close

Enter

Log in using OpenID

1.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıf Tablosu

embedDownload
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :24.0
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
45.008.802,37
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
600
600
600
03
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
600
600
03
04
Kurumlar Hasılatı
03
05
Kurumlar Karları
600
600
03
06
Kira Gelirleri
600
600
04
03
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
444.355,84
04
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
853.650,17
600
600
04
05
Proje Yardımları
2.350,00
Diğer Gelirler
6.335.212,06
600
600
05
01
Faiz Gelirleri
241.888,50
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
250.240,48
600
600
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
11
600
11
Vergi Gelirleri
30.813.995,44
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
7.267.992,61
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
05
Damga Vergisi
01
06
Harçlar
18.558.919,50
4.981.735,60
5.347,73
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6.258.414,55
102.026,14
26.938,80
5.941.545,32
187.904,29
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
05
01
1.300.356,01
81.795,06
5.761.288,02
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
300.824,31
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur
300.824,31
GELİRLERİN TOPLAMI :
24/03/2015 09:32
45.008.802,37
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content