close

Enter

Log in using OpenID

AUZEF-SS-2.6-03 Seslendirme Hizmetleri Standardı

embedDownload
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 9
1.
Amaç ................................................................................................................................... 2
2.
Kapsam ................................................................................................................................ 2
3.
Sorumlular ........................................................................................................................... 2
4.
Tanımlar .............................................................................................................................. 2
5.
Standartların Detayları ........................................................................................................ 2
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 2 / 9
1. AMAÇ
Seslendirme Hizmetleri Standardı, AUZEF’e bağlı Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreci’nin iç ve dış
paydaşlar ile yürüttüğü işlerde yapılacak seslendirme hizmetlerinin standartlarını belirlemek için
yazılmıştır.
2. KAPSAM
AUZEF’in çalıştığı iç ve dış paydaşlar bünyesinde ve işbirliklerinde, yapılan seslendirme
hizmetlerini kapsamaktadır.
3. SORUMLULAR
AUZEF Yönetimi, Süreç Sorumluları, Süreç Asistanları, Şube Sorumluları
4. TANIMLAR
İç Paydaşlar: AUZEF bünyesinde bulunan tüm bürolar ve şubeler.
Dış Paydaşlar: AUZEF’in iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar.
5. STANDARTLARIN DETAYLARI
Seslendirme Hizmetleri, AUZEF’in iç ve dış paydaşlarıyla yürüttüğü işlerin seslendirme bölümü
kapsamında görev yapan bir “Ses ve Görüntü Hizmetleri Şubesi” birimidir.
Seslendirme Hizmetlerinin ürün talebi “Hizmet Talep Formu” ile yapılır.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 3 / 9
Seslendirme Hizmetlerinin ürünleri;
1. Sesli kitap seslendirmesi,
2. Eğitim seti seslendirmesi,
3. Tanıtım filmleri seslendirmesi,
4. Belgesel filmlerin seslendirmesi,
5. Kurmaca filmlerin seslendirmesi,
6. Animasyon seslendirmesi.
1. Sesli Kitap Seslendirmesi: AUZEF’in mevcut programlarına ait derslerinin dönemlik
olarak seslendirilmesidir.

Bir dönem için 14 haftaya bölünmüş ders materyallerinin, ders adı, ders haftası,
bölüm adı, program adı gibi başlıklara göre belirlenip seslendirilmesinin yapılması
işi, Müfredat Birimi’nden gelen redaktesi tamamlanmış, sorunsuz ders notlarının
Seslendirme Şubesi’ne teslim edilmesi ile başlar.

Müfredat
Birimi’nden
gelen
ders
materyalleri,
iyi
redakte
edilmiş,
formül/şablon/tablo/grafik/harita/fotoğraf vb ek materyallerin ve yabancı sözcüklerin
okunuşunu da içeren ders mmateryalleri olmalıdır.

Seslendirme Şubesi, teslim aldığı ders notlarının tek tek kontrol edilmesinden
sorumludur. Teslim alınan ders notları; ders adı, bölüm adı, dersi veren öğretim
üyesinin adı, redakte durumu, dersin ait olduğu hafta numarası, firmaya teslim
edildiği tarih gibi başlıklara göre listelenir.

Liste ve yapılan kontrol sonucunda sorunsuz olduğu görülen ders notları,
seslendirilmek üzere firmaya gönderilir.

Firmanın tamamladığı seslendirmeler sonucu, ilgili mp3 dosyaları fakülteye ait
server üzerinden/elektronik mecralardan/depolama aygıtları üzerinden teslim alınır.

Teslim alınan ses dosyaları; ders adı, bölüm adı, dersi veren öğretim üyesinin adı,
dersin ait olduğu hafta numarası, seslendirilme durumu, firmadan teslim alındığı
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 4 / 9
tarih gibi başlıklara göre listelenir.

Listelenilen derslerin kontrol amaçlı dinlemeleri yapılır.

Hatasız bulunan ses dosyaları, sisteme yüklenmek üzere klasörlenir.

Hatalı bulunan ders notları düzeltilmek üzere firmaya gönderilecek revizyon
formatında yazılır.

