close

Enter

Log in using OpenID

credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek

embedDownload
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 8-9-10 Aralık 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 103 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 206 gün vadeli,
500.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 368 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 05.12.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 355.424.562.-TL nominal değerdeki, 103 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
103 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 118.424.562.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 237.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 355.424.562.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %33,32, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %66,68, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 386.887.491.-TL nominal değerdeki, 206 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
206 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 374.387.491.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 12.500.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 386.887.491.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %96,77, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %3,23, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 31.665.844.-TL nominal değerdeki 368 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
368 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 31.665.844.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise
0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 31.665.844.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0
olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 103 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,40 olarak belirlenmiş (%8,66 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97684 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 206 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,42 olarak belirlenmiş (%8,57 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95463 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 368 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %8,53 olarak belirlenmiş (%8,53
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,92081 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
103 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
118.424.562
2.467
118.424.562
2.467
237.000.000
9
237.000.000
9
0
0
0
0
355.424.562
2.476
355.424.562
2.476
206 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
374.387.491
6.869
374.387.491
6.869
12.500.000
2
12.500.000
2
0
0
0
0
386.887.491
6.871
386.887.491
6.871
368 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
31.665.844
828
31.665.844
828
0
0
0
0
0
0
0
0
31.665.844
828
31.665.844
828
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
103 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Bonoların
Bonoların
Nominal Değeri
Tutarı
1 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
36.000.000
35.166.240
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi
Şemsiye Fonu’na Bağlı Kısa Vadeli
2
50.000.000
48.842.000
Tahvil ve Bono Alt Fonu (Birinci Alt
Fon)
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit
3
100.000.000
97.684.000
Fonu
TOPLAM
186.000.000
181.692.240
368 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Tahvillerin
Tahvillerin
Nominal Değeri
Tutarı
Günay Tavukçuluk Mahrukatçılık Et
1 ve Süt Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve
1.900.500
1.749.999
Pazarlama Ltd. Şti.
2 Mehmet Osman Ada
2.214.354
2.038.999
TOPLAM
4.114.854
3.788.999
Yüzde Kaçını Aldığı
10,13%
14,07%
28,14%
Yüzde Kaçını Aldığı
%6,00
%6,99
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content