close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Giderleri ve Ödenekler

embedDownload
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
40.9
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Ay
Kurum Kodu : 40
9
30
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
4
2
0
2
1
1
1
4
2
0
2
1
1
4
2
0
2
1
4
2
0
2
1
4
2
0
2
1
4
2
0
1
4
2
1
4
1
Yılı içinde
Alınan
:1
: AKADEMİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
78.450,00
0,00
78.450,00
18.200,00
0,00
18.200,00
3 İşçiler
129.900,00
0,00
129.900,00
27.172,58
0,00
27.172,58
2
3 İşçiler
17.850,00
0,00
17.850,00
3.584,71
0,00
3.584,71
3
76.160,00
0,00
76.160,00
1.789,92
0,00
1.789,92
3
2 Tüketime Yönelik
Mal Ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10.080,00
0,00
10.080,00
4.469,45
0,00
4.469,45
2
3
4 Görev Giderleri
320,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0
2
3
5 Hizmet Alımları
198.880,00
0,00
198.880,00
13.919,22
0,00
13.919,22
2
0
2
3
29.120,00
0,00
29.120,00
201,96
0,00
201,96
4
2
0
2
3
19.680,00
0,00
19.680,00
207,89
0,00
207,89
1
4
2
0
2
3
2.240,00
0,00
2.240,00
0,00
0,00
0,00
1
4
2
0
2
5
457.200,00
0,00
457.200,00
1.942,18
0,00
1.942,18
1
4
2
0
2
5
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
3
1
4
0
2
3
6 Temsil Ve
Tanıtma Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım Ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım Ve Onarım
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
6 Yurtdışına
Yapılan
Transferler
5 Hizmet Alımları
30.800,00
0,00
30.800,00
0,00
0,00
0,00
1.052.280,00
0,00
1.052.280,00
71.487,91
0,00
71.487,91
1.052.280,00
0,00
1.052.280,00
71.487,91
0,00
71.487,91
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
26/03/2015 09:34
T O P L A MI :
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content