close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2014 TFRS Konsolide Mali Tablolar (BDDK

embedDownload
BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN 5. MADDESİNİN
8. FIKRASI KAPSAMINDA "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI"NA
UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR
Açıklama:
Aşağıda sunulmakta olan Bilanço ve Gelir Tablosu Bankamız İngilizce internet sitesinde yayımlanan IFRS Mali Tabloları’ndan
rakamsal olarak farklılık göstermemektedir. Ancak BDDK'nın "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin
Tebliği" kapsamında belirlemiş olduğu formata uyum gereğince bazı sınıflama işlemleri yapılmıştır.
AKBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU
(Tutarlar Bin TL olarak ifade edilmiştir.)
CARİ DÖNEM
(30/06/2014)
AKTİF KALEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2013)
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
ZORUNLU KARŞILIKLAR
KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR
YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
TİCARİ ALACAKLAR
SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
STOKLAR
İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR
ŞEREFİYE (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
1.505.895
88.840
1.084.294
6.017.316
19.253.329
128.395.329
47.866.822
37.437.330
10.429.492
3.923
825.674
180.678
499.781
1.628.173
1.540.912
124.740
2.397.047
5.839.099
16.682.207
119.530.903
45.318.435
33.164.982
12.153.453
3.923
851.220
162.215
468.228
1.260.439
AKTİF TOPLAMI
207.350.054
194.179.368
1
AKBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU
(Tutarlar Bin TL olarak ifade edilmiştir.)
CARİ DÖNEM
(30/06/2014)
PASİF KALEMLER
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2013)
MEVDUAT
Bankalar Mevduatı
Müşteriler Mevduatı
TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
ALINAN KREDİLER
TİCARİ BORÇLAR
ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI
KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR
ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Yasal Yedekler
Diğer Yedekler
Birikmiş Kâr/ Zarar
Azınlık Payları
116.292.028
10.240.406
106.051.622
978.066
27.826.087
10.561.946
19.911.503
118.252
393.774
6.340.862
45.021
24.882.515
5.529.151
4.000.000
1.529.151
1.709.098
(180.726)
(252.389)
314.235
(1.275)
17.764.325
96
112.472.683
11.421.553
101.051.130
1.242.558
23.230.751
8.727.842
19.898.600
111.159
74.369
5.849.971
43.233
22.528.202
5.529.151
4.000.000
1.529.151
1.709.098
(1.365.617)
(272.328)
328.848
(1.275)
16.600.240
85
PASİF TOPLAMI
207.350.054
194.179.368
2
AKBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Tutarlar Bin TL olarak ifade edilmiştir.)
CARİ DÖNEM
(30/06/2014)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
IV.
4.1
4.2
V.
5.1
5.2
VI.
6.1
6.2
6.3
6.4
VII.
VIII.
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
15.1
15.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri (Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler dahildir.)
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri (Para Piyasası İşlemlerine ve İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler dahildir.)
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Verilen Ücret ve Komisyonlar
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri
Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri
Yatırım Faaliyetleri Gelirleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri
Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri
Yatırım Faaliyetleri Giderleri
Diğer Faaliyet Giderleri
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)
TEMETTÜ GELİRLERİ
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
VERGİ ÖNCESİ K/Z (X+XI+XII)
VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII-XIV)
Grubun Kârı/Zararı
Azınlık Payları Kârı/Zararı
Hisse Başına Kâr / Zarar
3
ÖNCEKİ DÖNEM
(30/06/2013)
7.244.246
5.066.181
17.661
2.002.026
111.162
47.216
3.797.124
2.704.870
190.891
901.363
3.447.122
1.205.432
1.380.675
175.243
(156.047)
(171.682)
15.635
168.976
168.976
4.665.483
717.358
1.899.906
1.899.906
2.048.219
1.381
2.049.600
418.029
642.946
(224.917)
1.631.571
1.631.568
3
5.652.901
4.010.699
17.831
1.528.247
78.271
17.853
2.482.907
1.844.356
163.441
475.110
3.169.994
1.162.532
1.296.193
133.661
685.301
602.468
82.833
109.177
109.177
5.127.004
679.471
2.016.040
2.016.040
2.431.493
4.970
2.436.463
520.690
592.707
(72.017)
1.915.773
1.915.771
2
0,0041
0,0048
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content