
‘’Bedenim bana aittir’’bilinci kendi bedeninin kendisine ait olduğu hissini kazanamayan ve kendi bedeni üzerinde
başkalarının bir şeyler yapabileceğini düşünen çocuk rahatlıkla taciz tuzağına düşebilir.4 yaşından itibaren çocuğa bu
bilinç verilmeli. Örneğin terlemiş bir çocuğun Atleti izin alınmadan aniden çıkartılmamalıdır. Çocuk zamanla
kendisinden izin alınmadan bedenine yapılacak müdahaleleri hisseder ve rahatsız olur.
‘’İzin verirsen dokunabilirsin ‘’bilinci çocuk kendi bedenine olan hakimiyetini öğrenmekle birlikte hakim olduğu beden
üzerinde söz hakkı olduğunu bilmeli. Ebeveynlerin 4-5 yaşından sonra çocuklarını öperken seni öpebilir miyim ? diye
müsaade istemesi bu bilincin oluşmasında etkilidir.
‘’Dokunması yasak yerlerim’’refleksi çocuklar 4 yaşından itibaren vücutlarının belli bölgelerine dokunulmasından
rahatsız olmaya başlamalı. Çocuk eş dost ve akrabalar tarafından cinsel organlarına dokunularak, öperek vurarak
sevilmelidir.
‘’Fiziksel baskıya direnme‘’ refleksi taciz yaşamış çocukların bir çoğu çırpınmanın ve kaçmanın çözüm olmadığını
düşünüp kaçmayı denememişlerdir. Çocuklara olan sevgi gösterileri sırasında kendi güçsüzlüğünü hissettirecek kadar
orantısız güç gösterisinden sakınmalı.
‘’Vücudum görünmemeli ‘’ hissi çocuk çıplak olarak ortada bırakılmamalı kendisini başkalarının yanında çıplak
görmeye alışkın olmazsa elbisesinin birileri tarafından çıkarılmasından ciddi rahatsızlık duyar.
Cinsel tacize karşı çocuklar kendi bedenini koruma refleksi ile büyümeli çocuklara yönelik cinsel taciz anne babaların
en büyük korkularından biridir. Çünkü taciz insan yaşantısını değiştirmesi açısından cinayetten sonraki en ağır suç
olarak kabul edilir.
Çocuklara taciz ve tacizci yetişkinler tehlikesinden açıkça bahsetmek çocuğun tacizden korunabilmesi için yeterli
değildir. Ayrıca çocuğa tehlikeli kişilerden korunmasını tembih etmek ona sosyal gelişimini ve güven duygusu
zedeleme riski taşır. O yüzden çocuk kendisine yönelmiş bu taciz tehlikesine belki farkında bile olmadan reflex
halinde karşı koymasını öğrenmelidir. Çocukların en çok 4-11 yaş arasında tacize uğradığı belirlenmiştir. Çocuğa
‘’temel davranış refleksi ‘ kazandırmanın en başarılı olduğu yaş grubu ise 4-7 yaş dönemidir.
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-3-
‘’Banyoda çıplak olunmaması ‘’ bilinci 4 yaşından sonra anne baba çıplak olarak çocukla aynı banyoda bulunmamalı 7
yaşından sonra çocuğun genital bölgelerinin başkasınca görünmesine izin verilmemeli.
‘’Tuvalette benden başkası olmamalı’’ bilinci 4 yaşına girmiş bir çocuğa tuvaletin özel bir mekan olduğu ve tuvalet
ihtiyacını gideren birinin başkaları tarafından görülmesinin doğru olmayacağı öğretilmeli.
‘’Soyunma ve giyinmede yalnızlık’’ ilkesi çocuğun bedenine yönelmiş bakışlardan rahatsız olacak refleksi kazanması
için 4 yaşından itibaren ortalık yerde çıplak dolaşılmamayı öğrenmesi gerekir.
‘’İzin verirsem kabul edilirsin’’ ilkesi 7 yaşından sonra çocuğun odasına girerken anne-baba bile kapıyı çalarak izin
almalı. Giyinip soyunurken izin alarak yardım edilmeli.
Kaynak Şemsinur ÖZDEMİR
Cinsel tacizden ve istismardan korunmayı sadece çocuklardan beklemek problemi çözmeye yetmez. Annebaba olarak bizlerine alacağı tedbirler ve yerine getirilmesi gereken görevler vardır.
 Çocukların okula gidiş ve dönüş saatlerini, kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, kimlerle nereye gittiklerini
ve ne zaman eve döneceklerini yakından takip etmemiz gerekir.
 Çocuk sapıkları daha çok av mekanı olarak tenha yerleri, çocuk parklarını, oyun ve eğlence
mekanlarını tercih ederler. Buralarda tek başına dolaşan, kontrolsüz bilgisiz çocukları tercih ederler.
Bu sebepten çocuğun 24 saat anne ve babanın bilgisi ve kontrolünde olmalıdır.
 Akrabalarımızdan, komşularımızdan biri veya büyük bir çocuk, çocuğunuza aşırı ilgi gösteriyor
çocuğumuzda bu ilgiden sıkılıyor ve rahatsızlık belirtisi gösteriyorsa sebebini mutlaka araştırmalıyız.
 Çocuğa verilen hediyelerin kimden geldiği araştırılmalı sebebi bilinmeyen hediyelerden şüphe
edilmelidir.
 Çocuğu spor, müzik gibi özel etkinlik kursuna göndermeden önce kurumun ve ders verecek
öğretmenin ciddiyetini ve güvenilirliğini mutlaka araştırılmalıdır.
 Anneler evde çocuk bakımını tercih ediyorsa çalışacak olan kişi iyi araştırılmalı ve çocuğun çocuk
bakıcısı hakkındaki duyguları dikkate alınmalıdır.
 Çocuğun internet cafelere alınmasına izin verilmemeli. Evde bilgisayarda girdiği siteler takip
edilmelidir.
Çocuğa hissettirmeden odası ve eşyaları kontrol altında tutulmalıdır.
Süheyla KIRLI
Okul Pedagogu
-4-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MÜZİK ORFF...
Havaların ısınması ile içimizdeki ritim de kıpır kıpır..İlkbaharın coşkusu, doğanın uyanışı ve güneşin sıcaklığı
enerjimize enerji katıyor.
Buradan yola çıkarak biz de bu ay çalışmalarımıza ilkbaharın ve doğanın ritmini aldık.






