close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı MALİYET MUHASEBESİ Dersin

embedDownload
Dersin Adı
Dersin Kodu
BUSG 303
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
MALİYET MUHASEBESİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
5
Güz
3
0
Program Zorunlu Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
E-Mail
E-Mail
Üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörleri analiz ederek
işletmelerin mali durumlarını değerlendirebilmek ve kontrol, planlama ve
karar almada maliyet bilgilerinden yararlanmayı sağlayacak alt yapıyı
kazandırmaktır.
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, giderlerin sınıflandırılması, ilk
madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderlerinin
gider yerlerine dağıtımı, maliyet yöntemleri ve uygulaması, bütçeleme,
performans değerlendirme.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Karar almada maliyetin rolünü ve maliyet sistemlerini anlayarak
işletmelerin gelişmelerine yönelik öneride bulunabilme
-Çeşitli maliyet sınıflandırmalarını öğrenme.
-Bir işletmede üretim maliyetlerinin türlerini ve bunların ürün maliyetini
etkileyiş biçimini analiz edebilme ve bu sayede ilgili işletme problemlerini
çözebilme
-Ürün birim maliyetini hesaplayabilme ve bu sayede üretimin karlılığını
analiz edebilme
-İşletme yönetimi için bütçelenmiş bilgi hazırlama.
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Horngren C.T., Harrison W.T., Oliver M.S., Accounting, 8th edition, Pearson
Materyalleri:
Education.
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bölüm 16
Bölüm 16
Bölüm 17
Bölüm 18
Bölüm 19
Uygulama
Uygulama
Sınava Hazırlık
Bölüm 20
Bölüm 21
Tanışma&Giriş
Yönetim Muhasebesine Giriş
Sipariş Maliyet Sistemi ve Safha Maliyet Sistemi
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Maliyet-Hacim-Kar Analizi
Uygulama 1
Uygulama 2
Vize
Kısa Dönemli İşletme Kararları
Sermaye Yatırım Kararları ve Paranın Zaman
Aktivite ve Ders İşleniş
Metotları
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Sınav
Problem Çözme
Problem Çözme
11
12
13
14
15
16
Değeri
Bütçe Uygulamaları ve Sorumluluk Muhasebesi
Esnek Bütçe ve Standart Maliyet Sistemi
Performans Değerlendirme ve Kurumsal Karne
Uygulama 3
Uygulama 4
Final
Bölüm 22
Bölüm 23
Bölüm 24
Ugulama
Uygulama
Sınava Hazırlık
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Problem Çözme
Sınav
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Devam (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta)
14
10
Ödev(ler)
9
10
Uygulama (Laboratuvar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)
4
20
Vize Sınavı
1
25
Final
1
35
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
65
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
35
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
Ödev(ler)
Vize Sınavı
Uygulamalar (Laboratuvar, Sanal Mahkeme, Stüdyo
Çalışmaları vb.)
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
Toplam (İş Yükü Saati)
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
AKTS
14
14
9
1
3
1
1
20
Toplam (İş Yükü
Saati)
42
14
9
20
4
10
40
1
30
30
155
5.17
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
6
7
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content