close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı eylül ayı meclis karar özetleri

embedDownload
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
01-05 Eylül 2014
2014 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI
YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN
OLUNUR.
KARAR
NO
2014/61
2014/62
2014/63
2014/64
2014/65
2014/66
2014/67
2014/68
2014/69
KARAR ÖZETİ
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi, pafta G39-B-03-C-1A ve G39-B-03-C-1-D, ada
1785, parsel 25’de imar plan talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği çalışmaları için ek süre
verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi pafta ¾, ada 1161, parsel 6’da imar plan talebi ile
ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8.
Maddesi gereğince reddi oyçokluğu ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Eskipazar Mahallesi pafta 1/1, ada 1917, parsel 1,2,3,4,5 ve 6’da imar
plan talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği çalışmaları için ek süre
verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi pafta 6, ada 2304, parsel 1’de imar plan değişikliği
ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8.
Maddesi gereğince reddi oyçokluğu ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi pafta , parsel 6363’de imar plan talebi ile ilgili İmar
Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8.
Maddesi gereğince reddi oyçokluğu ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Durugöl) Mahallesi pafta G39-B-04-A-3B, ada 1042, parsel 7
de imar plan talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8.
Maddesi gereğince oyçokluğu ile kabul edildi.
18/07/2014 Tarih ve 2014/59 sayılı kararı ile komisyona gönderilen Belediyemiz Vergi ve Harç
tarifelerine ilişkin, Numarataj Tarife ve Mali Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereğince komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Kumbaşı Mahallesi pafta F39c22c2c, ada 1842, parsel 1’de imar plan
değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Bucak Mahallesi pafta G39B03C1a, ada 853, parsel 2’de imar plan
değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
…/…
2014/70
2014/71
2014/72
2014/73
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi pafta G39B03C, ada 693, parsel 29’da imar plan
değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Akçatepe Mahallesi Kargın Mevkii pafta G39B05A3d-G39B05D2a, ada
1261, parsel 1’de imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi Kargın Mevkii pafta G39B03C1b, ada 1960, parsel
1,2,3,4,5,6,7,8 ve 22,23,24’de imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Selimiye Mahallesi pafta G39B03A3C, ada 599, parsel 26’da imar plan
değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/74
İlimiz Altınordu İlçesi Karacaömer Mahallesi pafta G39B08B1C, ada 156, parsel 34’de imar
plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/75
İlimiz Altınordu İlçesi Taşbaşı Mahallesi pafta 29, ada 496, parsel 6’da imar plan değişikliği ile
ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.
Maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/76
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 1 adet Teleskopik Hidrolik Sepetli Platformlu Kamyonet
(Bom Aracı) talebi;
Söz konusu talebin görüşülmesinde, Zabıta Müdürlüğüne 1 adet Hidrolik Sepetli
Platformlu Kamyonet (Bom Aracı) alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün araç talebi;
Söz konusu talebin görüşülmesinde, Zabıta Müdürlüğüne 2 adet 5 kapılı kapalı kasa
kamyonet, 1 adet çift kabin açık kasa kamyonet, 1 adet 13+1 minibüs alınmasına oy
çokluğu ile karar verildi.
Belediyemiz Tiyatro Müdürlüğünün Belediyemiz tanıtıcı amblemi (logo) talebi;
Söz konusu talebin görüşülmesinde seçilen amblem (logo) kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
2014/77
2014/78
2014/79
2014/80
2014/81
Ambalaj Atıkları Protokolü çerçevesinde lisans almış firmalarla protokol yapmak üzere yetki verilmesi
ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifinde;
Belediye Başkanı Sayın Engin TEKİNTAŞ’ a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yerel Yönetimler ve Kamu İşverenler Sendikasına (YERELSEN) üye olunması ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi;
Yerel Yönetimler ve Kamu İşverenler Sendikasına üye olunması ve üyelik sürecinde gerekli
belgeleri imzalaması için Sayın Engin TEKİNTAŞ’ a yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Disiplin Amirleri Yönetmeliği talebi;
Belediyemiz Memur Personeli için hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliği oy çokluğu ile kabul
edildi.
…/…
2014/82
Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2015-2019 yılları Stratejik Plan talebi;
5393 sayılı kanunun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/83
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi, pafta G39-B-03-C-1A ve G39-B-03-C-1-D, ada
1785, parsel 25’de imar plan talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8.
Maddesi gereğince oyçokluğu ile kabul edildi.
İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi pafta G39B03C, ada 693, parsel 29’da imar plan
talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinde;
Söz konusu talebin görüşülmesinde imar plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8.
Maddesi gereğince oybirliği ile kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı 5 Yıllık Stratejik Plana ilişkin Plan ve Bütçe
Komisyonunun Raporunun görüşülmesinde;
2014/84
2014/85
Söz konusu talebin görüşülmesinde 5 Yıllık Stratejik Plan 5393 sayılı kanunun 24. Maddesi ve
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur. 11/09/2014
Dursun BİLGİLİ
Yazı İşleri Müdür V.
Haki PALA
Kararlar Memuru
…/…
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content