close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

embedDownload
Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 210
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
4
Güz
3
0
Program Zorunlu Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
N/A
E-Mail
E-Mail
E-Mail:
Bu derste öğrenciler yeni temel teknolojileri ve bilgi sistemi
uygulamalarını, bunların iş modelleri ve yönetsel karar almadaki etkisini
kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım içerisinde kavrarlar. Böylelikle,
öğrenciler örgüt amaçlarının ve stratejik planlarının desteklenmesi
konusunda bilgisayar temelli bilgi sistemleri geliştirmeye teşvik edilir.
YBS?nin Temel Kavramları (bilgi sistemlerine giriş, rekabet avantajı elde
etmede bilgi sistemleri, elektronik ticaret için bilgi teknolojisi kullanımı,
sistem kullanıcıları ve geliştiricileri); Bilgi Kaynakları (programlama ve
iletişim kaynakları, veri tabanı yönetimi sistemleri, sistem geliştirme,
yürürlükteki bilgi); Bilgi ve Teknoloji Yönetimi (bilgi güvenliği, karar destek
sistemleri); Uygulama Projeleri.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-YBS&
-YBS;nin amaçlarını açıklar
-Bilgi sistemi çeşitlerini tasvir eder
-YBS& e ticaret
-YBS;nin sağladığı stratejik ve rekabetçi fırsatları belirler
-Elektronik ticarette bilgi teknolojileri kullanımını tasvir eder
-Rekabetin her aşamasında kullanıcılara meydan okuyacak projelerle karar
destek sistemlerini önerir
-YBS kullanarak iş modelleri geliştirir
-İşletme fonksiyonlarına YBS&
-YBS;yi uygular
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Management Information Systems,Effy Oz, Cengage Lerning
Materyalleri:
Önerilen Diğer
Akademik dergiler
Okumalar/ Materyaller:
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Aktivite ve Ders İşleniş
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Metotları
1
Giriş
Course book ,related chapter
Ders, Tartışma
2
Stratejik Önem
Course book ,related chapter
Ders, Tartışma
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tedarik Zinciri ve
Yönetim Bilişim
Sistemleri
İş Donanımları
İş Donanımları 2
İş Yazılımları
İş Yazılımları 2
vize
İş Ağları
Veri Banka6
İş Yazılımları 3
İş Ağları
Veri Bankacılığı
Veri Bankacılığı 2
Veri Bankacılığı 3
Final
Course book ,related chapter
Ders, Tartışma
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Vize
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Course book ,related chapter
Final
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
vize
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Der, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Ders, Tartışma
Final|
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Ödev(ler)
4
10
Proje
1
10
Vize Sınavı
1
30
Final
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Toplam (İş Yükü
Saati)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
14
3
42
Ödev(ler)
4
7
28
Vize Sınavı
1
20
20
Proje(ler)
1
10
10
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
1
50
50
Toplam (İş Yükü Saati)
150
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
5
AKTS
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
7
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content