de SEM. Laurent BILI, Ambassadeur de France en Turquie, A l

Projet d’allocution (bilingue) de SEM. Laurent BILI,
Ambassadeur de France en Turquie,
A l’occasion de la conférence de presse de présentation des résultats de la campagne d’études du navire « Pourquoi
Pas ? »
de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) en mer de Marmara
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi, Ekselansları Sayın Laurent BILI’nin,
Fransız Deniz İşletimi için Araştırma Enstitüsü – IFREMER’e ait
« Pourquoi Pas ? » isimli tetkik gemisinin Marmara Denizi’nde gerçekleştirdiği araştırma sefer sonuçlarının
sunumu için
basın toplantısı onuruna konuşma metni taslağı
(Istanbul, Palais de France, lundi 17 novembre 2014, 18h00)
(Fransız Sarayı, İstanbul, 17 Kasım 2014, saat 18.00)
Dossier suivi par Maria Bonnafous-Boucher
Madame la Directrice adjointe de l’Institut d’études sismiques de l’université du Bosphore (KOERI)
Monsieur le Directeur de l’Institut des Sciences de la Terre « Avrasya » de l’Université technique d’Istanbul,
Monsieur le responsable de l’unité de recherche de géosciences marines de l’Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer (IFREMER)
Mesdames et Messieurs les Professeurs et chercheurs
Mesdames et Messieurs,
Sayın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü (KOERI) Müdür Yardımcısı,
Sayın İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü,
Sayın Fransız Deniz İşletimi için Araştırma Enstitüsü (IFREMER) Deniz Yer Bilimleri Araştırma Birimi
Sorumlusu,
Sayın Hanımefendi ve Beyefendi Profesörler ve Araştırmacılar,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Bonsoir à tous.
Herkese iyi akşamlar,
Je suis heureux de vous accueillir au Palais de France.
Sizleri Fransız Sarayı’nda ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.
Cette conférence de presse a pour but la présentation des premiers résultats scientifiques de la campagne d’études
menée dans le cadre du programme « Marsite », en Mer de Marmara, par le bâtiment océanographique « Pourquoi
pas ? ».
Bu basın toplantısının amacı, « Pourquoi Pas ? » isimli okyanus bilim tetkik gemisinin « Marsite » programı
çerçevesinde Marmara Denizi’nde gerçekleştirdiği araştırma seferinin ilk bilimsel sonuçlarının açıklanmasıdır.
Ce programme s’inscrit d’abord dans un cadre européen. La mer de Marmara a été identifiée par l’Union
européenne comme une des zones prioritaires dans le domaine de la prévention des risques naturels et c’est à ce
titre que Marsite bénéficie d’un financement de l’Union européenne sur trois années.
1
Bu program ilk olarak avrupayı kapsayan bir çerçeveyi kapsıyor. Marmara Denizi, Avrupa Birliği tarafından doğal
risklerin önlenmesi alanında öncelikli bölgelerden biri olarak tanımlandı. Yani bu demek oluyorki, Marsite
programı, üç yılı kapsayacak şekilde Avrupa Birliği finansman kaynaklarından yararlanıyor.
La campagne 2014 du « Pourquoi pas ? », qui vient de s’achever, revêt aussi une dimension bilatérale francoturque très importante.
Henüz yeni tamamlanan « Pourquoi pas ? » gemisinin 2014 seferi, aynı zamanda Fransız-Türk ikili ilişkilerinin çok
önemli bir boyutunu kapsıyor.
En premier lieu, cette coopération s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération conclu par l’Agence française
de la recherche (ANR) et le Tübitak, lors de la visite d’Etat du Président de la République en Turquie en janvier
dernier.
Bu işbirliği öncelikle, Fransa Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği Devlet
ziyareti sırasında, Fransız Araştırma Ajansı (ANR) ile TÜBİTAK arasında imzalanan işbirliği anlaşması
çerçevesinde gerçekleştirildi.
