close

Enter

Log in using OpenID

14 ağustos 2014 meclis toplantı gündemi

embedDownload
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
14 AĞUSTOS 2014 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13.
maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 14/08/2014 Perşembe günü, saat: 14.00’ da
Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 451 B Blok zemin kat Ordu adresindeki Ordu Büyükşehir
Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Enver YILMAZ
Büyükşehir Belediye Başkanı
 Yoklama ve açılış,
 10/07/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,
Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu
 Gündem teklifleri ve önergeler.
GÜNDEM
İHTİSAS KOMİSYONLARINDAN GELEN RAPORLAR :
1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ünye İlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi sınırları içerisinde,
19-20-K L M nazım, 19-L-II uygulama imar planı paftası, 360 ada 3 nolu ve 4 nolu parsellerde.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/026 sayılı
raporu,
2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altınordu İlçesi, Karapınar Mahallesi sınırları
içerisinde, G39-B-04-B nazım, G39-B-04-B-4-D uygulama imar planı paftası, 2116 ada 32 nolu
parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve
2014/027 sayılı raporu,
3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ünye İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 19 20-K L M nazım,
19 L-II uygulama imar planı paftası, 507 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı
değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/028 sayılı raporu,
4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ünye İlçesi, Gölevi Mahallesi sınırları içerisinde, 20 İ J
nazım, 20 J-I uygulama imar planı paftası, 1270 ada 236 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/029 sayılı raporu,
5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gülyalı İlçesi, Hoşköy Mahallesi sınırları içerisinde,
G40-A-02-C nazım imar planı paftası, 475 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/030 sayılı raporu,
6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kabataş İlçe Belediyesi’ne, 1/5000 ölçekli nazım imar
planı yapma/ yaptırma konusunda yetki verilmesi talebine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/031
sayılı raporu,
./..
-27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Aybastı İlçe Belediyesi’ne, 1/5000 ölçekli nazım imar
planı yapma/ yaptırma konusunda yetki verilmesi talebine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/032
sayılı raporu,
8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İlimiz Akkuş ilçesi Yenimahalle sınırları içerisinde
mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yazlıkbelen Mahallesi 75 ada, 212 parsel tapu üzerinde
mevcut nazım imar planında belediye hizmet alanı (B.H.A.) planı iken öneri nazım imar planı
değişikliği teklifi ile buranın “Sağlık Tesisi” olarak değiştirilmesi talebine ilişkin 17/07/2014
tarih ve 2014/033 sayılı raporu,
9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İlimiz Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 140 ada, 11 parselde tapu üzerinde
mevcut nazım imar planında belediye sosyal kültürel tesis alanı planlı iken öneri nazım imar
planı değişikliği teklifi ile buranın “Sağlık Tesisi” olarak değiştirilmesi talebine ilişkin
17/07/2014 tarih ve 2014/034 sayılı raporu,
10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ünye İlçesi, Liseler Mahallesi, 17 18-K L nazım, 18-LI uygulama imar planı paftası 120 ada 50 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı
değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/035 sayılı raporu,
11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesinde, G39-B-08B nazım, G39-B-08-B-4-A uygulama imar planı paftası, 156 ada, 34 nolu parselin tamamında
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/036
sayılı raporu,
12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi sınırları içerisinde,
G39-B-03-C nazım, G39-B-03-C-2-A uygulama imar planı paftası, 1756 ada 1 nolu parselde,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/037 sayılı
raporu,
13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altınordu İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, F39-C-23-D
nazım, F39-C-23-D-3-A Uygulama imar planı paftası 1822 ada 14 nolu parselde hazırlanan
uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/038 sayılı raporu,
14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altınordu İlçesi, Güzelyalı Mahallesinde F39-C-23-D
nazım, F39-C-23-D-3-A uygulama imar planı paftası, Güzelyalı Mahallesi, 20 ada, 15 nolu
parselin tamamında hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve nazım imar planı
değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/042 sayılı raporu,
15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altınordu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, G39-B-05D nazım, G39-B-05-D-2-A uygulama imar planı paftası, 1995 nolu parselin tamamında
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/040
sayılı raporu,
16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fatsa İlçesi, Evkaf Mahallesinde, F38-C-25-D nazım,
F38-C-25-D-3-A uygulama imar planı paftası, 1404 nolu parselin tamamında hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/041 sayılı raporu,
17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ünye İlçesi, Eskikızılcakese Mahallesinde, 15 16 S Ş
nazım, 15 S-III ve 15 S-IV uygulama imar planı paftası, 174 ada 4 nolu parselin tamamında
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 17/07/2014 tarih ve 2014/039
sayılı raporu,
./..
-318- Hukuk Komisyonu’nun, Ordu Büyükşehir Belediyesi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” taslağının görüşülmesi talebine ilişkin 01/08/2014
tarih ve 2014/043 sayılı raporu,
19- Hukuk Komisyonu’nun, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”
