close

Enter

Log in using OpenID

Belge_bal arılarının yapısı ve görevleri_1WZEQ

embedDownload
Bal Arılarının Yapısı ve Görevleri
Bal Arısı Taksonomisi
Alem
: Animalia - Hayvanlar
Şube
: Arthropoda - Eklembacaklılar
Sınıf
: Insecta - Böcekler
Takım : Hymenoptera –Zarkanatlılar (Karıncalar, Arılar, Eşekarıları)
Alt Takım: Aculeata – Arılar, karıncalar ve diğer iğneli arılar
Üst Aile : Anthophila (Apoidea) - Arılar
Aile
: Apidae – Marangoz arılar, toprak arıları, Bombus ve Balarıları
Alt Aile : Apinae – Sosyal arılar, koloni yaşamı
Kabile : Apini – Bal arıları
Cins
: Apis - Bal arıları
Tür
: mellifera –Bal Arısı
Alt tür: mellifera – Siyah bal arısı
Alt tür: ligustica – Italyan arısı
Alt tür: carnica – Karnivol arısı
Alt tür: caucasica – Kafkas arısı
Alt tür: scutellata – Afrika arısı
Koloni Bireyleri
Bir Kolonide
İşçi Arı
Ana Arı
Erkek Arı
Bulunur...
Koloni Bireyleri
Ana Arı İşçi Arı
Erkek Arı
Bir Arının Yaşam Evreleri
Bir Arının Yaşam Evreleri
Koloni Bireyleri
Bal Arılarında Cinsiyet Oluşumu
Bal Arılarında Karakter Oluşumu
Bir Arının Yaşam Evreleri
Ana Arı
İşçi Arı
Erkek Arı
Yumurta
3
3
3
Larva
5
6
7
Pupa
8
12
14
Toplam (gün)
16
21
24
Bir Arının Yaşam Evreleri
Ana Arı
İşçi Arı
Erkek Arı
Açık Dönem
8
9
10
Kapalı Dönem
8
12
14
Toplam (gün)
16
21
24
Arıların Yumurta Dönemi
Arıların Larva Dönemi
Arıların Larva Dönemi
Arıların Larva Dönemi
Arıların Yumurta/Larva Dönemi
Arıların Pupa Dönemi
Arıların Pupa Dönemi
Arıların Pupa Dönemi
İşçi Arının Gözden Çıkışı
Arıların Açık ve Kapalı Dönemi
Arıların Kapalı Dönemi
Ana, İşçi ve Erkek Yavrulu Alanı
Bal Arısının Anatomisi
Ana, İşçi ve Erkek Arının Başı
Bal arılarında
bileşik göz bulunur. Her
bir bileşik göz; ana
arıda 3000-4000, işçi
arıda 4000-7000 ve
erkek arıda 7000-8600
adet gözün
birleşmesinden oluşur.
Bal Arısının Abdomeni
Arıların Sindirim Sistemi
Arıların Sindirim Sistemi
Arıların Solunum Sistemi
Arıların Sinir Sistemi
Arıların Kan Dolaşım Sistemi
İşçi Arıda Hipofaringeal Bezler
İşçi Arının Dili
İşçi Arının Anteni
Bal Arısının Görme Olayı
Bal Arısının Görme Olayı
İnsan
Arı
Kelebek
Kınaçiçeğinin (Impatiens glandulifera)
Ana Arı
Ana Arı
Ana Arı
•
•
•
•
•
•
•
•
Koloninin en uzun bireyidir.
Her kolonide sadece bir adet bulunur.
Döllenmiş yumurtalardan oluşur.
16 günde gözden çıkar.
Gözden çıktıktan 4 gün sonra çiftleşir.
Çiftleştikten 1 hafta sonra yumurtlar.
5-7 yıl yaşayabilirler.
Günde 1500-2000 yumurta atarlar.
Ana Arının Gelişim Süresi
3 gün
6 gün
7 gün
Yumurta
Larva
Pupa
Toplam
16 gün
Arı Sütü Üzerinde Ana Arı Larvaları
Ana Arı Larvası
Ana Arı Larvasının Beslenmesi
Ana Arı Yüksüğü
Ana Arının Yüksükten Çıkışı
Ana Arının Çıktığı Yüksük
Ana Arının Yüksükleri Bozması
Ana Arıların Kavgası
Ana Arıların Kavgası
Ana Arının Çiftleşme Uçuşu
Ana Arının Çiftleşmesi
Ana Arının Çiftleşmesi
Doğal Döllenmiş Ana Arı
Erkek Arıdan Semen Alınması
Yapay Tohumlama
Ana Arının Yapay Tohumlanması
Ana Arının Petek Gözünü Kontrolü
Ana Arının Yumurtlaması
Ana Arı Yumurtalığı
Döllenmiş Ana Arı Spermatekası
Trakesi Alınmış Ana Arı Spermatekası
Trakeli Ana Arı Spermatekası
Spermateka
Çiftleşmiş Ana Arı Spermatekası
Çiftleşmemiş Ana Arı Spermatekası
Ana Arı Yumurtalığı
İşçi Arı
İşçi Arı
•
•
•
•
•
•
•
Koloninin en küçük bireyidir.
