close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı PERAKENDE LOJİSTİĞİ Dersin

embedDownload
Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 439
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Web Sitesi:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
PERAKENDE LOJİSTİĞİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
7
Bahar
3
0
Alan Seçmeli Ders
Ön Lisans(Kısa Düzey)
Türkçe
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
E-Mail
E-Mail
Tedarik zinciri yönetiminde perakendeciliğin ilke ve uygulamalarını
formüle etmek ve uygulamak
Perakende lojistiğine genel bakış, perakende lojistiğinin kavram ve
uygulamaları, perakende lojistiği stratejileri, mağaza lojistiği, depo lojistiği
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Perakende lojistiğinin ilkelerini bilir.
-Perakende lojistiğinin uygulamalarını bilir
-Perakende lojistiğinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
-Perakende lojistiğinde uygulanabilecek stratejileri bilir.
-Mağaza lojistiği ve depo lojistiğini bilir
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
Materyalleri:
Önerilen Diğer
Perakende Yönetiminin Temelleri - Kenan Aydın
Okumalar/ Materyaller:
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Aktivite ve Ders İşleniş
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Metotları
1
PERAKENDE LOJİSTİĞİ
Ders tanıtımı
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
2
PERAKENDE LOJİSTİĞİ
sunum
- syf. 3-20
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
3
PERAKENDE LOJİSTİĞİ
sunum, grup çalışması
- syf. 21-38
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
4
PERAKENDE LOJİSTİĞİ
sunum, örnek olay
- 39-59
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
5
PERAKENDE LOJİSTİĞİ
sunum, firma örneği
- syf. 60-73
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
6
GIDA LOJİSTİĞİ
sunum, grup çalışması
- syf. 79-116
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
7
GIDA LOJİSTİĞİ
sunum, örnek olay
- syf. 117-134
8
VİZE SINAVI
9
GIDA LOJİSTİĞİ
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat
sunum, firma örneği
10
11
12
13
14
15
16
TEKSTİL ve HAZIR GİYİM
LOJİSTİĞİ
TEKSTİL ve HAZIR GİYİM
LOJİSTİĞİ
TEKSTİL ve HAZIR GİYİM
LOJİSTİĞİ
ELEKTRONİK ÜRÜN
LOJİSTİĞİ
ELEKTRONİK ÜRÜN
LOJİSTİĞİ
ELEKTRONİK ÜRÜN
LOJİSTİĞİ
FİNAL SINAVI
Erdal- syf. 135-151
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
sunum, grup çalışması
- syf.157-170
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
sunum, örnek olay
- syf. 171-181
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
sunum, firma örneği
- syf. 182-198
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
sunum, grup çalışması
- syf.203-212
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
sunum, örnek olay
- syf.213-223
Entegre Lojistik Yönetimi - Murat Erdal
sunum, firma örneği
- syf. 224-234
-
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Quiz
1
20
Vize Sınavı
1
35
Final
1
45
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
55
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
45
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
Quiz ve Quiz'e Hazırlık Çalışması
Vize Sınavı
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
Toplam (İş Yükü Saati)
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
AKTS
14
14
1
1
1
3
4
15
17
20
Toplam (İş Yükü
Saati)
42
56
15
17
20
150
5
5
CONTRIBUTION OF LEARNING OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES
#
Programme Outcomes
Level of
Contribution
(1- lowest/ 5highest)
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
To be able to understand the importance of logistics and holistic supply chain
management in business management and global business operations
To be able to learn basic concepts in logistics and supply chain management
To be able to learn and analyze supply logistics, business logistics and distribution
concepts in terms of supply chain management
To be able to understand the role of suppliers in supply chains
To be able to plan and process logistics operations
To be able to use information technologies in supply chains effectively
To be able to adopt the importance of environmental-friendly logistics and supply
chain management
ETHICAL RULES WITH REGARD TO THE COURSE
Copy is forbidden.
X
X
X
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content