close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2014 YILI
KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak yer altı ve yerüstü tesislerimizde çalışan makinalarda
kullanılmak üzere muhtelif konik masuralı rulman satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Konik masuralı rulmanların iç ve dış bileziklerinde kullanılacak sementasyon çeliği
malzemesi SAE 8119, 4320,8120,8115 veya 8620H kalite olacaktır. Alternatif sementasyon
çeliği malzemeleri ayrıca değerlendirilecektir. Örnek olarak 8620H kalite malzemeye ait
kimyasal kompozisyon aşağıda belirtilmiştir.
Element 8620H
Karbon 0,17 - 0,23
Mangan 0,60 - 0,95
Krom
0,35 - 0,65
Nikel
0,35 - 0,75
Molibden 0,15 - 0,25
Fosfor 0,025 max
Sülfür 0,025 max
Silisyum 0,15-0,35
Bakır
0,20 max
20 ppm
Oksijen
max
Bu rulmanların mikro temizlik değerleri E 45 Metot A’ya uygun olarak aşağıdaki tabloda
belirtilen limitler içinde olacaktır.
A(Sülfit)
B(Alimina)
C(Silika)
D(Küresel Oksit)
İnce Seri Kalın Seri İnce Seri Kalın Seri İnce Seri Kalın Seri İnce Seri Kalın Seri
2,5
1,5
2
1
0,5
0,5
1
1
2.2- Konik masuralı rulmanların iç ve dış bileziklerinin sertlikleri 58-64 HRc arasında
olacaktır. Masura sertlikleri 62-67 HRc olacaktır. Konik masuralı rulmanların çekirdek
sertliği 30-48 HRc arasında ve 50 HRc ye karşılık gelen sert doku derinliği ise 1.10 mm 1.65mm arasında olacaktır.
2.3- Konik masuralı rulmanların dış ve iç bilezikteki yuvarlanma yollarının ve dış
yüzeylerinin yüzey pürüzlülük değerleri TS 6269’a( rulmandaki masuranın ortalama çapı esas
alınarak), rulman toleransları ise ISO 492’ye uygun olacaktır.
2.4-Rulman malzeme, mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir
sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir.
2.4.1- Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış (SKF-RHP-FAG-MRC-TİMKEN)
rulman markaları için tekliflerin değerlendirilmesinde bu sertifikalar aranmayacaktır.
2.4.2- İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz,
mikro temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarını vereceklerdir.
2.5- Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeylerini ayrı ayrı
belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2.6-Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribitörü veya temsilcisi
olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2.7-Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları
yazılmış olacaktır.
3-GENEL HÜKÜMLER:
3.1- Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce rulmanların kabulü sırasında, gerek
görülmesi
halinde firma girişini talep ettiği rulmanların tasdikli gümrük beyannamesi ve faturasının
noter tasdikli fotokopisini verecektir.
3.2- Firmalar rulmanları 90 günde teslim edeceklerdir.
3.3- Firmalar rulmanları orijinal ambalajı içerisinde ve oksitlenmeye karşı korunmuş olarak
teslim edeceklerdir.
3.4- Rulmanların miktar toleransı ± % 0 olacaktır.
3.5- Firmalar kısmi teslimat yapabilecektir.
3.6- Rulmanların teslim yeri Bülent Ecevit caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
3.7- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.8-Rulmanlar 2.1, 2.2 ve 2.3’üncü maddelerde belirtilen özellikler yönünden Resmi veya
özel kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuvarlarda testleri
yapılacaktır.
3.9-Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.
3.10- Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve statik
yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.
3.11- Rulmanların ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listede gösterilmiştir. Faturalar, bu
dağılıma uygun olarak idari şartnamede belirtilen fatura bilgilerine göre kesilecektir.
3.12- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
2014 YILI
MASURALI RULMAN
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak yer altı ve yerüstü tesislerimizde çalışan makinalarda
kullanılmak üzere muhtelif masuralı rulman satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Grup 1’de kayıtlı rulmanlar;
SKF- RHP- FAG- INA- MRC- TORRİNGTON-TİMKEN marka veya dengi olacaktır.
2.2- Grup 2’de kayıtlı rulmanlar;
GMN-STEYR-ORS-NACHİ-SNR-NSK-NTN-KOYO-KBC marka veya dengi olacaktır.
2.3- Masuralı rulmanların iç-dış bilezikleri ve masuralarında kullanılacak rulman çeliği
malzemesi 100 Cr 6 kalite ve kimyasal kompozisyonu da aşağıdaki gibi olacaktır.
Elementler
C=0.93-1.05
Cu≤0.20
Si=0.15-0.35
Mo≤0.10
Mn=0.25-0.45
Al≤0.05
P≤0.025
As≤0.03
S≤0.015
Sb≤0.005
Cr=1.35-1.60
Pb≤0.02
Ni≤0.20
Sn≤0.025
Diğer Elementler
Ti=30PPM max
O=10PPM max
H=2PPM max
Ca=5PPM max
Bu rulmanların mikro temizlik değerleri ASTM E 45 Metot A’ya uygun olarak aşağıdaki
tabloda belirtilen limitler içinde olacaktır.
