close

Вход

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
01
800
01
01
800
01
01
01
800
800
01
01
01
01
03
800
01
03
01
800
01
03
01
800
01
05
800
01
05
01
800
800
01
05
01
01
06
800
01
06
01
800
01
06
01
800
01
06
07
800
800
01
06
07
01
09
800
01
09
09
800
01
09
09
800
03
800
03
01
800
03
01
01
800
03
01
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
800
800
03
01
01
04
Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
03
01
01
99
Diğer Mal Satış Gelirleri
800
03
05
800
03
05
03
Cari Yıl (N)
191.875.745,07
Vergi Gelirleri
55.645.004,28
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
50.631.931,68
Gelir Vergisi
50.631.931,68
Gelir Vergisi Tevkifatı
50.631.931,68
65.098,10
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
02
01
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
65.098,10
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
65.098,10
Damga Vergisi
4.875.774,94
Damga Vergisi
4.875.774,94
Damga Vergisi
4.875.774,94
71.980,37
Harçlar
99
99
Yargı Harçları
54.710,87
Diğer Yargı Harçları
54.710,87
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
17.269,50
Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
17.269,50
219,19
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
99
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
219,19
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
219,19
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
123.245.107,01
20.835,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Kurumlar Karları
01
25/02/2015 15:26
20.835,00
Mal Satış Gelirleri
Döner Sermayeler
670,00
14.565,00
5.600,00
122.926.088,80
122.252.800,67
Sayfa 1 / 4
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
800
03
05
01
01
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Ak
62.574.409,62
800
800
03
05
01
02
Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar
59.678.391,05
03
05
09
800
03
05
09
800
03
06
800
03
06
01
800
800
03
06
01
03
06
01
800
05
800
05
01
800
05
01
08
800
05
01
08
99
Diğer kurumlar karları
673.288,13
Diğer kurumlar karları
673.288,13
Kira Gelirleri
298.183,21
Taşınmaz Kiraları
298.183,21
01
Lojman Kira Gelirleri
297.623,56
02
Ecrimisil Gelirleri
Diğer Gelirler
559,65
12.985.633,78
29.239,00
Faiz Gelirleri
4,06
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
01
4,06
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
Diğer Faizler
29.234,94
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
28.431,95
06
6113 sayılı Kanun Kapsamındaki Faiz Gelirleri
99
Diğer Faizler
800
05
01
09
800
800
05
01
09
05
01
09
800
800
05
01
09
05
02
800
05
02
800
05
02
05
800
05
02
09
800
800
05
02
09
05
03
800
05
03
800
05
03
01
800
05
03
02
800
800
05
03
02
09
Tütün Mamüll. Zaralarının Önlenmesine dair uyar Al.İd.P.C.
05
03
02
99
Diğer İdari Para Cezaları
800
05
03
04
800
800
05
03
04
05
03
09
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
8,11
794,88
3.923.805,53
614.372,74
Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
99
99
614.372,74
Diğerlerinden Alınan Paylar
Diğer Paylar
3.309.432,79
Diğer Paylar
3.309.432,79
49.086,59
Para Cezaları
01
25/02/2015 15:26
75,00
Yargı Para Cezaları
01
01
Yargı Para Cezaları
75,00
İdari Para Cezaları
46.721,81
1.291,00
45.430,81
Vergi Cezaları
4,78
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları
4,78
2.285,00
Diğer Para Cezaları
Sayfa 2 / 4
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
09
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
99
Cari Yıl (N)
2.285,00
800
05
03
800
05
09
800
05
09
01
800
800
05
09
01
01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
1.785.075,48
800
810
05
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
7.196.805,25
810
01
810
01
01
810
01
01
01
810
810
01
01
01
01
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
01
01
01
03
Gelir Vergisi Tevkifatı
810
01
05
810
01
05
01
810
810
01
05
01
810
03
05
810
03
05
01
810
810
03
05
01
03
06
810
03
06
01
810
03
06
01
810
05
810
05
01
810
05
01
09
810
05
01
09
810
05
09
810
05
09
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
8.983.502,66
Diğer Çeşitli Gelirler
8.983.502,66
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
03
01
01
25.651.144,42
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
25.650.937,48
01
25/02/2015 15:26
25.650.937,48
2.688,84
25.648.248,64
Damga Vergisi
206,94
Damga Vergisi
206,94
Damga Vergisi
206,94
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
16.752,57
Kurumlar Karları
14.190,57
Döner Sermayeler
14.190,57
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Ak
14.190,57
Kira Gelirleri
2.562,00
Taşınmaz Kiraları
2.562,00
Lojman Kira Gelirleri
2.562,00
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
01
25.679.725,05
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
Gelir Vergisi
01
1.621,93
11.828,06
Faiz Gelirleri
67,72
Diğer Faizler
67,72
67,72
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Diğer Çeşitli Gelirler
11.760,34
Diğer Çeşitli Gelirler
11.760,34
Sayfa 3 / 4
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
810
05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
7.865,21
810
05
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
3.895,13
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
25/02/2015 15:26
166.196.020,02
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
63 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа