close

Enter

Log in using OpenID

türkiye iç denetim enstitüsü yayınları

embedDownload
3
İÇİNDEKİLER
Merhaba
B
aharın müjdecisi olarak bilinen ve ‘kor halindeki ateş’ anlamına gelen cemrelerden ilki,
Şubat’ın 20’sinden sonra havaya, bir hafta sonra da suya düşüyor. Cemrelerin üçüncüsü
ve sonuncusu da, 6 Mart 2014 tarihinde toprağa düştü. Cemrenin toprağa düşmesiyle
birlikte sıcaklığın toprakta başlayacağına, baharın geldiğine inanılıyor. İnanış bu ama biz kış
mevsimini bile yaşayamadan, bahar mevsimine girdik bile. Yeterli yağışın olmaması susuzluk tehlikesini de beraberinde getiriyor. Boş barajlar, kurumaya yüz tutmuş nehirlerin imdadına, baharda
alınacak yağışların, ‘Hızır’ gibi yetişmesidir temennimiz.
Hemen her alanda düzenlemelerin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. İç denetçiler olarak, düzenlemelerin değişen dünyasına hazırlıklı olmamız ve uyum sağlamamız büyük önem taşıyor. 28 Mayıs 2014
tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, aynı zamanda tüketici olan bizleri derinden etkileyecek önemli düzenlemelerden birisi. Kanunun hazırlanmasında
önemli rol üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
yetkilileri Aysberg sayfamız için bir araya geldi. Moderatörlüğünü Garanti Bankası Yönetim Kurulu
ve Denetim Komitesi Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin’in yaptığı yuvarlak masa toplantısında ayrıca bankacılık ve rekabet hukuku konusunda uzman konuklar da yer aldı. Düzenlemelere uyum sağlamanın
önem kazandığı günümüzde, uzmanlarla tartışılan bu konunun notlarından, herkesin faydalanmasını diliyoruz.
Bu sayıdaki Aysberg toplantımızı tarihi bir mekanda düzenledik. Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi
bankası ve hazinedarı olan, o dönem Bank-i Osmanî-i Şahane adıyla anılan ve sonrasında Osmanlı
Bankası ve günümüzde Salt İstanbul olan tarihi binada gerçekleştirdik. 150 yılı aşan bu tarihi yolculuğun özetini Yakın Plan sayfalarında yer verdik. Ayrıca Yakın Plan sayfalarında, kamu kurumlarındaki iç denetim faaliyetlerinin koordinasyonu ile sorumlu olan Maliye Bakanlığı İç Denetim
Koordinasyon Kurulu (İDKK) Başkanı İlhan Hatipoğlu ile röportaj gerçekleştirdik. Kamu olarak son
dönemde yapılan ilgi çekici çalışmaları bu röportajda okuyabilirsiniz.
Aynı zamanda, 2014-2016 döneminde, TİDE’nin yönetim, denetleme ve etik kurullarında görev
alacak meslektaşlarımızı belirlediğimiz, 19. Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Kurullara seçilen
meslektaşlarımızı Yansıma bölümünde kısaca tanıtmaya çalıştık. Yeni dönemde görev alacak
meslektaşlarımıza dergimiz aracılığıyla bir kez daha başarılar diliyoruz.
9 Mayıs 2014 tarihinde, 3.’sünü düzenleyeceğimiz Akademik Forum 2014’ü gerçekleştireceğiz.
Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü’nde gerçekleşecek olan Forum, Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği, ‘Araştırma, Eğitim, Kariyer’ başlığını taşıyor. Meslektaşlarımızın, akademisyenlerin, çeşitli meslek kuruluşu temsilcilerinin ve yöneticilerinin yer alacağı Forum’a hepinizi
bekliyoruz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileklerimizle,
Yayın Kurulu
İÇ DENETİM / BAHAR 2014
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yayınlanan dergiden aldığımız ve Türkçeye
çevirdiğimiz, ‘2020’de İç Denetim’ başlıklı makaleyi Ataç sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Makalede, günümüzün düşünce liderlerinin iç denetimin geleceğine dair bakışları sunuluyor. Liderlerin,
mesleğin zorlukları ve fırsatlarının nerelerde olacağını tahmin etmeye çalıştıkları bu makalenin tüm
meslektaşlarımıza fayda sağlamasını istiyoruz.
