close

Enter

Log in using OpenID

Aylık Raporlar

embedDownload
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 5. ALT FON
Mart 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 5. ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı
:
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
16.821.150,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
1.682.115.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
27 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi
:
05 Mart 2014
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,010049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
-100,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
-100,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
-100,00
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
99,31
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,69
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
52,449
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 5. ALT FON
Mart 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
VOB Nakit Teminatı
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
0,00
0,00 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
E-)BORÇLAR
0,00
0,00 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ
0,00
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili
Ödenecek Fon İşletim Giderleri
Kayda Alma Ücreti
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
TUTAR
ORAN%
3,50
8.332,33
420,13
1.938,60
1.388,66
FON HİZMET BEDELİ
1,02
Otomatik BPP Faiz Bsmv
1,31
TOPLAM:
12.085,55
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 5. ALT FON
Mart 2014
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
1.176.329.000,000
11.816.224,81
0,000
0,00
Kurum
03/04/2014 12:00
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 5. ALT FON
Mart 2014
VH-PORTFÖYDEN SATILAR
I) BORSA PARA PYASASI
KIYMET
VADE
İŞLEM TARIHI
04/03/14
03/03/14
FİYAT
İŞLEM DEĞERI
BPP
BPP
83.000,00
Toplam:
83000,00
NOMINAL
DEĞERI
B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (İTFALAR)
KIYMET
VADE
IŞLEM TARIHI
FIYAT
05/03/14
05/03/14
1,077
İŞLEM DEĞERI
NOMINAL DEĞERI
11.446.000,00
11.446.000,00
11446000,00
11446000,00
TAHVİL TÜRK
TRT050314T14
TAHVİL TÜRK
Toplam:
I) BORSA PARA PYASASI
KIYMET
VADE
IŞLEM TARIHI
05/03/14
04/03/14
FIYAT
İŞLEM DEĞERI
NOMINAL DEĞERI
BPP
BPP
TOPLAM:
84.000,00
Toplam:
84000,00
11613000,00
11446000,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content