A(Sülfit)
B(Alimina)
C(Silika)
D(Küresel Oksit)
İnce Seri Kalın Seri İnce Seri Kalın Seri İnce Seri Kalın Seri İnce Seri Kalın Seri
2,0
1,5
1,5
0,5
0,0
0,0
1,0
0,5
2.4-Masuralı rulmanların iç ve dış bileziklerinin sertlikleri 60-64 HRc arasında, masura
sertlikleri ise 62-67 HRc arasında olacaktır.
2.5-Masuralı rulmanların dış ve iç bilezikteki yuvarlanma yollarının ve dış yüzeylerinin yüzey
pürüzlülük değerleri TS 6269’a, ( rulmandaki masuranın çapı esas alınarak) rulman
toleransları ise ISO 492’ye uygun olacaktır.
2.6-Rulman malzeme, mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir
sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir.
2.6.1- Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1 ve 2.2
maddelerinde belirtilen rulman markaları için tekliflerin değerlendirilmesinde bu
sertifikalar aranmayacaktır.
2.6.2- İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz,
mikro temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarını vereceklerdir.
2.7- Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeylerini ayrı ayrı
belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik
şartnamemiz doğrultusunda değerlendirilmeye alınacaktır.
2.8-Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik özellikler,
yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara aynen
uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.
2.9-Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distiribütörü veya temsilcisi
olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2.10-Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları
yazılmış olacaktır.
3-GENEL HÜKÜMLER:
3.1- Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce rulmanların kabulü sırasında, gerek
görülmesi
halinde firma girişini talep ettiği rulmanların tasdikli gümrük beyannamesi ve yurt dışı
faturanın aslı veya noter tasdikli fotokopisini verecektir.
3.2- Firmalar rulmanları 90 günde teslim edeceklerdir.
3.3- Firmalar rulmanları orijinal ambalajı içerisinde ve oksitlenmeye karşı korunmuş olarak
teslim edeceklerdir.
3.4- Rulmanların miktar toleransı ± % 0 olacaktır.
3.5- Firmalar kısmi teslimat yapabilecektir.
3.6- Rulmanların teslim yeri Bülent Ecevit caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
3.7- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.8-Rulmanlar 2.3, 2.4 ve 2.5’incı maddelerde belirtilen özellikler yönünden Resmi veya özel
kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuvarlarda testleri
yapılacaktır.
3.9- Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.
3.10- Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve statik
yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.
3.11- Rulmanların ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listede gösterilmiştir. Faturalar, bu
dağılıma uygun olarak idari şartnamede belirtilen fatura bilgilerine göre kesilecektir.
3.12- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
MALZEME LİSTESİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A2
Mal Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
SKF -FAG20310
SKF -FAG20314
SKF -FAG21305
SKF -FAG21309
SKF -FAG21310
SKF -FAG21313
SKF -FAG21315
SKF -FAG21318
FAG22209 SKF 22209
FAG22210 SKF 22210
FAG22211 SKF 22211
FAG22213 SKF 22213
FAG22215 SKF 22215
FAG22216 SKF 22216
FAG22218 SKF 22218
FAG22220 SKF 22220
FAG22222 SKF 22222
FAG22226 SKF 22226
FAG22218 K SKF 22218K
FAG22222 K SKF 22222K
FAG22213K+H313
FAG22222K+H322
FAG22226K+H3126
FAG22228K+H3128
SKF-FAG 22308
SKF-FAG 22310
SKF-FAG 22312
SKF-FAG 22313
SKF-FAG 22316
SKF-FAG 22318
SKF-FAG 23024
SKF NU204
SKF NU205
SKF NU206
SKF NU207
SKF NU208
SKF NU211
SKF NU216
SKF NU220
SKF NJ204
B3
Birimi
Miktarı
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
20
46
2
2
30
6
2
5
50
5
85
10
16
100
72
10
73
6
4
4
8
10
10
4
45
4
4
130
89
2
35
30
30
76
41
20
8
6
6
24
Sıra
No
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
A2
Mal Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
SKF NJ205
SKF NJ206
SKF NJ208
SKF NJ210
SKF NUP217
SKF N305
SKF N310
SKF N317
SKF NU305
SKF NU306
SKF NU310
SKF NU312
SKF NU314
SKF NU315
SKF NU316
SKF NU319
SKF NU322
SKF NU324
SKF NJ305
SKF NJ310
SKF NUP308
SKF NUP313
SKF N412
SKF NU412
SKF NU2206
SKF NU2213
SKF NU2313
SKF NJ2313
SKF 30211
SKF 30212
SKF 30216
SKF 32210
SKF 32215
SKF 32216
SKF 32308
SKF 33018
SKF CRM14 - FAG RMS14
SKF CRM20 - FAG RMS17
SKF CRM34 -FAG RMS21 1/2
Timken No: 566 iç
B3
Birimi
Miktarı
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
10
66
50
140
5
20
10
6
30
64
50
125
2
2
2
8
5
2
90
10
5
10
3
30
10
4
53
33
3700
2
2
3900
30
6836
40
170
2
2
2
60
Adet
A2
Sıra
No
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Mal Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
Timken No: 563 dış
Timken No: 580
Timken No: 572
Timken No: 3776
Timken No: 3720
Timken No: 48685
Timken No: 48620
Timken No: 52400
Timken No: 52618
Timken No: 67391
Timken No: 67388
Timken No: 67322
Timken No: H414245
Timken No: H414249
Timken No: H414210
Timken No: JM 515649
Timken No: JM 515610
B3
Birimi
Miktarı
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
60
170
160
80
80
40
40
180
180
40
10
50
80
80
120
16
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content