close

Enter

Log in using OpenID

AUZEF-GT-22 Eş Zamanlı Dersler Şube Sorumlusu Şube

embedDownload
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eş Zamanlı Dersler Şube Sorumlusu Şube Sorumlusu Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-22 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
Ünvanı: Eş Zamanlı Dersler Şube Sorumlusu Şube Sorumlusu
Bağlı Olduğu Pozisyon: Eğitim Öğretim Süreç Sorumlusu
Vekili: Eğitim Öğretim Süreç Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

En az lisans mezunu veya lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak.



Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak,
TSE Temel Kalite Sistem Eğitimi ve TSE Proses Yönetimi Eğitimi almış olmak,
En az iki yıl admin olarak Öğretim Yönetim Sitemi üzerinden ders yönetimi
gerçekleştirmek,
Outlook, sharepoint, MS Word, Excel, PowerPoint programlarını iyi derecede kullanabilir
olmak.
İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek,


Görev ve Sorumluluklar:
1. Eş Zamanlı Dersler Şube Sorumlusu Şube Sorumlusu Kapsamında Görev ve
Sorumluluklar










Eşzamanlı uygulama gerektiren derslerin dönem başlamadan tespitini yapmak,
Canlı dersleri yürütmek için gerekli insan ve yazılım kapasite planlarının yapılmak,
Dönem başlamadan canlı ders programının yayımlanması sağlamak,
Canlı ders standartlarını iyileştirme geliştirme için gerekli çalışmalrı yaparak raporlamak,
Dersler başlamadan öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamak,
Dersler başladığında öğretim elemanlarına admin desteğinin verilmesinin sağlanmak,
Gün sonlarında yapılıp yapılmayan derslerin sisteme işlenmesini sağlamak,
Telafiye kalan dersler için yeni ders talebi oluşturulmasını sağlamak,
Canlı olarak yapılıp kayda alınan derslerin öğrencilere eş zamansız sunumu için teslim
edilmesi sağlamak,
Şubesiyle ilgili dokümanların dosyalamasını ve arşivlenmesini sağlamak,
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN: Fakülte Sekreteri
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eş Zamanlı Dersler Şube Sorumlusu Şube Sorumlusu Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-22 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 2 / 2


Şube çalışmaları ile ilgili raporları düzenli olarak hazırlayarak üst yönetime sunmak.
Eğitim Öğretim Süreci bünyesinde bulunan diğer şubelerle koordineli olarak çalışıp
gerektiğinde yardımcı olmak,
 İlgili Mevzuat, Kalite el kitabı, standart, iş analizi ve talimatlardan doğan yükümlülükleri
eksiksiz yerine getirmek.
2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar






AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket
etmek ve Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak
AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite
Temsilcileritarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
Yetkiler:



İmza (iç yazışmalar için)
İzin
Temsil
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN: Fakülte Sekreteri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content