Revizyon formatı: timecode denilen, ses dosyası üzerinde başlangıcı ve bitişi
gösteren dakika - saniye aralığına göre not alınır ve hatalı kısım ile birlikte
istediğimiz düzeltmenin yanına yazılması ile oluşur.

Belirlenen dersler; revizyon formatında yazılır ve düzeltilmek üzere firmaya
gönderilir.

Hatasız bulunan ses dosyaları; ders adı, bölüm adı, dersi veren öğretim üyesinin adı,
dersin ait olduğu hafta numarası, seslendirilme durumu, Müfredat Birimi’ne teslim
edildiği tarih gibi başlıklara göre listelenir.

Revize edilen ses dosyaları, hatalarına göre tekrar dinlenerek kontrol edilir.

Revizeye rağmen hatalı olan ses dosyaları, hataları tekrar revizyon formatında
yazılarak firmaya gönderilir.

Revize edilmiş ve hatası kalmayan ses dosyaları, sisteme yüklenmek üzere Müfredat
Birimi’ne gönderilir.

Tüm değişiklikler ilgili listede güncellenir.

Teslim edilen hatasız ses dosyaları, talimat 2.6.2.2.3’e göre arşivlenir.
2. Eğitim
Seti
Seslendirmesi:
AUZEF’te
yürütülen
eğitim
seti/sertifika
programı
çalışmalarının set bazlı olarak seslendirilmesidir.

Eğitim seti/sertifika programı seslendirmeleri, içeriği hazırlayan birimden gelen
redaktesi tamamlanmış, sorunsuz içeriğin Seslendirme Hizmetleri Şubesi’ne teslim
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 5 / 9
edilmesi ile başlar.

Redaksiyon
Şubesi’nden
gelen
ders
materyalleri,
iyi
redakte
edilmiş,
formül/şablon/tablo/grafik/harita/fotoğraf vb ek materyallerin ve yabancı sözcüklerin
okunuşunu da içeren ders materyalleri olmalıdır.

Seslendirme Şubesi, teslim aldığı içeriğin kontrol edilmesinden sorumludur.

Yapılan kontrol sonucunda sorunsuz olduğu görülen içeriğin seslendirilmesi için
çalışmalara başlanır.

İçeriğe en uygun seslendirmenler belirlenir. Seslendirmen belirlemede cinsiyet, yaş,
eğitim, diksiyon, ses tonu, örnek işler, konu, içerik ve seslendirmenin uzunluğu
esastır.

İçeriğin seslendirmesi İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan seslendirme
stüdyolarından zaman ve yoğunluk açısından en uygun olanında yapılmak üzere
organize edilir.

Tamamlanan ses dosyasının kontrol amaçlı dinlemeleri yapılır.

Hata bulunursa içerik yeniden seslendirilir.

Hatasız bulunan ses dosyası isteğe göre tek parça halinde ya da istenilen
timecodelarda parçalara bölünerek montajlanır.

İstenilen ses efekti vb. varsa montaj sırasında eklenerek çıkış alınır.

Çıkış, hizmeti talep eden birimin istediği formatta (wav, mp3, ogg vb) alınır ve
teslim edilir.

Teslim edilen hatasız ses dosyaları, talimat 2.6.2.2.3’e göre arşivlenir.
3. Tanıtım Filmleri Seslendirmesi: AUZEF’in iç ve dış paydaşları ile birlikte yürüttüğü
reklam/tanıtım filmi çalışmalarına göre belirlenen metnin seslendirilmesi işidir.

Reklam Tanıtım Filmi Seslendirmeleri, içeriği hazırlayan birimden gelen redaktesi
tamamlanmış, sorunsuz içeriğin Seslendirme Hizmetleri Şubesi’ne teslim edilmesi
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 6 / 9
ile başlar.

Redaksiyon
Şubesi’nden
gelen
metin,
iyi
redakte
edilmiş,
formül/şablon/tablo/grafik/harita/fotoğraf vb ek materyallerin ve yabancı sözcüklerin
okunuşunu da içeren bir metin olmalıdır.

