close

Enter

Log in using OpenID

Convocation AG du 24 juin 2014

embedDownload
Convocation
à l’ Assemblée Générale
de l'Association des Parents d'Elèves du Lycée Pierre Loti (APE)
Madame, Monsieur, Chers parents du Lycée Pierre Loti,
Le bureau de l’APE a le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre association qui se tiendra le mardi 24 juin à 18h30 sur le site
de Tarabya (salle de cantine).
L’objectif de cette réunion est de vous informer et d’échanger sur l’état des dossiers
concernant les sujets relevant du comité de gestion.
Ordre du jour:
1.
Présentation du compte financier 2013
2.
Présentation des résultats de l'enquête de transport
3.
Restauration scolaire
4.
Avancées sur le dossier immobilier.
5.
Outil de communication et réunion de rentrée
6.
Situation juridique de l’établissement
7.
Activités périscolaires : offre et prix
8.
Appel à candidatures pour le futur bureau de l’APE
Les questions doivent être transmises par écrit avant jeudi 19 juin 2014 avec la
mention “Assemblée Générale à [email protected]
*Rappel : tous les parents sont membres de droit de l'APE. Les parents à jour de
leurs écolages peuvent participer au vote.
Comptant bien sur votre présence,
Vincent BOUVARD, Président
PROCURATION
Pierre Loti Okul Aile Birliği’nin (APE)
Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Pierre Loti Lisesi'nin değerli velileri,
APE olarak sizleri 24 haziran salı saat 18:30'da Tarabya’da (kantinde) yapılacak
derneğimizin düzenlediği geleneksel Genel Kurul toplantısına katılmaya davet
etmekten mutluluk duyarız.
Bu toplantının amacı sizleri idari işlerden sorumlu okul
sorumluluğundaki konuların durumu hakkında bilgilendirmektir.
aile
birliğinin
Günün konuları:
1.
2013 bütçesinin tanıtılması
2.
Servis anketlerinin sonuçlarının açıklanması
3.
Okul yemek hizmetleri
4.
İnşaat projesi dosyasının son durumu
5.
Yeni iletişim aracımız ve okulun açılış dönemi toplantısı
6.
Okulun hukuki durumu
7.
Okul sonrası aktiviteler: teklifler ve fiyatlar
8.
Önümüzdeki dönem APE için aday belirlenmesi
Sorularınız 19 Haziran 2014 tarihine kadar mail yolu ile "Assemblée Générale"
başlığı ile [email protected] adresimize yollamanizi rica ederiz.
*Hatırlatma: her veli APE haklarına sahip bir üyedir. Okul ücretini ödemiş olan
veliler oylamaya katılabilir.
Kalabalık olmamız dileğiyle.
Vincent BOUVARD, Başkan
VEKALETNAME
Je soussigné(e)…………………………., parent* de ………………………….., élève de la classe
de…………………., donne pouvoir à ……………………….. pour me présenter à l’Assemblée Générale
Ordinaire du 24 juin 2014.
Istanbul, le…………..
Signature (1)
Je soussigné(e)…………………………., parent* de ………………………….., élève de la classe
de…………………., donne pouvoir à ……………………….. pour me présenter à l’Assemblée
Générale Ordinaire du 24 juin 2014
Istanbul, le………………..
Signature (1)
………………….…..sınıf öğrencisi…………………….’nin velisi * olarak……………..…………
ben …………..………….24 haziran 2014te yapılacak Kurul toplantısında beni temsil etmesi için
………………’e vekalet veriyorum.
Istanbul,…………
İmza (1)
………………….…..sınıf öğrencisi…………………….’nin velisi * olarak……………..…………
ben ………………………………….24 haziran 2014te yapılacak Kurul toplantısında beni temsil
etmesi için …………………’e vekalet veriyorum.
Istanbul, ………….
İmza: (1)
(1) İmzadan önce “ onaylıyorum” yazınız.
(1) Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content