close

Enter

Log in using OpenID

AUZEF-GT-125 Performans ve Norm Kadro Şube Sorumlusu Görev

embedDownload
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Performans ve Norm Kadro Şube Sorumlusu Görev
Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-125 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 1
Ünvanı:Performans ve Norm Kadro Şube Sorumlusu
Bağlı Olduğu Pozisyon: Genel İdari Hizmetler Süreç Sorumlusu
Vekili: Genel İdari Hizmetler Süreç Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:






657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olmak
TSE Temel Kalite Sistem Eğitimi ve TSE Proses Yönetimi Eğitimi almış olmak,
İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek,
MS Word, Excel, PowerPoint programlarını iyi derecede kullanabilir olmak
Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
Görev ve Sorumluluklar:
1. Performans ve Norm Kadro Şube Sorumlusu Kapsamında Görev ve Sorumlulukları




Birim insan kaynakları alanında performans değerlendirmelerini yapmak,
İş yükü ve fonksiyonel iş analizlerini yapmak,
Dönemlik analizlerin yapılıp raporlanmasını yapmak,
Norm kadro cetvellerinin sürekli takip ve geliştirilmesini sağlamak.
2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
• AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve
Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
• AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
• KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
• Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
• KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Temsilcileri tarafından
talep edilen bilgileri zamanında vermek.
KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak
Yetkiler:



İmza (iç yazışmalar için)
İzin
Temsil
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content