close

Enter

Log in using OpenID

08.08.2014 cuma Cennet Ehlinin Ozellikleri Konulu Hutbe

embedDownload
İLİ
: SAMSUN
TARİH : 08.08.2014
ُ‫ض َها السَّمٰ َوات‬
ُ ‫ارعُوا ا ِٰلى َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َر ِبكُ ْم َو َجنَّ ٍة َع ْر‬
َ ‫َو‬
ِ ‫س‬
ْ ‫ض ا ُ ِعد‬
َ‫َّت ِل ْل ُمت َّ ٖقين‬
ُ ‫َو ْاْلَ ْر‬
‫سو ُل ه‬
‫سلهم‬
ُ ‫قال ر‬
َ ُ‫صلّى هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه و‬
َ ‫اَّلل‬
َ
َ
ْ ‫عيْن َرأ‬
ّ ‫قَا َل‬
،‫ت‬
ّ ‫ أ ْعدَدْتُ ِل ِع َبادِي ال‬:‫ع ّز َو َج ّل‬
َ َ‫صا ِل ِحينَ َما ل‬
َ ُ‫اَّلل‬
ْ
َ ‫ َولَ َخ‬،‫ت‬
ْ ‫س ِم َع‬
‫ب َب ْشر‬
ِ ‫ى قَل‬
َ ‫ط َر‬
َ ‫َولَ أُذُن‬
َ َ‫عل‬
CENNET EHLİNİN ÖZELLİKLERİ
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle
yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten
sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.” 1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.v) Allahu Tealanın şöyle dediğini bildirdi: “Salih
kullarım için gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç
geçmeyen nimetler hazırladım.” 2
Kıymetli Kardeşlerim!
Bir müminin en büyük gayesi, Yüce Allah'ın
emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak, yaratıcısının
rızasını kazanmak olmalıdır. Dünyada iyilik ehli olarak
yaşayıp Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazananlara ise
ahirette mükâfat olarak Cennet vaat edilmektedir. O
cennet ki, iman edip salih amel işleyenlerin ahiret
yurdundaki kutlu makamıdır. O cennet ki, Rabbinin
huzuruna günahkâr olarak varmaktan korkanların ve
nefsini kötülüklerden arındıranların ebedî yurdudur. O
cennet ki, Güzel ameller işleyerek elde edilmesi teşvik
edilen hoş bir mekândır.
Bir mümin bu mükâfata, imanı, ibadeti, güzel
ahlakı ve hayırlı işleriyle erişebilir. Yeri geldiğinde
canını ve malını Allah yolunda feda ederek, insanların
iyiliği için çalışarak, helal rızık kazanmak için
çabalayarak ve büyük-küçük demeden her türlü güzel
işleri yaparak, bu kutlu mekâna ulaşabilir. Yüce
Rabbimiz cennet ehlinin bazı özelliklerini şöyle ifade
ediyor: “Onlar, Rablerinin rızasına ermek için
sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine
verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah
için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan
kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi
sonucu vardır.” “Sabretmenize karşılık selâm sizlere.
Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!”3
Kardeşlerim!
Bu seçkin insanlar bölük bölük girerler mutluluk
ülkesine. Üzüntü, yorgunluk ve hoşa gitmeyen her
şeyden
uzak
oldukları
halde,
en
güzel
makamlar tahsis edilir kendilerine. Günah işlemekten
sakınan müminler için artık güzel bir hayat
başlamaktadır ahiret yurdunda. Müminlerin Cennet'e
girişlerini tasvir eden diğer bir ayette, gıpta edilecek bu
manzara şöyle anlatılır: “Rablerine karşı gelmekten
sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler.
Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet
bekçileri onlara şöyle der: “Size selâm olsun!
Tertemiz oldunuz. Haydi ebedî kalmak üzere buraya
girin.”4 Cennetin güzelliği, hayal sınırlarının
dışına taşacak kadar mükemmeldir. Allah Teâlâ
orada kulları için, hiçbir gözün görmediği, hiçbir
kulağın işitmediği ve beşerin hatırına bile gelmeyen
nice nimetler hazırlamıştır.
Kardeşlerim!
Cennet nimetleri, bir kısmı dünyadakileri andıran,
bir kısmı ise daha önce hiçbir nefsin görüp bilmediği,
çeşit çeşit, hayal ve ifade sınırlarımızın çok
ötesindedir. Gönüllerin çekip gözlerin hoşlanacağı her
şey oradadır. İşte Rabbimizin bizlere hazırlamış olduğu
cenneti anlatan bazı ayetler mealen şöyledir; “Şüphesiz
cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk
sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara
yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır.
Onlar için diledikleri her şey vardır.” 5 “Allah, şöyle
diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar
sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan,
içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Allah,
onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı
olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.”6
Kardeşlerim!
Bu güzel sonuca yalnızca dünyanın bir imtihan yeri
olarak yaratıldığını bilen, Allah ve Resulünün
emirlerine uyan, yasaklarından sakınan ve hayırlı işler
yaparak Allah'ın rızasına uygun yaşayanların
ulaşabileceklerini asla unutmayalım. Cenab-ı Hakk,
Mahşer günü hesabını kolay verip, yüzü ak olarak
cennete giren ve Yüce Rabbinin cemaliyle müşerref
olan bahtiyar kulları zümresine, hepimizi dahil eylesin!
___________________________________
1
.Al-i İmran, 3/133.
.Buhari, Bed'ül- Halk, 8, IV, 86.
3
.Rad, 13/22-24.
4
.Zümer,39/73.
5
.Yasin, 36/55-56-57.
6
.Maide, 5/119.
2
Hazırlayan : Aydın ŞEN Çakırefe Liman C.İ.H
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
505 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content