close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı Lojistiğin Prensipleri Dersin Kodu

embedDownload
Dersin Adı
Dersin Kodu
Lojistiğin Prensipleri
Yarıyıl
Dönem
LOGI 102
2
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Yardımcıları:
Program Zorunlu Ders
Lisans (Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme Çıktıları:
Bahar
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
3
0
GÜ Kredi
AKTS
3
5
N/A
E-Mail
E-Mail
E-Mail:
Günümüz rekabet koşullarında lojistiğin önemini vurgulamak.
Lojistiğin temel dinamiklerini göstermek.
Lojistik ve tedarik zincirinin firmalara bakan yönünü anlatmak.
Lojistikte planlama ve kontrol gibi kavramların açıklamasını yapmak.
Fiziksel dağıtım ve lojistik, tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve,
lojistik maliyet analizleri, lojistik için bilgi teknolojilerinin önemi, stok
yönetimi
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Lojistiğin temel kavramlarını öğrenme
-Envanter yönetimi konusun önemimi kavrama
-Lojistik ve tedarik zinciri arasındaki farkları öğrenme
-Lojistik bilgi sistemlerinin faydalarını kavrama
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Logistics and Operations Management, Reza Z, Shabnam R., Laleh K.,
Materyalleri:
Elsevier, 2011
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Aktivite ve Ders İşleniş Metotları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
Sınava hazırlık
Bölüm 9
Bölüm 9
Bölüm 10
Bölüm 10
Bölüm 10
Bölüm 11
Bölüm 12
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Vize sınavı
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
ers, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Giriş
Fiziksel Akış
Lojistik Karar Verme
Lojistik Felsefesi
Lojistik Partiler
Lojistik Trendler
Ulaştırma
Vize
Paketleme
Malzeme Taşıma
Envanter Yönetimi
Envanter Yönetimi 2
Envanter Yönetimi 3
Müşteri Hizmetleri
Lojistik Bilgi Sistemleri
16
Final
Sınava hazırlık
Final sınavı
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Devam (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta)
1
10
Ödev(ler)
1
10
Vize Sınavı
1
30
Final
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
Ödev(ler)
Vize Sınavı
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
Toplam (İş Yükü Saati)
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
AKTS
14
14
1
1
1
3
2
20
30
30
Toplam (İş Yükü
Saati)
42
28
20
30
30
150
5
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
7
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
X
X
X
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content