close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Uygulama Sonuçları - Türkiye Bilimler Akademisi

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 40.9
Ekonomik
Kodlar
830
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
830
01
01
830
830
01
03
830
830
02
830
830
03
Personel Giderleri
02
İşçiler
800 03
41.800,00
800 03
87.936,95
800 04
İşçiler
10.862,87
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
417.720,84
02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
28.474,84
03
03
Yolluklar
12.355,82
830
830
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
5.719,73
830
03
07
3.358,49
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
830
05
Cari Transferler
93.505,00
830
05
830
06
830
06
03
04
800
129.736,95
10.862,87
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
Ekonomik
681.769,34
Giderler Hesabı
830
Ay:
365.996,53
800 04
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Bütçe Gelirleri Hesabı
01
02
800 05
2
Cari Yıl (N)
3.060.424,05
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar
3.186,54
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri
3.186,54
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden
Alacaklar
2.998.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil idarelerden Alınan Bağış
Ve
2.998.000,00
Diğer Gelirler
800 05
01
Faiz Gelirleri
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
59.237,51
1.470,46
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
57.767,05
3.060.424,05
1.815,43
Hane Halkına Yapılan Transferler
93.505,00
29.943,68
01
Mamul Mal Alımları
29.943,68
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
26/03/2015 09:36
(A- D):
681.769,34
3.060.424,05
-2.378.654,71
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content