Ensuite, aux côtés de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) et de
l’observatoire de Kandilli - institut d’études sismiques de l’Université du Bosphore (KOERI), dont je tiens à saluer
le travail, la campagne 2014 a associé nombre d’institutions françaises et turques :
-
Pour les institutions françaises : le CNRS, les universités Paris 6 Pierre et Marie Curie, l’université d’Aix
Marseille, l’université de Bretagne occidentale et aussi l’Ecole normale supérieure, le Collège de France,
l’Institut de Physique du Globe de Paris sans compter l’université de Bordeaux, de Nice et de Montpellier.
-
Pour les institutions turques : l’université technique d’Istanbul (ITU), l’université Dokuz Eylül d’Izmir, le
Tübitak, MTA.
İkinci olarak da, Fransız Deniz İşletimi için Araştırma Enstitüsü (IFREMER) ile, gerçekleştirmiş olduğu
çalışmaları buradan selamlamak istediğim, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları
Enstitüsü (KOERI) bünyesinde gerçekleşti. 2014 araştırma seferi birçok Fransız ve Türk kurumunu bir araya
getirdi :
-
Fransız kurumları arasında, Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi –CNRS’yi, Paris 6 Pierre ve Marie Curie
Üniversitesileri’ni, Aix Marsilya Üniversitesi’ni, Batı Bretonya Üniversitesi’ni, Ecole normale
supérieure’yi, Collège de France’yi, Paris Globe Fizik Enstitüsü’nü ve bunların yanı sıra, Bordo, Nis ve
Monpöliye Üniversiteleri’ni sayabilir;
-
Türk kurumları arasında da, İstanbul Teknik Üniversitesi – İTÜ’yü, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ni,
TÜBİTAK’ı ve MTA’yı sayabiliriz.
2
Cette coopération s’inscrit aussi dans la durée.
Bu işbirliği uzun soluklu olacaktır.
Depuis 1999, la France et la Turquie ont conduit ensemble pas moins de 8 campagnes océanographiques avec les
moyens de l’IFREMER et de l’Institut polaire français Paul Emile Victor. Je tiens à saluer ici la contribution
majeure des chercheurs d’ITU dans cette aventure, depuis ses débuts. C’est un très bel exemple de la richesse de
notre coopération scientifique bilatérale.
1999 yılından bu yana, Fransa ve Türkiye, IFREMER ve Fransız Paul Emile Victor Kutuplar Enstitüsü’nün
sağladığı imkanlarla 8’in üzerinde ortak okyanus bilimsel sefer gerçekleştirdi. Bu noktada, İTÜ araştırmacılarının,
en başından beri bu maceraya sunmuş oldukları önemli katkıları selamlıyorum. Bu, ikili bilimsel işbirliğimizin
zenginliğini gözler önüne seren çok güzel bir örnektir.
Les différentes campagnes ont d’ailleurs déjà permis d’obtenir des résultats scientifiques notables sur l’aléa
sismique et le tracé exact de la faille nord-anatolienne.
Daha önce gerçekleştirilen farklı araştırma seferleri, sismik olasılıklar ve Kuzey Anadolu fay hattına dair kayda
değer bilimsel sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.
Mais je pense qu’il revient aux vrais experts de vous en dire en plus. Je cède donc la parole à Nurcan Özel,
directrice adjointe de KOERI, et Louis Geli, directeur de l’unité de recherche de géosciences marines de l’Ifremer,
pour vous présenter plus en détails les résultats de leurs travaux communs.
Ama öyle sanıyorumki, bundan daha fazlasını açıklamak alanın gerçek uzmanlarına düşer. Bu nedenle, ortak
çalışmalarının sonuçlarını daha ayrıntılı bir şekilde sizlere sunmaları için, sözü, KOERI Müdür Yardımcısı Sayın
Nurcan ÖZEL’e ve IFREMER Deniz Yerbilimleri Araştırma Birimi Müdürü Sayın Louis GELI’ye bırakıyorum.
Merci encore pour votre présence.
Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
3