close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

embedDownload
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.9
Adı :
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
01
830
830
01
01
01
03
830
02
830
02
830
03
830
03
830
830
03
830
830
Personel Giderleri
03
Cari Yıl (N)
681.769,34
Bütçe Giderleri Hesabı
830
2
129.736,95
41.800,00
İşçiler
87.936,95
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
10.862,87
İşçiler
10.862,87
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
417.720,84
02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
28.474,84
03
Yolluklar
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
5.719,73
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri
3.358,49
830
830
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
1.815,43
Cari Transferler
93.505,00
830
830
05
Hane Halkına Yapılan Transferler
93.505,00
Sermaye Giderleri
29.943,68
830
06
Mamul Mal Alımları
29.943,68
05
04
06
01
12.355,82
365.996,53
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
26/03/2015 09:44
681.769,34
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content