Seslendirme Şubesi, teslim aldığı içeriğin kontrol edilmesinden sorumludur.

Yapılan kontrol sonucunda sorunsuz olduğu görülen içeriğin seslendirilmesi için
çalışmalara başlanır.

İçeriğe en uygun seslendirmenler belirlenir. Seslendirmen belirlemede cinsiyet, yaş,
eğitim, diksiyon, ses tonu, örnek işler, konu, içerik ve seslendirmenin uzunluğu
esastır.

İçeriğin seslendirmesi İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan seslendirme
stüdyolarından zaman ve yoğunluk açısından en uygun olanında yapılmak üzere
organize edilir.

Tamamlanan ses dosyasının kontrol amaçlı dinlemeleri yapılır.

Dinlenen ses dosyasında hata bulunursa içerik yeniden seslendirilir.

Hatasız bulunan ses dosyası isteğe göre tek parça halinde ya da istenilen
timecodelarda parçalara bölünerek montajlanır.

İstenilen ses efekti vb. varsa montaj sırasında eklenerek çıkış alınır.

Çıkış, hizmeti talep eden birimin istediği formatta (wav, mp3, ogg vb) alınır ve
teslim edilir.

Teslim edilen hatasız ses dosyaları, talimat 2.6.2.2.3’e göre arşivlenir.
4. Belgesel Filmlerin Seslendirmesi: AUZEF’in iç paydaşları ile birlikte yürüttüğü belgesel
film çalışmalarına yönelik yazılan senaryonun seslendirilmesi işidir.

Belgesel Filmlerin Seslendirmeleri, içeriği hazırlayan birimden gelen redaktesi
tamamlanmış, sorunsuz içeriğin Seslendirme Hizmetleri Şubesi’ne teslim edilmesi
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 7 / 9
ile başlar.

Redaksiyon
Şubesi’nden
gelen
senaryo,
iyi
redakte
edilmiş,
formül/şablon/tablo/grafik/harita/fotoğraf vb ek materyallerin ve yabancı sözcüklerin
okunuşunu da içeren bir senaryo olmalıdır.

Seslendirme Şubesi, teslim aldığı içeriğin kontrol edilmesinden sorumludur.

Yapılan kontrol sonucunda sorunsuz olduğu görülen içeriğin seslendirilmesi için
çalışmalara başlanır.

İçeriğe en uygun seslendirmenler belirlenir. Seslendirmen belirlemede cinsiyet, yaş,
eğitim, diksiyon, ses tonu, örnek işler, konu, içerik ve seslendirmenin uzunluğu
esastır.

İçeriğin seslendirmesi İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan seslendirme
stüdyolarından zaman ve yoğunluk açısından en uygun olanında yapılmak üzere
organize edilir.

Tamamlanan seslendirmeye ait ses dosyasının kontrol amaçlı dinlemeleri yapılır.

Dinlenen ses dosyasında hata bulunursa içerik yeniden seslendirilir.

Hatasız bulunan ses dosyası isteğe göre tek parça halinde ya da istenilen
timecodelarda parçalara bölünerek montajlanır.

İstenilen ses efekti vb. varsa montaj sırasında eklenerek çıkış alınır.

Çıkış, hizmeti talep eden birimin istediği formatta (wav, mp3, ogg vb) alınır ve
teslim edilir.

Teslim edilen hatasız ses dosyaları, talimat 2.6.2.2.3’e göre arşivlenir.
5. Kurmaca Filmlerin Seslendirmesi: AUZEF’in iç paydaşları ile birlikte yürüttüğü kurmaca
film çalışmalarına yönelik yazılan senaryonun seslendirilmesi işidir.

Kurmaca Filmlerin Seslendirmeleri, içeriği hazırlayan birimden gelen redaktesi
tamamlanmış, sorunsuz içeriğin Seslendirme Hizmetleri Şubesi’ne teslim edilmesi
ile başlar.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:

Redaksiyon
Şubesi’nden
gelen
senaryo,
iyi
Sayfa 8 / 9
redakte
edilmiş,
formül/şablon/tablo/grafik/harita/fotoğraf vb ek materyallerin ve yabancı sözcüklerin
okunuşunu da içeren bir senaryo olmalıdır.

