close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
GELİRLER HESABI
600
01
600
01
01
600
01
01
01
600
600
01
01
01
01
03
600
01
03
01
600
01
03
01
600
01
05
600
01
05
01
600
600
01
05
01
01
06
600
01
06
01
600
01
06
01
600
01
06
07
600
600
01
06
07
01
09
600
01
09
09
600
01
09
09
600
03
600
03
01
600
03
01
01
600
03
01
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
600
600
03
01
01
04
Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
03
01
01
99
Diğer Mal Satış Gelirleri
600
03
05
600
03
05
03
Cari Yıl (N)
192.754.596,89
Vergi Gelirleri
55.648.840,57
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
50.635.305,89
Gelir Vergisi
50.635.305,89
Gelir Vergisi Tevkifatı
50.635.305,89
65.098,10
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
02
01
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
65.098,10
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
65.098,10
Damga Vergisi
4.876.237,02
Damga Vergisi
4.876.237,02
Damga Vergisi
4.876.237,02
71.980,37
Harçlar
99
99
Yargı Harçları
54.710,87
Diğer Yargı Harçları
54.710,87
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
17.269,50
Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
17.269,50
219,19
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
99
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
219,19
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
219,19
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
123.245.107,01
20.835,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Kurumlar Karları
01
25/02/2015 15:25
20.835,00
Mal Satış Gelirleri
Döner Sermayeler
670,00
14.565,00
5.600,00
122.926.088,80
122.252.800,67
Sayfa 1 / 3
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GELİRLERİN
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
600
03
05
01
01
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Ak
62.574.409,62
600
600
03
05
01
02
Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar
59.678.391,05
03
05
09
600
03
05
09
600
03
06
600
03
06
01
600
600
03
06
01
03
06
01
600
04
600
04
04
600
04
04
02
600
04
04
02
600
600
04
04
02
600
05
01
600
05
01
08
600
600
05
01
08
05
01
09
600
05
01
09
600
600
05
01
09
05
01
09
600
05
02
600
05
02
600
600
05
02
05
05
02
09
600
05
02
09
600
05
03
600
05
03
600
600
05
03
01
05
03
02
99
Diğer kurumlar karları
673.288,13
Diğer kurumlar karları
673.288,13
Kira Gelirleri
298.183,21
Taşınmaz Kiraları
298.183,21
01
Lojman Kira Gelirleri
297.623,56
02
Ecrimisil Gelirleri
559,65
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
115.693,75
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
115.693,75
Sermaye
115.693,75
01
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar
114.646,75
02
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
05
1.047,00
13.744.955,56
29.905,46
Faiz Gelirleri
4,06
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
01
4,06
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
Diğer Faizler
29.901,40
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
29.098,41
06
6113 sayılı Kanun Kapsamındaki Faiz Gelirleri
99
Diğer Faizler
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
8,11
794,88
3.923.805,53
614.372,74
Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
99
99
614.372,74
Diğerlerinden Alınan Paylar
Diğer Paylar
3.309.432,79
Diğer Paylar
3.309.432,79
49.086,59
Para Cezaları
01
25/02/2015 15:25
75,00
Yargı Para Cezaları
01
Yargı Para Cezaları
75,00
İdari Para Cezaları
46.721,81
Sayfa 2 / 3
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GELİRLERİN
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
600
05
03
02
09
Tütün Mamüll. Zaralarının Önlenmesine dair uyar Al.İd.P:C
600
600
05
03
02
99
Diğer İdari Para Cezaları
05
03
04
600
05
03
04
600
05
03
09
600
600
05
03
09
05
09
600
05
09
01
600
05
09
01
01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
600
600
05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
2.235.116,55
05
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
7.505.419,50
01
99
Vergi Cezaları
4,78
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları
4,78
Diğer Para Cezaları
2.285,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
2.285,00
Diğer Çeşitli Gelirler
9.742.157,98
Diğer Çeşitli Gelirler
9.742.157,98
1.621,93
GELİRLERİN TOPLAMI :
25/02/2015 15:25
1.291,00
45.430,81
192.754.596,89
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
62 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content