close

Enter

Log in using OpenID

120. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/120 Rapor Tarihi: 03/12/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Altınordu ilçesi Selimiye Mah. Uygulama İmar Planı Değişikliği Yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/11/2014 tarihli 2014 Yılı Kasım Ayı Toplantısı’nda 35. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları içerisinde, G39-B-03-A-3-C,
uygulama imar planı paftası, 599 ada, 26 nolu parselin tamamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliğine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2804 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları
içerisinde, G39-B-03-A nazım imar planı paftası, G39-B-03-A-3-C uygulama imar planı paftası, mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait 599 ada 26 nolu parselde hazırlanan ve Altınordu Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih
ve 2014/91 sayılı kararı ile kabul edilen U.İ.P-102,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Mevcut uygulama imar planında; ilgili parsel ortaokul alanında yer almakta olup dört cepheden 10 metre yapı
yaklaşma mesafesine sahiptir Plan tadilatıyla; parselin kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinde yapı yaklaşma
mesafelerinin 5 metreye, kuzeydoğu cephesinde ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi
uyarınca yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığın sağlanabilmesi için 6 metreye
düşürülmesi amacıyla U.İ.P-102,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
sunulduğu anlaşılmıştır.
Plan değişikliği teklifi ile; İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul alanına ilişkin herhangi bir işlev
değişiklik talebi olmadığı, planlama alanının kullanım kararında ve büyüklüğünde herhangi bir değişikliğe
gidilmediği ve ayrıca parselin taşkına maruz alanda kalan kısmının plan üzerinde belirtilmiş olan şev bu
cephede yapı yaklaşma mesafesinin taşkın sınırı olarak kabul edildiği görülmüştür.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; okul alanına uygulanması düşünülen
binalardan sonra kalan alanın öğrenci oyun alanı için yeterli olmaması nedeniyle hazırlandığından, nazım imar
planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmediğinden komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
664 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content