4
İÇİNDEKİLER
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği
“Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar
çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirlerin
ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinden
münakaşa yapmaktan zevk alırlar”
Adına İmtiyaz Sahibi
Ali Kamil UZUN
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1. Blok
No: 6 K: 5 D: 10 Gayrettepe / İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gürdoğan YURTSEVER
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1. Blok
No: 6 K: 5 D: 10 Gayrettepe / İstanbul
Yayın Direktörü
Ali Kamil UZUN
KONGRE PROGRAMI
Genel Yayın Yönetmeni
Gürdoğan YURTSEVER
11 Kasım 2013, Pazartesi
Editörler
Ersin GÜNERALP, Ethem YENİGÜN
Seyfullah ATÇI, Umut ENGİN, Mustafa Tevfik KARTAL
08:00-08:30 Kayıt
Yayın Kurulu
Aysberg......................................................6
08:30-09:00 Açılış Konuşmaları
- Fuji 1 Salonu
Cüneyt Sezgin, Beşir Özmen,
Bülent
Bozdoğan,
Özlem
Aykaç İğdelipınar, Ali Kamil Uzun
Düzenlemelerin
Yeni
Dünyasına
Denetçiler Olarak
Özlem İĞDELİPINAR
- CIA, CCSA, TİDE
Yönetim
Kuruluİç
Başkanı
Gürdoğan Yurtsever, Doç. Dr. Serhat Yanık
Hazır- Kurumsal
mıyız? Risk Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Aysan SİNANLIOĞLU
Hakem Kurulu
Prof. Dr. Nuran Cömert, Prof. Dr. Nejat Bozkurt
Richard CHAMBERS - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Başkanı - Video Açılış Mesajı
Prof. Dr. İdil Kaya, Prof. Dr. Mustafa Aysan
Prof. Dr. Ömer Lalik, Prof. Dr. Melih Erdoğan
Paydaşlarımızın Beklentilerini Karşılamak - Fuji 1 Salonu
Prof. Dr. Seval Selimoğlu, Prof. Dr. Göksel Yücel,
09:00-10:00
Yeşil Kalem...............................................28
Günther MEGGENEDER - ista International GmbH, İç Denetim Başkan Yardımcısı, IIA Eski BaşkanıDoç. Dr. Serhat Yanık, Doç.Dr. Özgür Çatıkkaş
Yusuf Aytürk – Caner Akbaba
10:00-10:30 Kahve Arası
KATKIDA BULUNANLAR
Denetimde Örnekleme: Parasal Birim Örneklemesi ve
Ali Kamil Uzun, Caner Akbaba, Dr. Cüneyt Sezgin, Gökhan
10:30-14:15
PARALEL OTURUMLAR
Elibol, Gürdoğan Yurtsever, İlhan Hatipoğlu, Mustafa Şavluk,
Bir Uygulama
Onur Genç, Onur Özker, Seçil Tutkun, Salim Kadıbeşegil, Şahin
Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması - Fuji 1 Salonu Reel Sektörde Alacak Riskinin Yönetimi
- Fuji
Salonu
Ardıyok,
Tuba İnci,2Yusuf
Aytürk, Zülfikar Şahin
10:30-11:15
Hakan AYTEKİN - Ortak - Danışmanlık Bölümü, KPMG Türkiye Kasım AKDENİZ - Yönetim Kurulu Üyesi ve GenelREKLAM
Müdür, KKB
Sevilay ÇALIŞKAN
Suistimal Riski ve Analitik Yaklaşımlar - Fuji 1 Salonu
Risk Yönetiminin Denetimi - Fuji 2 Salonu
Parmak İzi..................................................37
Gül SARAÇOĞLU - Direktör - Kurumsal Risk Hizmetleri, Andreas KALLIS- Satış Direktörü - Kurumsal Yönetim,
İLETİŞİM ADRESİ Risk ve Uyum,
Tuba İnci
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1. Blok
11:30-12:15 Deloitte Türkiye
Thomson Reuters
No:
6
K:
5
D:
10 Gayrettepe / İstanbul
SosyalMüdür
Medya
Rüzgarını Hizmetleri,
Yakalıyoruz, Peki Ya Riskler…
Tel: 0 212 212 55 25 Faks: 0 212 212 55 26
Ali TUNCEL - Kıdemli
– Danışmanlık
E-posta: [email protected] / [email protected]
Deloitte Türkiye
http://www.tide.org.tr
12:15-13:30 Öğle Yemeği
Yıllık Abone Bedeli: 60 TL KDV dahildir.