Çiçeklerin büyümesi üzerine konuştuk.
Toprak, güneş, tohum,filiz,fidan çiçeklerin oluşumu üzerine oyun oynadık.
Saksı adlı şarkıyı öğrendik. Konuyla ilgili olarak.
Saklanan güneş adlı hikayeyi anlatıp canlandırmasını yaptık.
Saklanan güneşin şarkısını öğrenip dansını yaptık.
Yılsonu gösterimize yaklaşırken çalışmalarımız hızlandı heyecanla.
Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.
İçinizdeki ritim hiç susmasın…….
Nilay BECEREN
Müzik ve Orff Eğitimi Öğretmeni
YÜZME DERSİMİZ...
 Yıldız duruşu çalışması yaptık .
Bu aktivitemizle çocuklarımız suda vücutlarını daha rahat bırakmayı,güvenerek hareket etmeyi
öğreniyorlar.
 Suda parmak oyunu
 Suyun içinde gösterdiğim sayıları görebilecekleri heyecanı ile yüzlerini suya sokabilme,gözleri açabilme ve rahat
nefes egzersizleri yapabilmeyi öğreniyorlar.
 Ayak çırpma egzersizlerimize devam ediyoruz.
 Oyunlarla aktivitelerimizi bitiriyoruz.
Melike ELBAŞ
Yüzme Öğretmeni
BEDEN EĞİTİMİ
Koşular ile ilgili çabukluğu geliştirerek dostça oynama ve yarışabilme amacı ile çalışmalar ve oyunlar oynadık. Atmalar
ile ilgili koordinasyonu geliştirmek amacı ile atma, fırlatma ve sekme hareketlerini kapsayan eğitsel oyunlar ile
eğlendik. Top alıştırmaları ile ilgili temel beceriler edinmeye çalıştık. Hep birlikte hedef olan top sepetimize basket
attık ve bir arkadaşımızı yumuşak toplarla vurmaya çalıştık. İki gruba ayrılıp top ile tünel oyunu oynadık. ‘’Topa yetiş’’
oyununda ise kaçan topumuza yetişmek çok eğlenceliydi. Bol bol da bahçenin tadını çıkardık! 
Meltem BAHAR
Beden Eğitimi Öğretmeni
-5-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ENGLISH ACTIVITIES
Class
Teacher
Materials
: 3 year olds
: Betül Baştürk Öznar, Zeliha Bozkurt
: Flashcards, Cd’s, Dvd’s, Smartboard
Vocabulary:
Sunny
Rainy
Song:
The wheels on the bus go
round and round
round and round
round and round
the wheels on the bus go
round and round
all day long
the people on the bus go
up and down
up and down
up and down
the people on the bus go
up and down
all day long
the driver on the bus says
move on back
move on back
move on back
the driver on the bus says
move on back
all day long
the mommies on the bus go
shhh shhh shhh
shhh shhh shhh
shhh shhh shhh
the mommies on the bus go
shhh shhh shhh
all day long
the horn on the bus goes
beep beep beep
beep beep beep
beep beep beep
the horn on the bus goes
beep beep beep
all day long
all day long
all day long
all day long
the babies on the bus go
whaa whaa whaa
whaa whaa whaa
whaa whaa whaa
the babies on the bus go
whaa whaa whaa
all day long
Betül BAŞTÜRK ÖZNAR
İngilizce Öğretmeni
-6-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
RESİM - HEYKEL
Merhaba,
Atölyemizde, bir yıl boyunca yaptığımız çalışmalardan sizlere sunabilmek için hazırlandık. Eksiklerimizi tamamladık,
kuruyan killerimizi renklendirdik en beğendiğimiz resimleri annemizin günü için seçtik. Bu özel günlerini
resimlerimizle süsledik..
Atölyemizde çamurla oynamaya figürler oluşturmaya devam ettik. Parçalar oluşturmaya, o parçalara boyut
katmaya. Bunları yaparken ellerimizi güçlendirmeye.
Resimlerimizde pastel boyanın yağlı parlak dokusuyla özgün resimler yaptık. Boyamızı dik tutarak ne kadar daha
güçlü lekeler oluşturabiliyoruz denedik.
Özgün baskı tekniklerimizden, lino baskı çalışması uyguladık. Sünger kağıt kullandık linolyum yerine. Çizdiğimiz
resimlerimizi kalemimizin ucuyla negatif oluştururken eh biraz da şikayet ettik. Ama baskı resimlerin sonucunu
görünce unuttuk gitti yorulduğumuzu..
Bir yılı bazen fırçayı nasıl tutacağımızla geçirdik, masanın üzerinde bir türlü duramayan su kabıyla uğraştık, bazen
kağıtlara sığmadı resimlerimiz, masanın üzerinde devam etti renkler. O kadar meraklıydık, o kadar şaşkın, o kadar
sabırsız, sınırsız, saydam. Yaşlar büyüdükçe beni şaşırtan sorular, beni heyecanlandıran yine kontrast renkler, mutlu
eden figürler, harika kareler.. Ben bir yılı yine onlardan çok detay alarak bitirdim. Onların da heyecanlarına farklı
deneyimler katabilmiş olma dileğiyle...
Atölyemizden sevgiyle...
HAFİZE ÖNGÜÇ
Resim-Heykel Öğretmeni
BU AY NELER YAPTIK…

