close

Enter

Log in using OpenID

Adrenal Yetmezlik

embedDownload
Adrenal Yetmezlik
Dr. İhsan ESEN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Adrenal bez
Etiyoloji
Adrenal yetmezlik
Primer adrenal yetmezlik
Sekonder adrenal yetmezlik
Fizyo-patoloji
Fizyo-patoloji
Adrenal yetmezlik
Primer adrenal yetmezlik
Sekonder adrenal yetmezlik
Primer adrenal yetmezlik nedenleri
Konjenital adrenal hiperplazi
Adrenolökodistrofi
Otoimmün adrenalit, otoimmün poliglandüler sendromlar
Konjenital adranal hipoplazi
Adrenal hemoraji veya enfarkt
Tüberküloz, fungal enfeksiyonlar, sepsis
ACTH direnci – mineralokortikoid eksikliği olmaz
Sekonder adrenal yetmezlik nedenler
Glukokortikoid tedavisi kesilmesi sonrası
Hipopituitarizm
Hipotalamik tümörler
SSS radyasyonu
Otoimmün hipofizit
belirti ve bulgular
(hem akut hem kronik adrenal yetmezlik)
İştahsızlık
Tuz yeme isteği
Halsizlik ve güçsüzlük
Bulantı ve kusma
Apati ve konfüzyon
Dehidratasyon
Hipovolemi ve taşikardi
Postural hipotansiyon
Hiponatremi ve hiperkalemi
Hipoglisemi
belirti ve bulgular
(akut adrenal yetmezlik – adrenal kriz)
Karın ağrısı
Ateş
belirti ve bulgular
(kronik adrenal yetmezlik – addison hastalığı)
İshal
Kilo kaybı
Hiperpigmentasyon
Pubik ve koltuk altı kıllarında azalma
EKG’de düşük voltaj
Göğüs grafisinde küçük kalp görünümü
Andrenal yetmezlik için klinik şüphe
(kilo kaybı, halsizlik, postural hipotansiyon, hiperpigmentasyon, hipotermi)
Tanısal testler
ACTH ,
renin,
Aldosteron
Serum Na, K
Tarama veya kesinleştirme
ACTH uyarı testi; pik kortizol yanıtı < 18 µg/ml
Primer adrenal yetmezlik
yüksek ACTH,
yüksek PRA,
düşük aldosteron
Sekonder adrenal yetmezlik
düşük-normal ACTH,
normal PRA,
normal aldosteron
Primer adrenal yetmezlik
Sekonder adrenal yetmezlik
Glikokortikoid +
mineralokortikoid replasmanı
Glikokortikoid replasmanı
Hipofiz MR
Adrenal otoantikorlar
Pozitif
Otoimmün adrenalit
Otoimmün poliglandüler
sendromlar
Negatif
Göğüs grafisi
Serum 17OHP
Erkeklerde plazma çok uzun
zincili yağ asitleri
Adrenal BT
Pozitif
Hipotalamik –
hipofizer
Kitle lezyonlar
Negatif
Eksojen glikokortikoid
kullanım öyküsü?
Kafa travması öyküsü?
İzole ACTH eksikliğini
düşünün
tedavi
(replasman tedavisi)
Hidrokortizon - doz 8-10 mg/m2/gün
(KAH’ta daha yüksek dozlar)
Sirkadien ritmi taklit etmeye çalışılmalı
Gece ve günün geç saatlerinde yüksek dozdan kaçınılmalı
tedavi
(replasman tedavisi)
Fludrokortiozon (100 µg tabletleri var)
• Doz ilk bir yıl 150 µg/m2/gün
• > 2 yaş doz 100 µg/m2/gün
• Ergenlerde 100-200 µg/gün yeterli olur
İlk 6 ay10 mmol/kg/gün sodyum (1-3 gr/gün tuz)
İzlem plazma renin aktivitesi ve kan basıncı ile yapılır.
tedavi
(stres tedavisi)
Ateşli hastalık (> 38,5 °C)
Travma
Cerrahi
Ateşli hastada
Günlük hidrokortizon dozu 30 mg/m2 olmalı
Günlük doz 6 saat ara ile 4 eşit dozda verilmeli
tedavi
(stres tedavisi)
Fludrokortizon dozu rutin olarak artırmak gerekmez
Fakat ekstra tuz alımı gerekebilir.
Glikoz alımına dikkat edilmeli (hipoglisemi riski)
Ağızdan ilaçlarını alamayacak çocuklara
hidrokortizon 100 mg/m2/doz (maksimum 100 mg) IM
uygulanmalı
ve en kısa zaman bir sağlık merkezine başvurulmalı
tedavi
(kritik hasta, major cerrahi, adrenal krizde)
Hidrokortizon dozu
Yaş
Bolus (Tek doz)
İdame
≤ 3 yaş
25 mg IV
25-30 mg/gün IV
> 3 yaş ve ≤ 12 yaş
50 mg IV
50-60 mg/gün IV
≥ 12 yaş
100 mg IV
100 mg/gün IV
Erişkin
100 mg IV
100-200 mg/gün IV
Bolus ve idame dozları yaklaşık 100 mg/m2 ‘ye eşittir.
Steroid eşdeğerleri
20 mg
hidrokortizon
5 mg
prednizolon
4 mg
metil prednizolon
0,5 mg
deksametazon
tedavi
(kritik hasta, major cerrahi, adrenal krizde)
Metil prednizolon (Prednol-L) dozu
Yaş
Bolus (Tek doz)
İdame
≤ 3 yaş
5 mg IV
5-6 mg/gün IV
> 3 yaş ve ≤ 12 yaş
10 mg IV
10-12 mg/gün IV
≥ 12 yaş
20 mg IV
20 mg/gün IV
Erişkin
20 mg IV
20-40 mg/gün IV
Bolus ve idame dozları yaklaşık 20 mg/m2 ‘ye eşittir.
100 mg hidrokortizon = 20 mg metil prednizolon
Soru ve katkılar lütfen
Dr. İhsan ESEN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
http://kisi.deu.edu.tr/ihsan.esen/
Levy-Shraga/Pinhas-Hamiel Horm Res Paediatr
2013;80:309–317
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
973 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content