close

Enter

Log in using OpenID

başvuru ve itirazlar.xlsx

embedDownload
fm ilk cilt_Layout 1 09.09.2013 13:43 Page ix
Chapter 1
İçindekiler
Functions
Kendinizi Test Edin
1
xiii
Fonksiyonlar 1
1.1
Fonksiyonlar ve Grafikler
2
1.2
Bileşke Fonksiyonlar 10
1.3
Polinom ve Rasyonel Fonksiyonlar
1.4
Transdant Fonksiyonlar 30
1.5
Ters Fonksiyonlar 37
1.6
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
1.7
Kelimeleri Fonksiyonlara Dönüştürme
Bölüm 1’in Gözden Geçirilmesi
2
Bir Fonksiyonun Limiti
20
48
55
61
67
2.1
Limitler—Sezgisel Bir Yaklaşım
68
2.2
Limit Teoremleri 74
2.3
Süreklilik 81
2.4
Trigonometrik Limitler 88
2.5
Sonsuzu İçeren Limitler
2.6
Limitler—Matematiksel Bir Yaklaşım
2.7
Teğet Doğrusu Problemi
94
103
110
Bölüm 2’nin Gözden Geçirilmesi
118
ix
fm ilk cilt_Layout 1 09.09.2013 13:43 Page x
x
İçindekiler
3
Türev 121
3.1
Türev 122
3.2
Kuvvet ve Toplam Kuralları
130
3.3
Çarpım ve Bölüm Kuralları
138
3.4
Trigonometrik Fonksiyonlar 144
3.5
Zincir Kuralı 149
3.6
Kapalı Türev 156
3.7
Ters Fonksiyonların Türevleri
3.8
Üstel Fonksiyonlar 167
3.9
Logaritmik Fonksiyonlar 172
3.10
Hiperbolik Fonksiyonlar 178
162
Bölüm 3’ün Gözden Geçirilmesi
4
Türev Uygulamaları 191
4.1
Doğrusal Hareket 192
4.2
Bağlantılı Oranlar 196
4.3
Fonksiyonların Ekstremumları (Maksimum ve Minimumları)
4.4
Ortalama Değer Teoremi
4.5
Limit Tekrarı—L’Hopital Kuralı
4.6
Grafik Çizimi ve Birinci Türev
4.7
Grafik Çizimi ve İkinci Türev
4.8
Optimizasyon 235
4.9
Doğrusallaştırma ve Diferansiyeller
4.10
Newton Metodu 254
210
216
224
230
Bölüm 4’ün Gözden Geçirilmesi
5
186
247
260
İntegral 267
5.1
Belirsiz İntegral 268
5.2
Değişken Değiştirme ile İntegrasyon
5.3
Alan Problemi
286
276
204
fm ilk cilt_Layout 1 09.09.2013 13:43 Page xi
İçindekiler xi
5.4
Belirli İntegral 295
5.5
Kalkulüs’ün Esas Teoremi
305
Bölüm 5’in Gözden Geçirilmesi
6
İntegralin Uygulamaları 321
6.1
Doğrusal Harekete Dönüş
322
6.2
Alanı Yeniden Gözden Geçirme
6.3
Cisimlerin Hacimleri: Dilimleme Yöntemi
333
6.4
Katı Cisimlerin Hacimleri: Kabuk Metodu
340
6.5
Yay Uzunluğu 345
6.6
Dönel Yüzeyin Alanı
6.7
Bir Fonksiyonun Ortalama Değeri
6.8
İş 355
6.9
Akışkan Basıncı ve Kuvvet
362
6.10
Kütle ve Ağırlık Merkezleri
367
İntegral Alma Teknikleri
351
373
379
7.1
İntegral—Üç Yöntem 380
7.2
Değişken Dönüşümü ile İntegral
7.3
Kısmi İntegrasyon 386
7.4
Trigonometrik Fonksiyonların Kuvvetleri
7.5
Trigonometrik Değişken Dönüşümleri
7.6
Basit Kesirler 406
7.7
Has Olmayan İntegraller
415
7.8
İntegral Alma Yaklaşımı
423
Bölüm 7’nin Gözden Geçirilmesi
8
325
348
Bölüm 6’nın Gözden Geçirilmesi
7
316
Diziler ve Seriler
8.1
Diziler 440
8.2
Monoton Diziler 449
439
382
433
393
399
fm ilk cilt_Layout 1 09.09.2013 13:44 Page xii
xii
İçindekiler
8.3
Seriler 454
8.4
İntegral Testi 465
8.5
Karşılaştırma Testleri 468
8.6
Oran ve Kök Testleri
8.7
Alterne Seriler 476
8.8
Kuvvet Serileri 483
8.9
Fonksiyonların Kuvvet Serileriyle Gösterilmesi
8.10
Taylor Serileri 493
8.11
Binom Serileri 504
473
Bölüm 8’in Gözden Geçirilmesi
9
487
508
Konikler ve Kutupsal Koordinatlar
9.1
Konikler 512
9.2
Parametrik Denklemler 524
9.3
Kalkulüs ve Parametrik Denklemler
9.4
Kutupsal Koordinat Sistemi
9.5
Kutupsal Denklemlerin Grafikleri
540
9.6
Kutupsal Koordinatlarda Kalkulüs
549
9.7
Kutupsal Koordinatlarda Konik Eğrileri
532
537
Bölüm 9’un Gözden Geçirilmesi
556
561
Ek EK-1
Seçilmiş Bazı Teoremlerin İspatları
EK-1
Kaynak Sayfaları KS-1
Cebirin Özeti KS-1
Geometriden Formüller KS-2
Grafikler ve Fonksiyonlar KS-4
Trigonometrinin Özeti KS-5
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Diferansiyel Alma KS-8
İntegral Formülleri KS-9
“Kendinizi Test Edin” İçin Cevaplar
KS-7
CEV-1
Seçilmiş Bazı Tek Numaralı Problemlerin Cevapları
Dizin DİZ-1
CEV-2
511
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content