”Taşıtlar” adlı şarkıyı öğrendik.

Beyaz rengi tanıdık ve ayran yaparak çok eğlendik.

Annelerimiz için “Canım annem “ şarkısını öğrendik.

Annelerimiz için süpriz hediyeler hazırladık.

Hemşireler haftasını başımıza hemşire tacı yaparak kutladık..

Öğrendiğimiz tüm şekiller ile ilgili grup çalışması yapıp şekilleri pekiştirdik hepimiz çok eğlendik.

Atatürk ile ilgili çeşitli şiirler,şarkılar ve parmak oyunları öğrendik.

Yaz meyveleri ile bahçemizde meyve şöleni yaptık.

Arı vız vız vız şarkısını öğrendik.
-7-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ÖĞRENDİĞİMİZ PARMAK OYUNU,TEKERLEME VE ŞARKILAR
PARMAK OYUNU: ARI
Camda bir arı,
ŞARKI: ARI
Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı
Halka halka, sarı sarı.
Arı vız vız vız
Arı seni ne yapmalı,
Arı vız vız vız
Boynuna ip takmalı.
Diye çalışır.
SANAT ETKİNLİKLERİMİZ

Annelerimize hazırladığımız cd kapaklarını süsledik.

Hemşireler haftasını kutlamak için hemşire tacı oluşturduk.

Katlama tekniği ile güneş yaptık.

Katlama tekniği ile vapur yaptık ve onları yüzdürerek çok eğlendik.

Öğrendiğimiz şekillerle ilgili proje çalışması yaptık.

Katlama tekniğini kullanarak uçurtma yaptık.

El baskısı ile havuç yaptık.
OYUNLARIMIZ

“Aşçı yemek yapıyor” oyununu oynadık.

Renkli balon partisi yaptık ve çok eğlendik.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content