close

Enter

Log in using OpenID

37. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/037 Rapor Tarihi: 17/07/2014 KONU: Altınordu ilçesi Şahincili Mah.İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/07/2014 tarihli 2014 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı’nda 15. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi sınırları içerisinde, G39-B-03-C
nazım, G39-B-03-C-2-A uygulama imar planı paftası, 1756 ada 1 nolu parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliğine ilişkin 01/07/2014 tarih ve 981 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.
. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi
sınırları içerisinde, G39-B-03-C nazım, G39-B-03-C-2-A uygulama imar planı paftası, 1756 ada 1 nolu parselde
hazırlanan Altınordu Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 2014/31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama
imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Söz konusu parsel; mevcut imar planında, ayrık nizam 4 kat, Taks=0.32 yapılaşma koşullarına sahip
konut alanı olarak ayrılmıştır. Plan tadilatıyla; ayrık Nizam 8 kat, TAKS=0.16 yapılaşma koşulları önerilmiş
olup, parselin kuzeydoğu cephesinde bulunan 9.00 metrelik imar yolu 12.00 metre olarak değiştirilmiş ayrıca
parselin kot alacağı cephe olarak belirlenerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi sunulduğu
anlaşılmıştır.
Söz konusu imar planı teklifinin yerinde yapılan inceleme neticesinde; talep edilen alanın çevre yerleşim
özellikleri, dokusu ve silueti gibi faktörler birlikte değerlendirildiğinde çevre yapılaşmalarla uyumsuzluk
yaratacağından, ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.32 olarak yürürlükteki imar planı kullanım kararlarına
dönüştürülmesi şeklinde değiştirilerek kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content