Her kolonide 10.000-80.000 adet bulunur.
Döllenmiş yumurtalardan oluşur.
21 günde gözden çıkar.
Yumurtalıkları gelişmemiştir.
35 gün yaşarlar.
Kovanın tüm işlerini yaparlar.
İşçi Arının Gelişim Süresi
3 gün
6 gün
12 gün
Yumurta
Larva
Pupa
Toplam
21 gün
Bir İşçi Arının Yaşam Evreleri
İşçi Arının Yaşamı
Gün
0-3
4-6
7-12
13-18
19-21
22-
Yaptıkları İşler
Petek gözlerini temizleme.
Yaşlı larvaları nektar ve polenle besleme.
Genç larvaları arı sütüyle besler.
Balmumu salgılama ve petek örme.
Kovanın savunması, havalandırılması,
temizliği, nektarın tarlacı arılardan
alınması ve olgunlaştırılması, polenin petek
gözlerine depolanması.
Nektar, polen, propolis ve su toplanması.
İşçi Arı
• Günde 10-24 kez nektar seferi yaparlar ve her
seferinde 40-50 mg nektar taşırlar.
• Günde 5-20 kez polen seferi yaparlar ve her
seferinde 10-30 mg polen taşırlar.
• Propolis taşıyan arılar her seferde 10 mg
propolis taşırlar.
• Su taşıyan arılar günde 50-100 sefer yaparlar ve
her seferde 50 mg su taşırlar.
İşçi Arı
İsçi arıların her bir
yumurtalığında 2–12 adet
yumurta tüpü bulunurken, ana
arıların yumurtalıklarının her
birinde 110-180 yumurta tüpü
bulunur.
İşçi Arı
İşçi arılar da ovariollere sahiptir. Ancak ana
arılı bir kolonide bunların ancak on binde
birinin ovariolleri aktiftir. Bunların
yumurtaları imha edilir.
Ana arısız kolonilerde ise isçilerin %10’unda
ovariollerinin aktif olup bunların bıraktığı
yumurtalardan fonksiyonel erkek arılar
oluşmaktadır.
İşçi Arı Gözleri
Polen Toplayan İşçi Arı
Şurup Toplayan İşçi Arı
Nektar Paylaşan İşçi Arılar
İşçi Arının Bacağında Polen Yükü
İşçi Arının Bacağında Polen Yükü
İşçi Arının Bacağında Polen Yükü
Su Toplayan İşçi Arı
Polinasyon Yapan İşçi Arı
Ana Arıya Hizmet Eden İşçi Arılar
Çalışan İşçi Arılar
Şurup Toplayan İşçi Arı
Nektar Toplayan İşçi Arı
Nektar Paylaşan İşçi Arılar
Bal Olgunlaştıran İşçi Arılar
Yavru Bakıcısı İşçi Arılar
Petek Ören İşçi Arılar
Ölü Arıların Dışarı Atılması
Kovanı Savunan İşçi Arılar
Kovanı Savunan İşçi Arılar
Kovanı Koruyan İşçi Arı
Kovanı İçin Kendini Feda Eden İşçi Arı
Havalandırma Yapan İşçi Arılar
Havalandırma Yapan İşçi Arılar
Yalancı Ana Arılı Koloni
Erkek Arı
Erkek Arı Gözleri
Erkek Arı
Erkek Arı
Erkek Arı
Erkek Arı
•
•
•
•
•
•
•
Koloninin en tombul bireyidir.
Her kolonide 0-2.000 adet bulunur.
Döllenmemiş yumurtalardan oluşur.
24 günde gözden çıkar.
Gözden çıktıktan 14 gün sonra olgunlaşır.
Havada çiftleştikten sonra ölürler.
6-7 ay yaşayabilirler.
Erkek Arının Gelişim Süresi
3 gün
7 gün
14 gün
Yumurta
Larva
Pupa
Toplam
24 gün
Erkek Arı Oluşumu
• Döllenmemiş yumurtalardan oluşmakla birlikte
bazen döllenmiş yumurtalardan da oluşur.
• Cinsiyeti belirleyen X geninin, ana ve babadan
gelen allellerinin aynı olduğu durumlarda
(XAXA) diploid erkekler oluşur.
• İşçi arılar tarafından saptanıldığında yenilerek
yok edilirler.
• Beyaz gözlü erkek arılar diploiddir.
Erkek Arı
Erkek Arı
Erkek arılar
dedelerinin çocuklarıdır!
Erkek Arı
Petek Üzerinde Erkek Arı Gözleri
Erkek Arının Gözü
Erkek Arının Çiftleşmesi
Erkek Arının Cinsel Organı
Erkek Arıdan Semen Alınması
Diploid Erkek Arı
Gynandromorph Arı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 711 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content