Ataç..........................................................40
İki Yıllık Abone Bedeli: 120 TL KDV dahildir.
Sosyal Medya Riski
ve Denetimi
- Fuji /1 Çeviren:
Salonu Onur Özker
Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim
- Fuji 2 Salonu
Russell
A. Jackson
YAPIM
13:30-14:15 Doğan TANRISEVEN - Direktör - Risk Danışmanlık
Füsun
Patoğlu
Şirket
Ortağı
Risk,
Süreç
ve
Teknoloji
Hizmetleri,
2020’de İç Denetim
Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti.
Hizmetleri, EY Türkiye
PwC Türkiye
Prof. N. Mazhar Ökten Sk. No:1 Rota Binası
34360 Şişli-İstanbul
İç Denetimin Yarattığı Katma Değerin Ölçümü (Performans değerlendirmesi) - Fuji 1 Salonu
Tel: 0 212 224 01 44 Faks: 0 212 233 72 43
14:30-15:30
E-Posta: [email protected]
Evren SEZER - Ortak
Kurumsal
Risk
Hizmetleri,
Deloitte
Türkiye
Çizgi Ötesi................................................46
http://www.rotaline.com
15:30-16:00 Kahve Arası
Salim Kadıbeşegil
YAYIN TÜRÜ
Yaygın Süreli Yayın
İç Denetim ve Risk
Yönetiminin
Sinerjisi
ile Kurumsal Yönetimde Değer Yaratmak - Fuji 1 Salonu
İtibar
Ekonomisi
ve
Rekabet
16:00-17:00
Norman D. MARKS - CPA, CRMA, OCEG, Risk Yönetimi Enstitüsü Onur Üyesi
BASKI TARİHİ
Nisan 2014
17:00-17:30 Kapanış ve Plaket Töreni - Fuji 1 Salonu
12 Kasım 2013, Salı
Ayraç........................................................48
Ersin Bulut
BASKI ve CİLT
TOR Ofset San.ve Tic. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mh. 116. Sk. No:2
Esenyurt - İstanbul
Tel: (0212) 886 34 74 (Pbx)
Faks: (0212) 886 34 80
[email protected]
GeneveE-Posta:
Salonu
İÇ DENETİM / BAHAR 2014
08:30-09:30 Kayıt ve TanışmaBardağın
Kahvaltısı Dolu Tarafını Görebilen Denetçiler Aranıyor
Neuchatel Salonu
09:30-10:00 Açılış Konuşması - Ali Kamil UZUN, TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Özlem İĞDELİPINAR - CIA, CCSA, TİDE Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği tarafından
Yakın
Plan.................................................50
üç ayda bir yayımlanır.
1. Çalıştay - Norman
D. MARKS
- CPA, CRMA, OCEG,
1. Çalıştay - Jean-Pierre Garitte, Bağımsız
Yönetim Danışmanı
Yazıların fikri sorumluluğu yazarlarına aittir.
Bank-ı Onur
Osmanî-i
10:00-13:00 Risk Yönetimi Enstitüsü
Üyesi Şahane’den Salt İstanbul’a Uzun
“İç Denetimin Yarattığı Katma
Değerin Ölçümü”
VİZYON
“İç Denetim ve Risk
Yönetiminin Sinerjisi”
Bir Yolculuk
Mesleki yayıncılıkta küresel değer yaratmak
10:00-11:00
Sunum
Sunum
MİSYON
İDKK Başkanı İlhan Hatipoğlu:
Kurumsal Yönetimin güvencesi iç denetim ile ilgili;
11:00-11:30
Kahve Arası
Kahve Arası
pay ve menfaat sahipleri, mesleğin profesyonelleri
“Yakın
gelecekte
kamuda
iç
denetim
hak
ettiği
yere
ve çözüm ortağı olarak hizmet gören kurum
11:30-12:30
İyi Uygulama Örnekleri
İyi Uygulama Örnekleri
ve kuruluşlar için iletişim, paylaşım ve
12:30-13:00
Soru-Cevap gelecektir”
Soru-Cevap
referans kaynağı olmak.
