close

Enter

Log in using OpenID

1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması

embedDownload
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :38.21
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
1
Cari Yıl (N)
31.092.327,44
800
03
800
03
01
800
03
01
800
800
03
01
01
03
01
02
800
03
01
02
05
Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri
800
800
03
01
02
29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03
01
02
31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
800
03
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
03
06
800
03
06
01
800
03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
62.437,16
800
800
03
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
98.500,00
800
04
02
800
04
02
800
800
04
02
01
04
02
02
800
04
02
02
800
05
800
05
01
800
05
01
09
800
05
01
09
800
05
02
800
05
02
06
800
800
05
02
06
05
09
800
05
09
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
174.104,66
13.167,50
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
4.650,00
Hizmet Gelirleri
8.517,50
Kira Gelirleri
01
759,50
2.917,00
160.937,16
160.937,16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
30.000.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan
Bağış ve
30.000.000,00
Cari
01
01
03
Hazine yardımı
16
5.000.000,00
5.000.000,00
Sermaye
25.000.000,00
Hazine yardımı
25.000.000,00
Diğer Gelirler
914.522,78
Faiz Gelirleri
82.556,04
Diğer Faizler
82.556,04
Mevduat Faizleri
82.556,04
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
24/02/2015 09:56
125,50
4.715,50
Taşınmaz Kiraları
04
01
4.650,00
Mal Satış Gelirleri
700.067,92
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
700.067,92
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
700.067,92
Diğer Çeşitli Gelirler
131.898,82
Diğer Çeşitli Gelirler
131.898,82
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :38.21
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
800
05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
800
800
05
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
119.238,60
Sermaye Gelirleri
3.700,00
800
06
02
Taşınır Satış Gelirleri
3.700,00
800
06
02
01
Taşınır Satış Gelirleri
3.700,00
800
810
06
02
01
Taşınır Satış Gelirleri
3.700,00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
527,36
810
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
527,36
810
03
06
Kira Gelirleri
527,36
810
03
06
01
810
03
06
01
06
01
01
12.660,22
Taşınmaz Kiraları
527,36
Lojman Kira Gelirleri
527,36
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
24/02/2015 09:56
31.091.800,08
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content