close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

embedDownload
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :7.76
Adı :
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
273.220,52
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
01
800
800
01
800
800
800
800
03
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Cari Yıl (N)
Vergi Gelirleri
254.525,99
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
223.154,86
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
11.612,99
01
05
Damga Vergisi
19.758,14
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10.162,86
Kira Gelirleri
10.162,86
03
06
Diğer Gelirler
05
810
8.531,67
589,20
7.942,47
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810
01
810
01
01
47.248,85
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
47.248,85
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
47.248,85
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 09:33
225.971,67
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content