close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 7.76
Ekonomik
Kodlar
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
3.458.558,81
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
01
01
Memurlar
830
830
01
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
02
830
03
830
03
830
830
Personel Giderleri
02
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
Ay:
800
2
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
273.220,52
Vergi Gelirleri
254.525,99
223.154,86
2.678.287,85
800 01
356.401,66
800 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
2.321.886,19
800 01
800 01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
11.612,99
05
Damga Vergisi
19.758,14
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10.162,86
Kira Gelirleri
10.162,86
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
392.945,42
01
Memurlar
39.354,05
02
Sözleşmeli Personel
353.591,37
800 03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
291.959,44
800 05
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
143.138,22
800 05
01
Faiz Gelirleri
03
03
Yolluklar
648,50
Diğer Çeşitli Gelirler
7.942,47
05
Hizmet Alımları
800 05
810
09
03
47.248,85
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
03
07
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
47.248,85
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
47.248,85
830
05
830
06
830
06
05
119.619,75
01
20.189,14
810 01
2.394,22
810 01
30.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Sermaye Giderleri
30.000,00
Diğer Gelirler
Mamul Mal Alımları
65.366,10
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(
273.220,52
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
3.458.558,81
01
8.531,67
589,20
65.366,10
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
24/03/2015 09:25
06
5.969,61
Cari Transferler
03
800 03
3.458.558,81
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
273.220,52
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
47.248,85
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
225.971,67
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
(A- D):
47.248,85
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
225.971,67
3.232.587,14
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content