close

Enter

Log in using OpenID

ANADOLU—ANAYURT

embedDownload
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
HAFTA SONU ÖDEVİ (5/(12/2014)
ANADOLU—ANAYURT
1-Türkler Anadolu’ya ………………………………………. dan gelmiştir.
2-Anadolu ‘da Türklerden önce ……………………... Devleti bulunuyordu.
3-Anadolu’ya ilk Türk akınları ………………………... Tarihinde başlamıştır.
4-Anadolu’ ya ilk Türk akınları ………………………………… Bey tarafından başlatılmıştır.
5-Bizansla Büyük Selçuklu Devletinin yaptığı ilk savaş …………….tarihinde ………….
…………..savaşıdır.
6-Bizans imparatoru …………….…………….. ile Büyük Selçuklu Hükümdarı ………….………. Malazgirt
Ovasında ……………….Savaşını……………..tarihinde yapmıştır.
7-Savaşın sonunda ………...………….’nun kapıları Türklere açıldı.
8-Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri …………………….., …………………………..., …………………………..,
………………………….. ve ………………………………………….. dir.
9-İlk Türk denizcisi ………...… Beydir.
10-Anadolu da kurulan ilk Türk Devletleri Anadolu’nun ………………………………sağlamışlardır.
11-…………………………..medresesi, …………………………..camisi , …………………………...köprüsü, ……………………….
külliyesi ilk Türk beyliklerinin bıraktıkları önemli eserlerdir.
12-Anadolu Selçuklu Devleti ……………………………….. tarafından kurulmuştur.
13-Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti …………… tarihinde ………………………….. savaşını yapmışlardır.
14-Anadolu Selçuklu Devleti aynı zamanda başkenti olan…………………’……. te kurulmuştur.
15-Savaşın sonunda Bizanslılar Anadolu’nun ……………………….. olduğunu kabul etti.
16-Anadolu Selçuklu Devleti Harzemşah Devleti ile ….……………………… savaşını yapmıştır.
17-Moğollarla …….…….tarihinde yapılan ……………………………..savaşı Anadolu Selçuklu Devletinin
yıkılma sürecine girmesine neden olmuştur.
18-Bu savaşla birlikte Anadolu da ………………………………….. dönemi başladı.
TARİH
OLAY
KİM ? / KİMLER ARASINDA?
1015 –1016
…………………….
…………………………………….
1048
……………………..
……………………………………
1071
……………………..
……………………………………….
1176
……………………
……………………………………..
1230
…………………….
……………………………………...
1243
……………………..
……………………………………….
Anadolu Selçuklu Devleti’ni yıkılışa götüren savaş nedir?
………………………………………………………………………………………………
1243 Kösedağ Savasından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri ile özelliklerini
eşleştiriniz. (ikinci beylikler dönemi)
1. Manisa ve çevresinde kurulmuştur…………………………………...
2.Osmanlı devletini en çok uğraştıran beyliktir……………………………..
3.Osmanlı devletine ilk katılan beyliktir………………………………...
4.Osmanlı Devletine 1515 Turnadağ Savaşı ile en son katılan beyliktir……………………………..
5. Türkçeyi resmi dil ilan etmislerdir………………………………...
6. Kütahya ve çevresinde kurulmustur……………………………...
Osmanoğulları
Germiyanoğulları
Karesioğulları
Dulkadiroğulları
Karamanoğulları
Saruhanoğulları
TÜRKİYE SELÇUKLULARI ve BEYLİKLER DÖNEMİ:
1- Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savas…………………………………..dır.
2- Selçuklular …………………………savasından sonra Anadolu’ya yerlesmeye basladılar.
3- Malazgirt savasından sonra Anadolu’da birbirinden bağımsız beylikler kuruldu. Çünkü
Büyük Selçuklu komutanı Alparslan komutanlarına…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..yetkisi verdi.
4- Diyarbakır çevresinde kurulan Türk Beyliği …………………………………..dir.
5– İzmir ve çevresinde kurulan ilk denizci Türk Beyliği……………………………dir.
6- Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinin en önemli özellikleri
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content