close

Enter

Log in using OpenID

1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıf Tablosu

embedDownload
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :24.0
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
Cari Yıl (N)
41.391.089,68
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
01
800
800
01
800
800
800
03
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
800
800
03
04
Kurumlar Hasılatı
03
05
Kurumlar Karları
800
800
03
06
Kira Gelirleri
800
800
04
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
241.152,69
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
250.240,48
800
800
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
3.693.681,80
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
3.651.989,10
Vergi Gelirleri
30.808.307,07
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
7.266.507,79
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
05
Damga Vergisi
01
06
Harçlar
4.988.328,14
5.347,73
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
26.938,80
5.941.545,32
187.498,05
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
Diğer Gelirler
05
810
6.258.008,31
102.026,14
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
18.548.123,41
58.167,98
58.167,98
4.266.606,32
81.531,35
810
01
810
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
810
810
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
461,38
01
05
Damga Vergisi
584,52
810
03
810
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
810
810
03
05
Kurumlar Karları
03
06
Kira Gelirleri
810
05
810
05
01
Faiz Gelirleri
810
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
3.291.458,20
3.290.412,30
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
102,00
100,00
7.900,76
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
352.428,14
94.567,18
257.860,96
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 09:45
8.102,76
37.739.100,58
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content