close

Enter

Log in using OpenID

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

embedDownload
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
(2014 yılı Milas Belediyesi Ek Bütçesi)
Belediye Meclisimizin 09/09/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 05/09/2014
tarih ve bila sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Milas Belediyesi Meclisinin
04.09.2014 tarih ve 232 sayılı meclis kararına istinaden Milas Belediyesi 2014 mali yılı ek bütçesi Plan ve
Bütçe Komisyonumuzun 09/09/2014 tarihli toplantısında incelendi.
6360 sayılı 14 ilde Büyük Şehir kurulması hakkında ki kanun kapsamında 31/03/2014 tarih
itibariyle Milas Belediyesinin Büyük Şehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı
bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,
Nüfus artışı,
Yeni sorumluluk alanı,
Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,
Personel sayısında meydana gelecek artış,
Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye
hizmetleri,
Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi
hususlar dikkate alınarak Milas Belediyesi tarafından 2014 mali yılı bütçesine 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’ nin 37.maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması
nedeniyle 04/09/2014 tarih ve 232 nolu meclis kararı ile Milas Belediyesinin 2014 mali yılı
bütçesine 6.410.000.00.-TL’ lik aşağıdaki listede bulunan kalemlere ek bütçe yapıldığı
komisyonumuzca görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre yapılan ek bütçe
komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olup, Meclisimizce kabulünü,
Arz ederiz. 09.09.2014
EK BÜTÇE
GELİR
6.410.000,00 TL
01.2.9.52 Arsa Vergisi
01.3.9.53 İlan ve Reklam Vergisi
01.6.9.99 Diğer Harçlar
03.6.01.02 Ecrimisil Gelirleri
03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları
05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
04.5.2.05 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar
295.000,00 TL
220.000,00 TL
2.180.000,00 TL
50.000,00 TL
55.000,00 TL
200.000,00 TL
2.985.000,00 TL
425.000,00 TL
GİDER
6.410.000,00 TL
46.48.12.02.01.1.1.00.5.01.1 Personel Gideri (Memurlar)
46.48.12.02.01.1.1.00.5.01.3 Personel Gideri (İşçiler)
46.48.12.02.01.1.1.00.5.02.1 Sos. Güv. Kur. Kesintisi(Memurlar)
46.48.12.02.01.1.1.00.5.02.3 Sos. Güv. Kur. Kesintisi (İşçiler)
46.48.12.30.01.3.9.00.5.03.8 Gayrimenkul Mal Bakım.ve Onarım Gid
46.48.12.31.04.4.3.00.5.03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
895.000,00 TL
1.915.000,00 TL
185.000,00 TL
455.000,00 TL
285.000,00 TL
490.000,00 TL
46.48.12.02.01.1.1.00.5.03.7 Menkul Mal Gayrımaddi Hak Alım Bak.ve Onarım Gid
46.48.12.31.04.4.3.00.5.03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
46.48.12.31.04.4.3.00.5.03.7 Men.Mal Gayrımaddi Hak Al. Bak.ve Onarım Gid
46.48.12.31.04.4.3.00.5.04.2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri
46.48.12.31.04.4.3.01.5.06.5 Yol Yapım Giderleri
46.48.12.35.01.1.2.00.5.05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar
46.48.12.39.05.1.0.00.5.03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
600.000,00 TL
135.000,00 TL
65.000,00 TL
280.000,00 TL
500.000,00 TL
450.000,00 TL
155.000,00 TL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content