taslağının görüşülmesi talebine ilişkin 01/08/2014 tarih ve 2014/044 sayılı raporu,
20- Ulaşım Komisyonu’nun, Ordu Büyükşehir Belediyesi “Özel Toplu Taşıma Araçları
Yönetmeliği” taslağının görüşülmesi talebine ilişkin 05/08/2014 tarih ve 2014/045 sayılı
raporu,
21- Ulaşım Komisyonu’nun, Ordu Büyükşehir Belediyesi “Ticari Taksiler ve Taksi Durakları
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” taslağının görüşülmesi talebine ilişkin
05/07/2014 tarih ve 2014/046 sayılı raporu,
22- Ulaşım Komisyonu’nun, Ordu Büyükşehir Belediyesi “Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”
taslağının görüşülmesi talebine ilişkin 05/08/2014 tarih ve 2014/047 sayılı raporu,
DAİRELERİNDEN GELEN TEKLİFLER :
23- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde
yürütülecek olan; konservatuar, Meslek ve Sanatsal Eğitim Kurslarıyla ilgili olarak Ordu Milli
Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Enver
YILMAZ’a yetki verilmesi talebine ilişkin 04/08/2014 tarih ve 748 sayılı teklifi,
24- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimiz
Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi Bentaltı mevkiinde F39.C22.D.1.A pafta, 154 ada, 102 nolu
parselde kayıtlı 5.638.67 m2lik taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı faaliyetlerinde
kullanılmak üzere ihale edilerek 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi için Belediye Encümenine
yetki verilmesi talebine ilişkin 23/07/2014 tarih ve 1351 sayılı teklifi.
25- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çaybaşı İlçe Belediyesi’ne, 1/5000 ölçekli nazım
imar planı yapma/yaptırma konusunda yetki verilmesi talebine ilişkin 07/08/2014 tarih ve 1496
sayılı teklifi,
26- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Altınordu İlçesi, Eskipazar Mahallesi, Karşıyaka
Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif nazım ve uygulama imar planı
paftalarında enerji nakil hattı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin
07/08/2014 tarih ve 1497 sayılı teklifi,
27- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesinde, G39B-08-B nazım imar planı paftası, 115 ada, 17 nolu parselin tamamında hazırlanan 1/5000 ölçekli
ilave nazım imar planı değişikliğine ilişkin 07/08/2014 tarih ve 1498 sayılı teklifi,
28- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Aybastı İlçesi, Esenli Mahallesi, 27L-1b uygulama
imar planı paftası, 140 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin
07/08/2014 tarih ve 1499 sayılı teklifi,
29- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gülyalı İlçesi, Taşlıçay Mahallesinde, G40-A-01-C
nazım imar planı paftası, 1773-2024 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğine ilişkin 07/08/2014 tarih ve 1500 sayılı teklifi,
./..
-430- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, G39-b-03-b
nazım, G39-b-03-b-3-d uygulama imar planı paftası, 2682 parselde hazırlanan uygulama imar
planı değişikliğine ilişkin 07/08/2014 tarih ve 1501 sayılı teklifi,
31- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi “Otopark
Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin 07/08/2014 tarih ve 1502 Sayılı teklifi,
32- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi “Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin 04/08/2014
tarih ve 1870 sayılı teklifi,
33- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi “Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin 01/08/2014
tarih ve 254 sayılı teklifi,
34- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi “ Kültür ve Sosyal
İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin
04/08/2014 tarih ve 742 sayılı teklifi,
35- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi “ Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Görev ve Çalışma Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin teklifi,
36- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyeleri (Ek-3) Disiplin
Amirleri Cetvelinde yapılan değişiklik nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 08/05/2014
tarih ve 2014/016 sayılı kararıyla onaylanan Ordu Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri
Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebine ilişkin 06/08/2014 tarih ve 2476 sayılı teklifi,
37- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Teşkilat
Şeması’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 06/08/2014 tarih ve 2475 sayılı teklifi,
38- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz
Akkuş İlçesi Yazlıkbelen Mahallesindeki 510,88 m²lik taşınmaz üzerindeki binanın zemin
katındaki 25 m2lik 4 nolu büronun, belirlenecek süre ve şartlar dahilinde Zabıta Hizmetlerinde
kullanılmak üzere Akkuş Belediyesine bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi ve konuyla ilgili
Encümene yetki verilmesine ilişkin 06/08/2014 tarih ve 1477 sayılı teklifi,
39- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 mali yılı
bütçesinin bazı tertiplerinde bulunan ve bu hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan
ödeneklerden; ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine ve bütçede yeni açılacak tertiplere
aktarma yapılması talebine ilişkin 05/08/2014 tarih ve 1574 sayılı teklifi,
40- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 16/09/2011 tarih ve 28056 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre ilçelerin grup sınıflandırmalarının
yapılması ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ilçeler bazında alınacak maktu
vergi ve harç miktarlarının belirlenmesi talebine ilişkin 05/08/2014 tarih ve 1576 sayılı teklifi,
-Bir sonraki Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenerek Meclise duyurulması.
…./08/2014 Uzman
…./08/2014 Mec.ve Enc.Şb.Müd.V.
…./08/2014 Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk.
…./08/2014 Genel Sekreter Yrd..
... /08/2014 Genel Sekreter
: M.ŞAHİN
: M.ZAVALSIZ
: B.KARSLI
: H.YILDIRIM
: M.ÇÖPOĞLU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content