close

Enter

Log in using OpenID

127. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/127 Rapor Tarihi: 03/12/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Altınordu ilçesi Şahincili Mah. Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/11/2014 tarihli 2014 Yılı Kasım Ayı Toplantısı’nda 20. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi sınırları içerisinde, G39-B-03-C nazım,
G39-B-03-C-1-A ve G39-B-03-C-1-D uygulama imar planı paftaları, 1785 ada, 25 nolu parselde hazırlanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 10/10/2014 tarih ve 2379 sayılı teklifi
komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi sınırları
içerisinde, G39-B-03-C nazım, G39-B-03-C-1-A ve G39-B-03-C-1-D uygulama imar planı paftaları, 1785 ada,
25 nolu parsel mevcut uygulama imar planında; E:1.50 ve Hmaks: 36.50 metre yapılaşma koşuluna sahip konut
alanında kaldığı görülmüştür. UİP-102,3 Plan İşlem Numaralı Plan tadilatıyla; E:1.50 sabit kalmak kaydı ile
Yençok: 51.50 metre olarak yapılaşma koşulları verilmesi ve komşu parsel çekme mesafesinin ((H1+H2)/2+7)
formülüne uygun olması amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi sunulduğu anlaşılmıştır.
Yapılan inceleme neticesinde, bahçede ortak kullanım alanının daha fazla olması, mimari açıdan daha
estetik çözümler elde edilmesi amacıyla hazırlandığı belirlenmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi nazım imar planı ana kararları ile temel
planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
669 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content