Seslendirme Şubesi, teslim aldığı içeriğin kontrol edilmesinden sorumludur.

Yapılan kontrol sonucunda sorunsuz olduğu görülen içeriğin seslendirilmesi için
çalışmalara başlanır.

İçeriğe en uygun seslendirmenler belirlenir. Seslendirmen belirlemede cinsiyet, yaş,
eğitim, diksiyon, ses tonu, örnek işler, konu, içerik ve seslendirmenin uzunluğu
esastır.

İçeriğin seslendirmesi İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan seslendirme
stüdyolarından zaman ve yoğunluk açısından en uygun olanında yapılmak üzere
organize edilir.

Tamamlanan seslendirmeye ait ses dosyasının kontrol amaçlı dinlemeleri yapılır.

Dinlenen ses dosyasında hata bulunursa içerik yeniden seslendirilir.

Hatasız bulunan ses dosyası isteğe göre tek parça halinde ya da istenilen
timecodelarda parçalara bölünerek montajlanır.

İstenilen ses efekti vb. varsa montaj sırasında eklenerek çıkış alınır.

Çıkış, hizmeti talep eden birimin istediği formatta (wav, mp3, ogg vb) alınır ve
teslim edilir.

Teslim edilen hatasız ses dosyaları, talimat 2.6.2.2.3’e göre arşivlenir.
6. Animasyon Seslendirmesi: AUZEF’in iç ve dış paydaşları ile birlikte yürüttüğü animasyon
içerikli çalışmalara yönelik yazılan senaryonun seslendirilmesi işidir.

Animasyon Seslendirmesi, içeriği hazırlayan birimden gelen redaktesi tamamlanmış,
sorunsuz içeriğin Seslendirme Hizmetleri Şubesi’ne teslim edilmesi ile başlar.

Redaksiyon
Şubesi’nden
gelen
senaryo,
iyi
redakte
edilmiş,
formül/şablon/tablo/grafik/harita/fotoğraf vb ek materyallerin ve yabancı sözcüklerin
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Seslendirme Hizmetleri Standardı
Dök. No: AUZEF-SS-2.6.-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 9 / 9
okunuşunu da içeren bir senaryo olmalıdır.

Seslendirme Şubesi, teslim aldığı içeriğin kontrol edilmesinden sorumludur.

Yapılan kontrol sonucunda sorunsuz olduğu görülen içeriğin seslendirilmesi için
çalışmalara başlanır.

İçeriğe en uygun seslendirmenler belirlenir. Seslendirmen belirlemede cinsiyet, yaş,
eğitim, diksiyon, ses tonu, örnek işler, konu, içerik ve seslendirmenin uzunluğu
esastır.

İçeriğin seslendirmesi İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan seslendirme
stüdyolarından zaman ve yoğunluk açısından en uygun olanında yapılmak üzere
organize edilir.

Tamamlanan seslendirmeye ait ses dosyasının kontrol amaçlı dinlemeleri yapılır.

Dinlenen ses dosyasında hata bulunursa içerik yeniden seslendirilir.

Hatasız bulunan ses dosyası isteğe göre tek parça halinde ya da istenilen
timecodelarda parçalara bölünerek montajlanır.

İstenilen ses efekti vb. varsa montaj sırasında eklenerek çıkış alınır.

Çıkış, hizmeti talep eden birimin istediği formatta (wav, mp3, ogg vb) alınır ve
teslim edilir.

Teslim edilen hatasız ses dosyaları, talimat 2.6.2.2.3’e göre arşivlenir.
Seslendirme Hizmetleri, redaktesi tamamlanmış sorunsuz ders içeriğinin “Seslendirme Hizmetleri
Şubesi”ne teslim edilmesiyle başlamakta; ürün ortaya çıktıktan sonra teslim edilmesi ve akabinde
arşivlenmesi ile son bulmaktadır.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content