13:00-14:30 Öğle Yemeği
Öğle Yemeği
2. Çalıştay - Jean-Pierre Garitte, Bağımsız Yönetim Danışmanı
1. Çalıştay - Norman D. MARKS - CPA, CRMA, OCEG,
Yansıma....................................................62
14:30-17:30 “İç Denetimin Yarattığı Katma Değerin Ölçümü”
Risk Yönetimi Enstitüsü Onur Üyesi
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün Yeni Kurulları
“İç Denetim ve Risk Yönetiminin Sinerjisi”
Göreve Başladı
14:30-15:30
Sunum
Sunum
15:30-16:00
Kahve Arası
Kahve Arası
16:00-17:00
İyi Uygulama Örnekleri
İyi Uygulama Örnekleri
17:00-17:30
Soru-Cevap Pano..........................................................69
Soru-Cevap
(The Institute of
(The Institute of
Internal Auditors
Internal Auditors
TİDE; konu, konuşmacı ve oturum saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Chairman’s Special
Publication Contest
Katılımcılar, katıldıkları her gün
için 7 CPE kredisine hak kazanacaktır.
Quiz..........................................................73
Recognition Award)
Newsletter Category)
Ana Sponsor
Summary..................................................74
Kongre Sponsorları
(The Institute of
Faaliyet Sponsorları
Internal Auditors
Membership
Competition)
(The Institute of
Basın Sponsoru
Internal Auditors
International
Mastering Advocacy
Program Award)
TÜRKİYE İÇ DENETİM
ENSTİTÜSÜ YAYINLARI
“Değişim, gelişim ve büyümenin ortağı olmak”
Sosyal Medya - Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi
Kitap, çalıştığı kuruma değer katmak isteyen bütün profesyoneller için kurumsal sosyal
medya stratejisinin hazırlanması, sosyal medya politikalarının oluşturulması, sosyal
medyanın takip edilerek kuruma olan etkilerinin ölçülmesi, sosyal medya fırsat ve risklerinin
belirlenerek yönetilmesi ve kurumun sosyal medya faaliyetlerinin denetlenmesi konularında
rehberlik yapıyor.
Akademik Forum 2012
Kitapta, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile birlikte 16 Mayıs 2012
tarihinde “Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler” temasıyla gerçekleştirdiği ikinci
Akademik Forum olan Akademik Forum 2012’de sunulan bilimsel tebliğler ve konuşmalar
yer alıyor.
Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Denetim Enstitüsü’nün kurumsal tarihi ve iç denetim mesleğinin yakın tarihini ortaya koyan,
TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever tarafından yazılan, Editörlüğü TİDE
Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun tarafından yapılan, yüzden fazla kişinin katkıda
bulunduğu, “Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim Enstitüsü”
kitabı, meslektaşlar, akademisyenler ve konuyla ilgilenenler için başvuru kitabı niteliğinde…
İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Çetin Özbek tarafından kaleme alınan ve günümüz iç denetim mesleğini her yönüyle
inceleyen kitap, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol kavramlarının içeriği ile
uluslararası standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin söz konusu kavramlar ışığında, bir
kurumda nasıl uygulanabileceğini ele alan ülkemizdeki ilk kaynak çalışma niteliği taşıyor.
Akademik Forum 2010
Kitapta, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün, Marmara Üniversitesi ve Muhasebe Öğretim
Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile birlikte 13 Mayıs 2010 tarihinde “İç Denetim
Mesleğinin Akademik Gelişiminde İş Dünyasının Beklentileri, Üniversitelerimizin İhtiyaçları”
temasıyla gerçekleştirilen ilk Akademik Forum olan Akademik Forum 2010’da sunulan
bilimsel tebliğler ve konuşmalar yer alıyor.
Türkiye’de İç Denetim Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Analizi: 1985-2010
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi tarafından hazırlanan çalışmada,
iç denetim alanında 1985-2010 yılları arasında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora
çalışmaları ortaya koyuluyor ve analiz ediliyor.
İletişim için:
Tel: 0212 212 55 25 - Faks: 0212 212 225 55 26
E-Posta: [email protected] - Web adresi: http://www.tide.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 038 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content