close

Enter

Log in using OpenID

credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek

embedDownload
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 22-23-24 Eylül 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 136 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 229 gün vadeli,
300.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 374 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.050.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 17.09.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 291.117.736.-TL nominal değerdeki, 136 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
136 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 162.262.736.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 128.855.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 291.117.736.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %55,74, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %44,26, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 491.159.759.-TL nominal değerdeki, 229 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
229 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 464.347.759.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 26.812.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 491.159.759.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %94,54, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %5,46, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 92.278.409.-TL nominal değerdeki 374 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
374 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 91.778.409.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 500.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 92.278.409.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %99,46, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,54, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 136 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,79 olarak belirlenmiş (%9,03 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96829 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 229 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,32 olarak belirlenmiş (%9,48 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94476 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 374 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,63 olarak belirlenmiş (%9,62
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91019 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
136 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
162.262.736.-
3.047
162.262.736.-
3.047
128.855.000.-
10
128.855.000.-
10
-
-
-
-
291.117.736.-
3.057
291.117.736.-
3.057
229 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
464.347.759.-
6.704
464.347.759.-
6.704
26.812.000.-
6
26.812.000.-
6
-
-
-
-
491.159.759.-
6.710
491.159.759.-
6.710
374 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
91.778.409.-
1.278
91.778.409.-
1.278
500.000.-
1
500.000.-
1
-
-
-
-
92.278.409.-
1.279
92.278.409.-
1.279
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
136 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Bonoların
Bonoların
Nominal Değeri
Tutarı
Türkiye Vakıflar Bankası TAO B Tipi
1
15.000.000- 14.524.350,00Likit Fon
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit
2
25.000.000- 24.207.250,00Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa
3
30.000.000- 29.048.700,00Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
4 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş
30.000.000- 29.048.700,00TOPLAM
100.000.000- 96.829.000,00-
Yüzde Kaçını Aldığı
%5,15
%8,59
%10,31
%10,31
%34,35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content